4. Sınıf Trafik Güvenliği

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58-59-60-61 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı 1. Ünite Trafikte Güvenlik Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61


1. Ünite Trafikte Güvenlik Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları


A – Aşağıdaki kavramlar ile görselleri eşleştiriniz.


4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58-59-60-61 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı 55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları


B – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Şoför, kaptan, makinist, vatman ve pilot ulaşım hizmeti verir.
 2. ( Yanlış ) Sağlık Bakanlığının trafikle ilgili görevi yoktur.
 3. ( Doğru ) Toplu taşıma araçlarında ayakta durmakta zorlananlara oturmaları için yer verilmelidir.
 4. ( Yanlış ) Aynı kapıdan yolcu inişi ve binişi yapılan toplu taşıma araçlarında öncelik binen yolculardadır.
 5. ( Doğru ) Dikkatsizlik trafik kazası sebeplerindendir.
 6. ( Doğru ) Alkolün etkisindeyken trafiğe çıkmak, trafik kazası sebeplerindedir.
 7. ( Yanlış ) Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler.
 8. ( Doğru ) Küçük çocuklar, yaşlarına ve ağırlıklarına uygun çocuk güvenlik koltuğunda seyahat etmelidir.
 9. ( Doğru ) Yük taşıtları ve yük üzerinde yolculuk yapmak tehlikeli ve yasaktır.
 10. ( Doğru ) Taşıtlar duruyor olsa bile tutunmak ve asılmak tehlikelidir.
 11. ( Doğru ) Trafik kurallarına uymalı, uymayanları uyarmalıyız.
 12. ( Yanlış ) Trafikte saygılı ve sabırlı olmak zorunda değiliz.
 13. ( Yanlış ) Trafikte yolcuların uyması gereken kurallar yoktur.
 14. ( Doğru ) Sorumluluk bilinci trafik kazalarını önler.
 15. ( Yanlış ) Trafik kurallarına uymayanları sert bir şekilde uyarmalıyız.
 16. ( Yanlış ) Trafik kazalarından sadece trafik kurallarına uymayanlar etkilenir.
 17. ( Doğru ) Trafik kazaları ülke ekonomisine zarar verir.
 18. ( Doğru ) Trafik kazalarının önlenmesinde herkesin sorumluluğu vardır.

4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları


C – Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilmiş olan sözcük ya da sözcük gruplarından uygun olanı yazınız.


 1. Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü trafikle ilgili kuramlardandır.
 2. Trafik akışını ve düzenini sağlamak trafik polisinin görevlerindendir.
 3. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlar.
 4. Belediye otobüslerinin ön kapısından binilip arka kapısından veya varsa orta kapısından inilmelidir.
 5. Dolmuş gibi aynı kapısından binilip inilen toplu taşıma araçlarında inen yolcuya öncelik verilmelidir.
 6. Toplu taşıma araçlarına duraklar dışında binmek ve inmek için talepte bulunmamalıyız.
 7. Toplu taşıma araçlarını kirletip yıpratmak ülke ekonomisine de zarar verir.
 8. Trafik kurallarına uyulmaması, yorgun, uykusuz ve dikkatsiz trafiğe çıkılması trafik kazası sebeplerindendir.
 9. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen iklim koşulları trafik kazalarına neden olabilir.
 10. Trafik kazalarının sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar kişiyi ve toplumu etkiler.
 11. Trafik kurallarına uyulmasında görevli kurumların yanı sıra bireylerin de sorumluluğu vardır.

4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları


Ç – Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?


a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı


2. Trafik akışını düzenleyerek trafik güvenliğinin sağlanması hangi meslek grubunun görevi değildir?


a) Jandarma trafik
b) Trafik polisi
c) Makinist


3. Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir?


a) Deniz yolu ulaşımı
b) Hava yolu ulaşımı
c) Kara yolu ulaşımı


4. Hangisi trafik kazaları nedeniyle oluşan sorunlardan değildir?


a) Çevre kirliliği
b) Ekonomik kayıplar
c) Kara yollarının iyileştirilmesi


5. l- Toplu taşıma araçlarının kullanım ömrünü kısaltır.
ll- Bakım ve onarım maliyetlerini arttırır.
lll- Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.

Yukarıda verilenlerden hareketle, toplu taşıma araçlarının kirletilip yıpratılmasının sonuçları hangi seçenekte verilmiştir?


a) Yalnız l
b) l ve ll
c) l, ll ve lll


4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları


6. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir?


a) Trafik kurallarına uymak.
b) Uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmak.
c) Alkol etkisinde iken trafiğe çıkmak.


7. Emniyet kemeri ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?


a) Emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarını önler.
b) Yolcular emniyet kemeri takmak zorunda değildir.
c) Emniyet kemeri kullanmak trafik kazası esnasında sürücü ve yolcuların araç içerisinde savrulmasını engeller.


8. Hangisi yolcuların uyması gereken kurallardan değildir?


a) Taşıt sürücüsünün rahat etmesini sağlamak.
b) Çocuk güvenlik koltuğu kullanmak.
c) Taşıttan dışarıya sarkmamak.


9. l- Can ve mal kaybına sebep olur.
ll- Ekonomik ve sosyal sorunlara sebep olur.
lll- Çevre kirliliğine sebep olur.

Yukarıda verilenlerden hareketle, trafik kazalarının etkileri hangi seçenekte doğru verilmiştir?


a) l ve ll
b) ll ve lll
c) l, ll ve lll


10. Trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir?


a) Olumsuz hava koşulları
b) Trafik kurallarına uyulmaması
c) Yol ve taşıt kusurları


4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları


D – Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.


1. Trafikle ilgili meslekler nelerdir?


Cevap : Trafikle ilgili meslekler nelerdir?
Trafik kara yolları, deniz , demir ve hava yolları olmak üzere üç başlıkta incelendiği için birçok meslek grubu da trafikle ilgili meslekler başlığına girer. Günlük hayatta genel olarak en çok kullanılan kara yolları olduğu için insanlar genelde trafik ile ilgili meslek deyince ; şoför, trafik polisi gibi meslekleri hatırlar.
Trafikle ilgili meslekler;

 • Trafik polisi; trafiği denetler, suç varsa ceza yazar , tutanak yazar ve müdahale eder.
 • Pilot; uçağı kullanan kimseye denir.
 • Şoför; Ticari araçları kullanan kişiye verilen isimdir.
 • Vatman; Şehir içerisinde olan tramvay gibi aletleri kullanan kimseye verilen isimdir.
 • Kaptan; Gemiyi yöneten ve bütün sorumluluk kendisine ait olan kişiye denir.
 • Makinist; Lokomotifi kullanan ve kendisine tren sürücüsü denen kişiye verilen isimdir.

2. Neden toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız? Açıklayınız.


Cevap : Neden toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız? Açıklayınız.
Günlük hayatımızda sokağa çıktığımız anda trafiğe girmiş oluruz. Trafikte bir yerden bir yere gitmenin hesabı yapılırken yürüyerek mi tavsiye inerek mi, yada toplu taşıma kullanarak mi gibi tercihlerimi bulunur.
Eğer gideceğimiz yer yürüme mesafesinde uzaksa vede bizim bütçemiz taksi gibi taşıtlar pahalıya geliyorsa en ideal taşıtlar toplu taşıtlardır.
Özel aracı kullanırsak gideceğimiz yolda trafik sıkışıklığıyla park sorunuyla vede yakıt masrafı ile karşı karşıya kalırız. Ayrıca özel araçla seyahat etmek, trafik yoğunluğunun yaşanmasına, trafik kazalarının artmasına, can ve mal kaybının artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca trafik sıkışıklığı gibi bir durumda zaman kaybımız olacaktır.
Toplu taşıma araçlarında enerjiden, zamandan tasarruf eder, daha ekonomik olur. Raylı sistem bir toplu taşıma aracı ise daha güvenlidir, kola, hızlı ve ucuz ulaşım sağlamış oluruz.


3. Toplu taşıma araçlarında hareketi kısıtlayıcı özel durumu olanlara (engellilere, hastalara, yaşlılara, hamilelere ve yanında küçük çocuğu olanlara) nasıl davranılmalıdır?


Cevap : Toplu taşıma araçlarında hareketi kısıtlayıcı özel durumu olanlara nasıl davranılmalıdır?
Gün içerisinde işe, okula, gitmek için mutlaka insanlar toplu taşıma araçlarını kullanırlar, bu araçlara bindiğimiz de yolcu olarak; engelli, yaşlı, hamile, hasta veya kucağında bebeği olan kadınlar la karşılaşırız. Bu kişilere nezaket gereği ve bizim millet olarak ta büyüğümüze saygıdan yapmamız gereken hareketler vardır;

 • Bu yolculara inerken binerken yardım etmeli öncelik vermeli.
 • Onlar ayakta ise kalkarak yer vermeliyiz.
 • Onlara ayrılan özel yerleri işgal etmemeliyiz.
 • Onlar için tehlikeli bir durum varsa şoförü uyarmalıyız.

4. Trafik kazalarının sebeplerini ve önlenmesi için alınması gereken önlemleri açıklayınız.


Cevap : Trafik kazalarının sebeplerini ve önlenmesi için alınması gereken önlemleri açıklayınız.
Trafik kazalarının  sebepleri; araçlarda olan arızalar; frenin tutmaması gibi durumlar, telefon , arabadaki kişilerle ilgilenmek gibi dikkati dağıtıcı durumlar, aşırı hız yapmak, bilinçsizlik , araba kullanmayı tam olarak bilmemek, trafik kurallarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, hatalı sollama yapmak, telefon gibi dikkat dağıtıcı şeylerle ilgilenmek ve alkollü araç kullanmak olarak özetlenebilir. Bunun için radarlar ve trafik polislerinin sık denetim yapmasının yanı sıra insanların bilinçlenmesi lazımdır.


5. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın önemini yazınız.


Cevap : Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın önemini yazınız.
Trafikte özel aracımızlaysak aracımızda mutlaka emniyet kemerini takmamız gerekir. Ayrıca aracımızda bir bebek varsa, bebeğin güvenliği için çocuk güvenlik oto koltuğu kullanmanız gerekir.
Emniyet kemerleri kaza anında vücudumuzun sağa sola çarpmasını önler. Emniyet kemerleri bizim araçtan dışarı fırlamamızı engeller. Emniyet kemerleri ön cama ve koltuğa çarpmanızı önleyerek yaralanmamızı önlemiş olur.
Çarpma noktasını tek bir noktaya değil vücuda dağılmasını sağlar. Emniyet kemerleri kaza sırasında sağa sola çarpmayı önlediği için başımızı korumuş olur, bu sayede bilinç kaybının önlemiş oluruz.


6. Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmanın sakıncalarını açıklayınız.


Cevap : Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmanın sakıncalarını açıklayınız.
Trafikte yolculuk yapmak için şoförlerin ve yolcuların uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. Her araca farklı kurallar uygulanır. Uzun araçlar, geniş araçlar, yüksek araçlar, otomobiller, otobüs ve minibüsler, kamyonetle olarak farklı araçlar bulunur.
Üzeri açık taşıtlarda ve yük taşıyan araçlarda yolculuk yapmak tehlikeli ve güvenli değildir. Yolda seyir halinde her an her şey olabilir. Üstü açık yük taşıyan araçlar şoförlerin herhangi bir durumda anı karar vermek zorunda kaldıklarında araç üzerinde bulunan yolcuların emniyeti sağlanması zordur.
Bu nedenle üzeri açık araçlarda ve yük taşıyan araçların üstünde yolculuk yapmak kazaya sebebiyet vereceği, can ve mal kaybına sebep olacağı için risklidir.


7. Trafikte saygılı, sabırlı ve sorumlu davranmanın önemini açıklayınız.


Cevap : Trafikte saygılı, sabırlı ve sorumlu davranmanın önemini açıklayınız.
Gün içerisinde toplu taşıma yada özel aracımız ile birçok kez trafikte olmak zorunda kalabiliriz. Trafik kurallarına uymak, sosyal hayat içerisinde toplum kurallarına, görgü kurallarına uymak önemlidir. Trafik içerisinde saygılı, sabırlı ve sorumlu davranmak önemlidir. İnsanlara saygılı olmalıyız.
Çünkü her insanın kendine göre öncelikleri vardır. Sabırlı olmalıyız çünkü trafik kendiliğinden bir stres ortamı oluşturur. Trafikteyken insanlarla seviyeli bir şekilde iletişim kurmalı rica etmeyi öğrenmeliyiz.
Sorumlu olmalıyız. Çünkü trafikte sorumsuz hareketlerimiz bize veya çevremize can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Sorumlu davranarak kazaların önüne geçebilir, mal kaybı yaşanmasını engelleyebiliriz.


8. Trafik kurallarına uyulmaması hayatımızı nasıl etkiler?


Cevap : Trafik kurallarına uyulmaması hayatımızı nasıl etkiler?
Evimizde sokağımıza adım attığımız anda Trafikle karşılaşırız. Trafik hayatımızın bir parçasıdır. Okula, işe giderken sürekli trafikte hareket halindeyiz. İster yaya  ister yolcu, isterse de araç sürücüsü olalım trafik sürekli hareket halinde olan bir olgudur. Trafiğin kuralları vardır.
Uyarıcı hatırlatıcı ve yönlendirici kurallar olmasa trafikte can ve mal güvenliğimiz olmaz. Trafiğin akışı sağlanamaz. Zamanımız ve enerjimiz boşa harcanmış olur.
Ekonomik kayıplar yaşanır, kazalara sebebiyet olur. Kamu malına zarar gelir. Hayatımız zorlaşır. Günlük hayat ilerlemez hale gelir. Ayrıca trafik cezaları ile karşı karşıya kalırız.


4. Sınıf Trafik Güvenliği MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları


E – Aşağıdaki şemayı inceleyerek trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayan unsurlardan biri ile ilgili araştırma yaparak afiş hazırlayınız.


Trafikte işaret levhaları bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajı verir.


Cevap : Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayan unsurlardan biri ile ilgili araştırma yaparak afiş hazırlayınız.

4. Sınıf Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58-59-60-61 Cevapları MEB Yayınları
“Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayan unsurlar”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Trafik kurallarına uyulması bizlerin hayatta güvenli bir şekilde trafikte seyahat etmemizi sağlayacak önemli unsurlardan bir tanesi de trafik kuralları ister ye ister sürücü isterse yolcu olsun sürekli olarak uyulması gereken en önemli kurallar arasında yer almaktadır Bu kurallara uyulmaması durumunda insanlar çeşitli kazalara karşı karşıya kalacak mal ve Can kaybına ve yaralanmalara neden olacağından dolayı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade etmek doğru  olacaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.