Ders Notları

Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Günümüz toplumunda vede Osmanlı toplumunda ki benzerlikler ve farklar şu şekildedir. Benzer yönleri Osmanlı döneminde halk vatanına milletine bayrağına bağlı idi. Günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Vatan ve bayrak sevgisi bize atalarımızdan gelmektedir.

Farklı yönü ise Osmanlı’da padişahlık sistemi bulunmaktaydı. Günümüzde ise cumhuriyet rejimi bulunmaktadır.


Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Günümüzdeki toplum yapısı ve Osmanlı’daki toplum yapısı incelendiğinde benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da çıkmaktadır. Benzer yönlerine bakacak olursak Osmanlı’da olduğu gibi günümüzde de halk vatanına milletine, bayrağına bağlıdır. Halk vergi vermekte ve vatanı görevi olan askerlik görevini yerine getirmektedir.

Farklı yönlerini ele alacak olursak Osmanlı döneminde padişahlık sistemi bulunmaktaydı daha sonra cumhuriyet ilan edildi. Osmanlı da siyasi ve askeri kanat devşirme sisteminden oluşmaktadır. Cumhuriyetten sonra bu sistem kaldırıldı Osmanlı’da gayrimüslimler farklı vergiler alınırken Müslümanlar dan daha farklı vergiler alınmaktaydı. Buda halkta eşitsizliği yol açmaktadır. Osmanlı da halk padişahın kulu, tebasıyken Cumhuriyetin ilanı ile halk özgürlüğüne kavuşmuştur.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Osmanlı Devleti’nin arasındaki yönetim yaşam biçimi gelenek ve görenek gibi birçok olanaklar da farklılıkların ve aynı biçimlerin hayatta yürürlüğe girdiğini görebiliyoruz. Eskiden yönetime geçen yöneticiler ve padişahlar babadan oğula geçmekteydi günümüzde ise seçme ve seçilme hakkı tanıdığından dolayı başka gidecek yönetici halk tarafından seçilmektedir. Türk milleti Osmanlı Devleti’nin miras olarak bırakmış olduğu gelenek ve görenekleri en güzel kültürü yardımlaşma ve dayanışma örneği Türk halkına olan bağlılığı yani ahlaki değerleri günümüzde de yaşatmaktadır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.