5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Bir Ürünün Hikâyesi Cevapları Sayfa 137, 138, 139, 140


Bir Ürünün Hikâyesi Metni Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 137-138-139-140


Soru : Bir ürün belirleyerek yandaki kutuya yazınız.


Cevap:

Elma


Soru : Sizce bu ürünü kim üretmiş olabilir?


Cevap:

Bence bu ürünü çiftçiler üretmiştir.


Soru : Sizce bu ürün üretim için mi, dağıtım için mi, tüketim için mi kullanılıyor?


Cevap:

Bence bu ürün tüketim için kullanılıyor.


Soru : Aşağıdaki görsellerin altındaki kutucukları görsellerin üretim, dağıtım ve tüketimle ilgisine göre “✓” ile işaretleyiniz. Bir görselle ilgili birden fazla kutucuk işaretleyebilirsiniz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 137-138-139-140 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 137-138-139-140 Cevapları E-Kare Yayıncılık”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 138 Cevapları


Soru : Şiirin her kıtasına “Kim”, “Nerede”, “Ne zaman” soruları sorulmuştur. İnsanların üretim, dağıtım ve tüketimde rol alma durumuna göre bu soruları cevaplayınız. Her kıtada her sorunun cevabı olmayabilir.


EKMEK

Çiftçi sürer tarlayı,
Sonra eker buğdayı,
Boy verir azar azar,
Saplar gittikçe uzar.
Başaklar olgunlaşır,
İçleri dolgunlaşır.

Kim?: Çiftçi

Nerede?: Tarlada

Ne zaman?: Başaklar olgunlaşınca

Yazın artınca sıcak,
Sararır her bir başak.
Biçerler ekinleri,
Şenlenir harman yeri.
Olup bitince harman,
Ayrılır buğday saptan.

Kim?: Çiftçi

Nerede?: Tarlada

Ne zaman?: Harman zamanı gelince

Bitmedi işler gene,
Oradan değirmene,
Buğdayı götürürler,
Değirmen taşı döner,
Ezer un yapar bunu,
Fırınlar alır unu,
Su, maya kor yoğurur,
Yapar bir güzel hamur,
Sonra fırına atar,
Pişirir bize satar.

Kim?: Değirmenci

Nerede?: Değirmende

Ne zaman?: Buğdaylar ona getirilince hasattan sonra

Güzel kokulu ekmek,
Olmaz seni sevmemek;
Sensin yemeklere baş,
Her yemeğe arkadaş!

Kim?: Fırıncı

Nerede?: Fırında

Ne zaman?: Undan emek yaptığında


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 139 Cevapları


Soru : Doğadaki ham maddeler, birtakım işlemlerden geçtikten sonra dönüşüme uğrar ve bir ürün olarak karşımıza çıkar. Aşağıda, günlük hayatımızda kullandığımız su ve kağıdın üretimden tüketime kadar geçirdiği yolculuğun belli aşamaları görsellerle verilmiştir. Görsel: 5.43, 5.44, 5. 45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49 ve 5.50’nin üretimle, dağıtımla ve tüketimle ilgili olanlarını altlarındaki boşluğa yazınız.


Cevap:

  1. Üretim
  2. Üretim
  3. Dağıtım
  4. Tüketim

Soru : Sizce bu aşamalar hangi meslek grupları ile ilgilidir?


Cevap:

Barajların kurulması mimar ve inşaat işçileri ile, boruların döşenmesi işçiler ile, suyun evimize gelmesi sucu, tesisatçıların boruları döşemesi veya bizim marketten almamız ile olur.

Ağaçlar , Orman Genel Müdürlüğü ve yönlendikleri işçiler tarafından kesilir, fabrikalara nakliyeciler tarafından taşınır. Fabrika işçiler ive mühendisler tarafından işlenir. Nakliyeciler tarafından market ve kırtasiye gibi satış noktalarına getirilir. Bizde oralardan satın alır evimize getiririz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 140 Cevapları


Soru : Bir ürün belirleyerek üretim – dağıtım – tüketim ağını oluşturunuz.


ÜRETİM Üretimi nerede yapılıyor? 


Cevap:

Şeker

Fabrikalarda üretilir.


Üretimde hangi ham madde kullanılıyor? 


Cevap:

Üretimde şeker pancarı kullanılmaktadır.


Üretimde hangi meslekte olanlar rol alıyor? 


Cevap:

Üretimde çiftçiler, nakliyeciler, mühendisler, fabrika işçileri meslekte olanlar rol alıyor.


DAĞITIM Dağıtım bir araçla mı yapılıyor? Farklı bir yöntemle yapılıyor ise bunun ne olduğunu belirtiniz.


Cevap:

Dağıtım araçlarla yapılmaktadır.


TÜKETİM Tüketim nasıl gerçekleşiyor?


Cevap:

Tüketim insanların satış noktalarından bunları alıp evlerinde veya istedikleri yerde kullanmaları ile gerçekleşiyor.


Soru : Bu ürünün hangi aşamasında rol almak isterdiniz? Niçin?


Cevap:

Bu ürünün tüketim aşamasında yer almak isterdim. Çünkü şekeri çok seviyorum.


Soru : Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız.


Kısa Cevap : “Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Üretim mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesidir. Dağıtım, mal ve hizmetlerin tüketiciye ( pazara) ulaşması demektir. Tüketim, mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen iklim, bitki örtüsü, su kaynakları, jeolojik yapı, yer şekilleri, coğrafi konum doğal faktörlerdir.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörler den bir tanesi iklimdir. Tarım, hayvancılık turizm ve benzeri birçok faktörler doğrudan doğruya iklimden etkilenmektedir. İklim koşulları bazen de bazı sanayi kuruluşlarını kurulacağı yeri bile etkilemektedir.

Bu yüzden üretim işleme ürünün yetiştirilmesi olağan ve mümkün olan mekanda yapılmakta dağıtımla üretilen yerlerden insanlara ulaşmaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de bitki örtüsüdür. Tarım üretiminin yapılması ayrıca hayvancılık ile bitki örtüsüne göre değişmektedir. Bitki örtüsü sanayileşmeyi bile etkilemektedir. Kağıt fabrikalarının hammadde arayışından dolayı çok orman alanlara kurulması buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bitki örtüsü örneğin  tropikal yağmur ormanları üretimi ve dağıtımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden bu alanlarda üretim, dağıtım ve tüketim etkinliği az olmaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de su kaynaklarıdır. Su canlıların temel ihtiyacı olup tarımsal üretim, hayvancılık ve sanayi ürünlerinde de su kaynakları önemlidir. Suyu kaynaklarının verimli olduğu alanlarda hem tarım hem hayvancılık daha rahat gerçekleştirilebilir

Ayrıca suya çok ihtiyaç duyan termik ve nükleer santraller ile Demir Çelik fabrikalarının kuruluş yeri ile de su kaynaklarına yakın yapılmaktadır. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal unsurlardan bir tanesi de jeolojik yapıdır.

Bir bölgenin jeolojik yapısı, deprem ve volkanizma gibi doğal afetleri etkilerken diğer yanlardan barındırdığı doğal zenginliklerle önemli üretim alanları meydana getirebilir.

Petrol bölgelerinden petrol çıkması gibi. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de yer şekilleridir. Tarımsal üretim için geniş ve verimli alanlara ihtiyaç vardır ki bu alanlar eğer iyi olursa üretimi olumlu yönde etkiler Üretim, tüketin ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de coğrafi konumdur.

Coğrafi konum iklim ve bitki örtüsünü etkilediği için özellikle buzullarla kaplı alanlarda üretim neredeyse imkansızdır

Sıcak menemen sürekli olarak yüksek olduğu ekvatoral bölgelerde de yaşama ve tarım elverişsizdir Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerle beraber bir de beşeri faktörler vardır. Bu faktörlerden biri nüfustur. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde üretim, dağıtım ve tüketim çok olacaktır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden bir tanesi de teknolojidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber kolay bir üretim dağıtım ve tüketim yaşanacaktır. Üretimin fazla veya az olması dağıtım ve tüketimi de etkiler.

Mesela Türkiye’de pirinç üretiminin sınırlı olması buğday üretimini fazla olması buğday ürünlerinin Türkiye’de temel besin maddesi olmasına sebep olmuştur.

Don, dolu veya sel gibi sebeplerle üretimde meydana gelen azlık dağıtım ve tüketimi de etkiler çünkü ürün pahalaşır. Görüldüğü gibi üretim, tüketim ve dağıtım birbiriyle bağlantılı olarak bir döngü halinde devam etmektedir.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK


Soru : Sınıfa, yeni bir fikir üreten kişi ve yaptıklarıyla ilgili görsel veya yazılı materyal getiriniz.


Cevap:

Dergi ve gazetelerden gerekli olan bilgileri toplayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.