5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30-31-32 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Çocuk Hakları Cevapları Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32


Çocuk Hakları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 27-28-29-30-31-32


Soru : Karikatürdeki çocuğun haklarını kullanmasını engelleyen durumlar neler olabilir?


Cevap:

Karikatürdeki çocuğun haklarını kullanmasını engelleyen durumlar ailesinin olmaması, çalışmak zorunda kalması, hayat şartlarının zorluğu veya sokağa atılması olabilir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 28 Cevapları


Soru : Çocuklara istek ve ihtiyaçlarına göre çeşitli imkânlar sağlanmazsa hangi sorunlar ortaya çıkabilir?


Kısa Cevap : “Çocuklara istek ve ihtiyaçlarına göre çeşitli imkânlar sağlanmazsa hangi sorunlar ortaya çıkabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Her bir insanın doğduğunda kendisine verilmiş olan farklı farklı becerileri vardır.

Bu becerileri fark etmek ve ortaya çıkarmak ise kendisine verilen imkanlara bağlıdır. Resim çizme yeteneği olan bir çocuk eğer bu geliştirilmezse sadece bedeni çizimlerle kalır y yeteneği körelir ya da bunu açığa çıkarmadığı için hiçbir zaman fark etmez.

Güzel şiir yazan bir çocuk eğer yazdıkları Küçük şeyler bile olsa önemsemezse veya bu becerisi geliştirilmezse körelir veya bunu ortaya çıkaracak gücü bulamaz.

İster matematik ister icat konusunda olsun her konuda bu durum böyledir.

Çocukların olması mümkün olmayan istekleri olsa da istekleri gözden geçirilmeli ve elden gelenler yapılmalıdır.

Çocukluk dönemi hayatın hepsini etkileyecek ve insanın duygularının temelini oluşturacak zaman dilimi olduğu için çok önemlidir.

Bu yüzden bu zaman zarfında çocuklara destek çıkmalı ve istekleri önemsenmelidir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları


Soru : Çocuklar, haklarını kullanmak için neler yapmalıdırlar? Bu konuda büyüklere düşen görevler nelerdir?


Kısa Cevap : “Çocuklar, haklarını kullanmak için neler yapmalıdırlar? Bu konuda büyüklere düşen görevler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocukların kendi haklarını kullanmaları için önce onlardan haberdar olmaları ve bu haklar hakkında bilinçlenmeleri gerekir.

Onları bu konuda bilinçlendirecek kişiler ise ebeveynleri ve öğretmenleri gibi büyükleridir. Burada ebeveynlere ve öğretmenlere yani büyüklere büyük görevler düşmektedir.

Çocukların hangi haklara sahip olduklarını onlara anlatmak ve zor bir durumla karşılaştıklarında ne yapmalarını gerektiğini onlara bildirmek gereklidir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 30 Cevapları


Soru : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de geçen aşağıdaki maddeleri görsellerle eşleştiriniz. Görsellerin altına eşleştirdiğiniz maddenin numarasını yazınız.


Cevap:

Madde 38: Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur.

Madde 32: Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.

Madde 23: Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet, engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.

Madde 33: Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.


Soru : Çocuk haklarının ihlal edilmesi hangi sonuçları doğurur? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. 


Kısa Cevap : “Çocuk haklarının ihlal edilmesi hangi sonuçları doğurur?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocukluk dönemi kişinin ilerideki yaşamını etkileyen en önemli zaman dilimidir.

İnsanın çocukluk döneminde yaşamış olduğu travmalar ve haklarından ihlal edilmesi gelecek dönemde atlatılması zor huylara ve davranışlar neden olacaktır.

Çocuk haklarını ihlal edilmesi demek geleceğin psikolojisi sağlam olmayan ve suç işlemeye meyilli kötü bireylerini ve başarısız insanları yetiştirmek demektir.

Bu yüzden çocuklara hakları verilmeli ve çocuklar sağlam bir psikolojide yetişerek geleceğin yöneticileri ve geleceğin insanları en güzel şekilde hazırlanmalıdır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 31 Cevapları


Soru : Çocuk haklarının ihlali ile ilgili haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Afrika Kıtası’nın bir ülkesinde yaşayan çocuklar, ağır iş sömürüsü altında elmas madenlerinde köle gibi çalıştırılıyorlar (Görseller: 1.44,

Merkezi Stockholm’de (Stokholm) bulunan bir kuruluşun raporuna göre, dünyada çıkarılan elmasların yüzde 13’ü bu ülkede elde ediliyor. Elmas üretiminde on binlerce çocuk ağır şartlar altında, en temel haklarından mahrum olarak çalıştırılıyor. Elmas çıkarılan köylerin dış dünya ile ilişkileri neredeyse kesilmiş durumda. Devlet kurumlarının varlığı hissedilmiyor. Burada yaşayanların çoğunun nüfus cüzdanı bile yok. 12 yaşındaki kız çocukları, elmas madeninde çalışanlarla para karşılığında zorla evlendiriliyor. Çocukların buna karşı çıkma hakları yok. Ailelerin bir kısmı, bu paraları diğer çocuklarının eğitimleri
için kullanıyor.

Çocuklar 10 yaşından itibaren ailenin geçimine ve okul masraflarına katkıda bulunmak için elmas madeninde çalışmaya başlıyorlar. Okul ve çalışmayı bir arada yürütmeyi başaramayan çocuklardan çoğu okulu bırakmak ve tam gün çalışmak zorunda kalıyor. 14 yaşından itibaren de ağır işlerde çalıştırılıyorlar. Şiddete maruz kalan ve zorla evlendirilen çocuklar için sağlık alanında ve sosyal alanda destek verecek kurumlar da yok. Elmas madeninde çalışan çocukların eğitim hakları ellerinden alınıyor.


Madende çalışan çocuklar, çocuk haklarının hangilerinden mahrum olarak yaşıyorlar?


Cevap:

Madende çalışan çocuklar eğitim, sağlık, yaşama, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarından mahrum yaşıyorlar.


Sizce çocuklar niçin böyle durumlarla karşılaşıyorlar?


Cevap:

Devletlerin güçsüzlüğü veya sömüren devletlerin gücü ve parası, insanların buna sessiz kalması sebebiyle bu durum devam etmektedir.


Çocukların içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için bu devlete ve çocukların ailelerine neler önerirsiniz?


Cevap:

Çocukların Küçük yaşlarda her ne kadar yapacakları büyük şeyler olmasa da büyüdükleri zaman bu düzene hayır demeli ve bu konu hakkında başkaldırarak bu durumu engellemelidirler. Büyük bir para kaynağı olduğu için her ne kadar bu zor olsa da birlik ve beraberlik sayesinde belki de bu başarılabilir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları


Soru : A. Aşağıdaki balık kılçığı çalışmasında çocuk haklarının ihlalinin bazı nedenleri belirtilmiştir. Bu ihlal nedenlerinden yararlanarak balık kılçığının altındaki “SONUÇLARI” bölümünü de siz doldurunuz.


Cevap:

İş gücü ihtiyacı : Çocuk İşçiler

Savaşlar : Barış içinde yaşama hakkı

Bilinçsiz aile : Eğitim hakkının elinden alınması

Çevresel etkenler :  Bilinçsiz çocukların yetişmesi


Soru : B. Haklarını kullanamayan çocuklara neler önerirsiniz?


Kısa Cevap : “Haklarını kullanamayan çocuklara neler önerirsiniz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuklar bedensel olarak büyükler kadar kuvvetli olmadığı için ve ellerinde maddi bir güç olmadığı için bazı şeylere karşı gelemezler.

Onların belli bir yaşa ve eğitim düzeyine gelinceye kadar büyükleri tarafından destek çıkılmaları ve haklarını korunması lazımdır

Ancak büyükler bunları bilerek veya bilmeyerek yapmıyorsa bu durumda çocuklar en azından okumanın ve kendilerini geliştirmenin yoluna bakmalı böylece yaşları büyüdüğü zaman diğer çocuklara da sahip çıkmalıdır.


Soru : Çocuk hakları konusunda büyüklere düşen görevler nelerdir?


Kısa Cevap : “Çocuk hakları konusunda büyüklere düşen görevler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuk hakları konusunda büyüklere düşen görev çocukları bilinçlendirmek, hakları ihlal edildiği zaman onlara sahip çıkmak ve çocukların haklarını vererek onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamaktır.

Çocuklar olan bir olaya karşı çıkma yönünden zayıf ve güçsüzdürler. Ancak bu çocuklar zaman içerisinde büyüyecek ve hayatın içerisinde yer alacaklardır.

Hayat içerisinde başarılı olmaları ve sağlıklı bir birey olabilmeleri için haklarına büyük ölçüde riayet edilmesi lazımdır.


Soru : Çocuk hakları konusunda yeni düzenlemeler yapılsa hangi önerilerde bulunmak isterdiniz? Önerilerinizi listeleyiniz.


Kısa Cevap : “Çocuk hakları konusunda yeni düzenlemeler yapılsa hangi önerilerde bulunmak isterdiniz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuk hakları konusunda yeni düzenlemeler yapılsa hukukçuların düzenli bir şekilde “çocuğun beyanı esastır” ifadesi ile çocuğu fiziksel veya bedensel olarak istismar edenlerin caydırıcı bir ceza ile ceza görmelerini önerirdim.


Soru : Babil, Asur, Sümer, Hitit, Lidya, Frig, İyon, Urartu uygarlıkları hakkında görsel malzeme getiriniz.


Kısa Cevap : “Babil, Asur, Sümer, Hitit, Lidya, Frig, İyon, Urartu uygarlıkları hakkında görsel malzeme getiriniz.” ile ilgili farklı cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30-31-32 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“Babil, Asur, Sümer, Hitit, Lidya, Frig, İyon, Urartu uygarlıkları hakkında görsel malzeme getiriniz”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çocuklar her zaman sahip oldukları hak ve özgürlükler sayesinde özgür ve bağımsız bir ortamda yaşayarak yeni nesillerin daha eğitimli daha güzel bir şekilde yetişmesine vesile olabilirler. Bir çocuk eğer hak ve özgürlüklerini yaşayamıyorsa Barış dolu bir ülkede Yok yaşamıyorsan hak ve özgürlükleri ona tanımıyorsa elbette ki birçok zorluktan geçebilir biz çocukların barınma eğitim sağlık teşekkürler ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir çünkü hayata daha aydınlık ve daha güzel bakmamız için eğitimin beslenmenin en gerekli maddeler olduğunu veher zaman ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.