6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120-124 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120-124 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 120-124 Sayfa Cevapları Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları ATA Yayıncılık

Serkan, projesini bitirmek için 1 euro’nun (avro) TL karşılığını araştırdı ve 21,495 TL olduğunu gördü. Türk lirası ile belirtilen bir değerde virgülden sonra iki basamağın bulunduğunu bilen Serkan; 21,495 TL’yi projesine nasıl yazmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Binde birler basamağını onda birler basamağına yuvarlayarak iki basamak olarak yazabilir.
21,495 → 21,50 olarak yazar.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki ondalık gösterimleri, onda birler basamağına yuvarlayınız
Cevap:

a) 246,246 → 246,25
b) 10,504 → 10,50
c) 18,358 → 18,36
ç) 5018,47 → 5018,47
d) 1,814 → 1,81
e) 57,223 → 57,22


2. Yandaki kutucuklarda verilen ondalık gösterimlere göre

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120-124 Cevapları ATA Yayıncılık

a) A kutucuğundaki ondalık gösterim onda birler basamağına yuvarlandığında onda birler basamağında hangi rakam olur?
Cevap: onda birler basamağında 5 olur
24,248 → 24,25

b) Hangi kutucuktaki ondalık gösterim yüzde birler basamağına yuvarlandığında yüzde birler basamağındaki rakam 8 olur?
Cevap: C kutucuğundaki yüzde birler basamağı 8 olur.
A → 24,248 =24,2
B → 102,517 = 102,5
C → 16,789 = 16,8
D → 2,276 = 2,3

c) C kutucuğundaki ondalık gösterim birler basamağına yuvarlandığında birler basamağındaki rakam kaç olur?
Cevap: C kutucuğu birler basamağına yuvarlandığı zaman 7 olur.
C → 16,789 = 17

ç) B kutucuğundaki ondalık gösterim onlar basamağına yuvarlandığında hangi sayı elde edilir?
Cevap: 10 sayısı elde edilir.
B → 102,517 = 10


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 120-124 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre sayı doğrusundaki ■ sembolüne karşılık gelen ondalık gösterimi yüzde birler basamağına yuvarlayınız.
Cevap:

■ → karşılık gelen kesir 18,247
Yüzde birler basamağına yuvarlanmış hali → 18,247 = 18,3 olur

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.