6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 33-34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları

1. Güneş sisteminden belirlediğiniz bir gezegenin yüzey özelliklerini kitaplardan, ansiklopedilerden ve güvenilir genel ağ adreslerinden araştırınız. Belirlediğiniz gezegeni ve araştırmalarınız sonucunda edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız. 
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

B. Aşağıda verilen gezegenlerin ortak özelliklerini kutucuklardaki kavramları kullanarak noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


C. Aşağıda verilen boş kutucuklara uygun gezegenlerin isimlerini yazınız.

a. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş’e yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı:
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


b. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı:
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (Y) Güneş sistemindeki en küçük gezegen Dünya’dır.
2. (D) Güneş tutulması esnasında Ay, yeni ay evresindedir.
3. (D) Ay tutulması esnasında Ay, dolunay evresindedir.
4. (Y) Mars ve Venüs’ün doğal uydusu vardır.
5. (D) Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
6. (D) Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına “meteorit” denir.
7. (Y) Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara gök taşı çukuru denir.
8. (D) Mars, görünümünden dolayı “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.
9. (Y) Uranüs Güneş’e en uzak gezegendir.
10. (Y) Satürn karasal bir gezegendir.


D. Aşağıdaki tabloya Güneş ve Ay tutulmalarının özelliklerini yazınız.

Güneş tutulması:

  • Ay’ın Dünya ve Güneş’in arasına girmesiyle gerçekleşir.
  • Ay’ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesiyle gerçekleşir.
  • Dünya gündüz vakti 9 dakikalığına kararır.

Ay tutulması: 

  • Dünya’nın Ay ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşir.
  • Ay dolunay halindedir.
  • Ay, Güneş ışığını alamaz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Satürn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) İç gezegendir.


2. Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları yukarıdaki görselde verildiği gibi olduğunda, durumlarından hangileri gerçekleşir?
I. Güneş tutulması olur.
II. Ay, yeni ay evresinde olur.
III. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.
Cevap: D) I, II ve III


3. (..) Buna göre, ifadelerinden hangileri doğrudur?

I. El feneri, pinpon topu ve alüminyum folyoyla yapılan küresel cisim yandaki görselde
verilen konumdayken Güneş tutulması modellenmektedir.
II. Deney düzeneğinde pinpon topu Dünya’yı temsil etmektedir.
III. Düzenek, Ay tutulmasını modellemek için yetersizdir.
Cevap: A) Yalnız I


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda Ay tutulması gerçekleşir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37-38-39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


5. K, L ve M Güneş sistemindeki üç gezegeni temsil etmektedir. Bu gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları ve büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Uranüs- Venüs- Satürn


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Güneş sisteminde yer alan dört gezegen K, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. Bu gezegenlerin
Güneş’e uzaklıkları arasındaki ilişki N > M > L > K şeklindedir. K, L, M ve N gezegenleri ile
ilgili şu bilgiler veriliyor:
• K, üzerinde hayat olduğu bilinen tek gezegendir.
• L gezegeninin iki doğal uydusu vardır.
• N, Güneş’e en uzak gezegendir.
Buna göre M gezegeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap: B) Halkası vardır.

7. Aşağıdaki tabloda Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloya göre, ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Halkası olan tüm gezegenler gazsal gezegendir.
II. Karasal gezegenlerin iki tanesinin doğal uydusu yoktur.
III. Doğal uydusu olan tüm gezegenlerin halkası vardır.
Cevap: C) I ve II


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Ayça, aşağıdaki tablonun aynı satırına yazılan beş gezegenden birini belirli bir özelliğine göre diğerlerinden ayıracaktır. Ayça’nın bu ayrımı yaparken dikkate alacağı özellikler, tabloda verilmiştir.

Ayça gezegenler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğuna göre tablodaki I, II, III numaralı satırlara aşağıdaki gezegenlerden hangisini yazmıştır?
Cevap: D) Neptün- Mars- Mars


9. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre konumları esnasında gerçekleşen bir doğa olayı aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Bu doğa olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu bölüm gerçekten ilginçti, özellikle Güneş tutulması ve Ay tutulması hakkında öğrenmek beni heyecanlandırdı. Kitap cevapları, bazı konuları daha iyi anlamamı sağladı ve bunun için minnettarım. Her zaman merak ederim, Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek beni heyecanlandırıyor

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.