4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198-199-200. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 198-199-200. Sayfa Cevapları 7.Ünite Değerlendirme 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Mısır, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. (Y)
→ Mısır Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir
2. Farklı kültürleri Türk kültürüne benzetmek için çalışmalıyız. (Y)
→ Farklı kültürlere saygı duymalıyız
3. Türkiye ve Azerbaycan birbirlerini kardeş ülke olarak tanımlar. (D)
4. Farklı ülkelerdeki insanların yaşam biçimleri aynıdır. (Y)
→ Farklı ülkelerde insan yaşam biçimleri farklıdır
5. Özbeklerin kültürüyle kültürümüz aynı köklere sahiptir. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

1. Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına ……Anadolu…… adı verilmiştir.
2. Türkiye’nin tüm komşularıyla olan ilişkileri öncelikle …..barış…… temeline dayanır.
3. Kore mutfağında …..deniz ürünleri….. ve pirinç önemli yer tutar.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Türkiye ve İran’ın dostluğunun bir simgesi olan Özsoy Operası’nı araştırarak bulduğunuz bilgileri defterinize yazınız
Cevap: Özsoy Operası, 1930’lu yıllarda Türkiye ve İran’ın dostluğunun simgesi olarak sahnelenmiştir. 

2. TİKA’nın faaliyet alanlarını araştırarak defterinize yazınız.
Cevap: TİKA, Türkiye Cumhuriyet’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye’nin dış yardımlarını organize eden bir kuruluştur. Türk Cumhuriyetlerindeki eğitim, sosyal ve kültürel, ekonomik alanlarda ortak çalışmaları yürütür.

3. Dünya barışının korunması için Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan projelere örnekler yazınız..
Cevap: Dünya barışının korunması için Birleşmiş Milletler tarafından pek çok kuruluş kurulmuştur. Buna örnek olarak Dünya Gıda Konseyi, Çevre Sorunları Programı, Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü gibi örnekler verebiliriz.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından biridir?
Cevap: C) İran


2. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi farklı ülkeleri birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri arttırmıştır. Böylece bir buluş, kültürel bir simge ya da bir haber çok hızlı bir biçimde dünya çapında yaygınlaşabilir olmuştur. Bunlar, dünyanın daha küçük bir yer gibi algılanmaya başlamasına yol açmıştır. Günümüzde bu kavram …………………………………… olarak nitelenmektedir.
Paragrafta boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Küreselleşme


3. Aşağıdakilerden hangisi Batı’da yer alan komşularımızdan biridir?
Cevap: A) Bulgaristan


4. 23 Nisan için farklı kültürlerden öğrenciler ülkemize davet edilmiştir. Bu öğrenciler ülkelerinin yerel danslarını sergileyeceklerdir. Türk öğrenciler yabancı öğrencileri evlerinde misafir edeceklerdir. Anıl ve ailesi, Japonya’dan gelen Sakura’yı evinde misafir olarak ağırlamıştır.
Yapılan bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Farklı kültürlerle etkileşim kurmak


5. Tac Mahal, Mahabodhi Tapınağı ve Ganj Nehri aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
Cevap: C) Hindistan


6. Ülkemizin komşularıyla ve farklı ülkelerle olan ilişkilerinde temel aldığı ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap: C) Komşularımızla olan ilişkilerimizin temelinde ekonomik çıkarlarımız vardır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleri ile arasındaki bağlar son derece güçlü ve farklıdır. Bu bağları kanıtlayan unsurların başında Türk kültürünün belirleyici nitelikleri gelir. Örneğin geleneksel Türk sanatları ve sanatlarda tercih edilen motifler, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar olan coğrafyada büyük bir benzerlik ve uyum gösterir.
Sizce ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile kültürel bağları başka hangi alanlarda kendisini göstermektedir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.
Cevap: Türk Cumhuriyetleri ile ortak bir dil kullanırız.
Türk Cumhuriyetleri ile benzer mutfak kültürüne sahibiz.
Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu geleneksel kıyafetler benzerdir.
Türk Cumhuriyetleri ile ortak bir tarihe sahibiz.


E. Aşağıda farklı ülkelerde yaşayan 3 çocuğun fotoğrafı ve kısa tanıtım yazıları verilmiştir. Resimlerdeki çocuklardan birine kendinizi kısaca tanıtan bir metin yazınız.
Cevap: Merhaba, benim ismim Nisa, 10 yaşındayım. Türkiye’de yaşıyorum. Ülkem binlerce yıllık eski bir tarihe sahiptir. Ülkemin en dikkat çeken özellikleri tarihi, kültürü ve içerisinde barındırdığı tarihi-doğal güzellikleridir. Ülkem, dünyada en çok güzel yemekleriyle bilinir. Ülkemin doğusundan batısına çok fazla tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bunların başında Ayasofya Camii, Peri Bacaları, Ege ve Akdeniz Plajları, Ölüdeniz, Nemrut Dağı, Mardin Tarihi Bölgeleri, İstanbul Kapalı Çarşısı ve Bursa’daki bir çok tarihi-doğal mekanlar örnektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.