5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-152 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149-150-152 Cevapları ATA Yayıncılık

5.Sınıf ATA Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150-152. Sayfa Cevapları Temel Haklarımız

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları ATA Yayıncılık

Temel hak kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Temel hak, yaşamımızı devam ettirmek amacıyla yerine getirilmesi gereken mecburi haklardır. 


Böyle bir projede yer alsanız çocuklara öncelikle hangi haklarından bahsedersiniz? Neden?
Cevap: Böyle bir projede görev almış olsaydım çocuklara temel haklarını oyunlar  ile en iyi şekilde anlatırdım.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları ATA Yayıncılık

Anayasa’mız haklarımızı güvence altına almakla kalmamış, hak ihlaline maruz kaldığımız durumlar olursa bu sorunların çözülebilmesi için mahkemeye başvurabilme hakkımızı da güvence altına almıştır. (T.C. Anayasası Madde 36)
Hakkımızı ve hak arama yollarını bilmek, sorunlarımızı hukuk kuralları çerçevesinde çözmek neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Haklarımız bizlerin yaşamını devam ettirebilmesi için verilen güvencedir. Haklarımız toplumda rahat, huzurlu ve adil bir şekilde yaşamamızı sağlar. Bizim haklarımız ihlal edildiğinde mağdur durumda kalmamak için haklarımızı bilmemiz gerekir. 


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları ATA Yayıncılık

Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Katılım ve düşünce özgürlüğü hakkının önemini anlatan bir yazı yazınız. Yazdığınız yazıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Düşünce özgürlüğü, insanların farklı düşünceleri savunma, eleştirme ve tartışma özgürlüğüdür. İnsanlar, kendi görüşlerini dile getirerek çevresindekilerin fikirlerini değiştirebilir, yanlış düşünceye sahip olanları düzeltebilir.

Katılım ise bireylerin toplumsal, siyasi ve ekonomik konulara aktif olarak dahil olma hakkıdır. Bu şekilde, toplumun yönetiminde söz sahibi olurlar ve demokrasi değerleri güçlenir.

Katılım ve düşünce özgürlüğü, demokrasinin en önemli unsurlarıdır. Demokratik bir toplumda her bireyin eşit bir şekilde söz hakkına sahip olması, toplumun refahını ve ilerlemesini sağlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.