4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-159 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-159 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 155-159 Sayfa Cevapları Veriyi Sunmak İçin Farklı Gösterimler Kullanma

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları ADA Yayıncılık

Rüzgâr bu verileri toplamak için hangi soruyu sormuş olabilir? Rüzgâr’ın, topladığı verileri sınıfa sunmak için tablo ve grafik çeşitlerinden hangisini kullanması daha uygun olur? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz.
Cevap: Hangi faaliyetleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz? sorusunu sormuş olabilir. Sütun grafiğini kullanması daha uygun olur.


ETKİNLİK

• Yukarıdaki not defterinde yazılı olan verileri sunmak için (çetele tablosu, sıklık tablosu, şekil grafiği, nesne grafiği, sütun grafiği ve ağaç şeması) grup içinde görev paylaşımı yapınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-159 Cevapları ADA Yayıncılık

• Hazırladığınız tablo ve grafiklerden hangilerinin verilerin sunulmasında daha uygun olacağını belirleyiniz.
• Yaptığınız belirlemenin nedenlerini açıklayınız
Cevap: Sütun grafiğinde verilen değerler en açık bir şekilde gösterildiği için sütun grafiğini tercih ettik.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

Selin mayıs ayında 40 TL, haziran ayında 60 TL, temmuz ayında 100 TL, ağustos ayında 80 TL ve eylül ayında 120 TL biriktirmiştir.

a. Yukarıdaki verilerin gösteriminde kullanılacak uygun grafik hangisidir?
Cevap: En uygun grafik sütun grafiğidir. 

b. Yukarıdaki verilerin toplanmasında hangi soru sorulmuş olabilir?
Cevap: Selin 5 ay boyunca her ay ne kadar para biriktirmiştir? 

c. Yukarıdaki verilerin grafiklerle gösteriminde hangi başlık ve birimler kullanılmalıdır?
Cevap: Selinin 5 aylık sürede biriktirmiş olduğu paranın miktarı başlık bölümüne; birimler bölümüne ise aylar ve paranın miktarı yazılması gerekir.

ç. Yukarıdaki verileri tablo, yatay ve dikey sütun grafikleri kullanarak sununuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-159 Cevapları ADA Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.