6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 81-82 Cevapları Tutku Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Bir Hadis Öğreniyorum Cevapları Sayfa 81, 82


Bir Hadis Öğreniyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 81 Cevapları


Soru : Ahiret ve kıyamet kavramları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.


Cevap:
Ahiret: Ahiret, vefattan sonra gidileceği kabul edilen sonsuz (Ebedi) yaşam alem olarak kullanılan bir sözcüktür.
Kıyamet: İslamlığa ve öteki tek tanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zaman.


“Allahü Teâlâ, başka bir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet günü), yedi sınıf insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar;

Adaletli devlet başkanı,
Rabb’ine ibadet ederek büyüyüp yetişen genç,
Kalbi mescitlere bağlı olan kişi,
Birbirlerini Allah için seven, buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,
Mevki sahibi güzel bir kadının davetine, ‘Ben Allah’tan korkarım.’ diyerek yaklaşmayan kişi,
Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,
Hiç kimsenin olmadığı yerde Allah’ı zikredip göz yaşı döken kimsedir.”
Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Ezan, 36, Zekât, 16, Rikak, 24; Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, Zekât, 91.

Soru : Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten hangi ilke ve değerleri çıkarabiliriz? Hadisi dikkate alarak aşağıda boş bırakılan maddeleri tamamlayınız.


Cevap:
1. Yönetimde adalet
2. Gençlikte ibadet
3. Kalben mescit’e bağlı olmak
4. İnsanları Allah (c.c.) için sevmek
5.  Mevki sahibi güzel bir kadına ” Ben Allah’tan korkarım” diyerek yaklaşmamak
6. İbadet ve iyilikte gizliliğe önem vermek
7. Allah’a zikretmek


Soru : Yukarıdaki ilkelerin, hayatımızdaki önemi üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap: Bu ilkeler dinimizi iyi yaşamamızı Allah yolunda doğru bir şekilde ilerlememizi sağlar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ayrıca, ders kitabındaki hadisten çıkardığım ilkeler ve değerler, hayatımızda önemli bir rol oynar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.