7. Sınıf Fen Bilimleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147 Cevapları MEB Yayınları

Göster

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 142, 143, 144, 145, 146, 147


4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları


4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


 1. ( Doğru ) Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir. 
 2. ( Yanlış ) Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir. 
 3. ( Doğru ) Bileşikler moleküler yapılı olabilir.
 4. ( Yanlış ) Karışımlar saf maddedir.
 5. ( Doğru ) Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır.
 6. ( Doğru ) Homojen karışımlara çözelti de denir. 
 7. ( Doğru ) Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. 
 8. ( Yanlış ) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.
 9. ( Yanlış ) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.
 10. ( Doğru ) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


 1. Atom hakkındaki görüşler zaman içinde değişmiştir.
 2. Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine molekül denir.
 3. Hidrojen molekülü aynı cins atomlardan , su molekülü ise farklı cins atomlardan oluşur.
 4. Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere element denir.
 5. Bileşikler formüller ile, atomik yapılı elementler ise semboller ile gösterilir.
 6. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
 7. Homojen karışımlara çözelti adı verilir.

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları


C) Aşağıda verilen ifadeleri uygun kişi veya kavramlarla eşleştiriniz.


(a. Democritus-b. Damıtma-c. Buharlaştırma-ç. Bohr-d. Dalton-e. Yoğunluk farkı-f. Karışım)


 • ( ç. Bohr ) Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamıdır.
 • ( f. Karışım )Birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
 • ( a. Democritus )Atom ile ilgili ilk görüşleri ortaya atan bilim adamıdır.
 • ( b. Damıtma ) Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemidir.
 • ( c. Buharlaştırma )Şekerli su karışımı bu yöntemle ayrıştırılabilir.

Ç) Aşağıdaki tabloda elementler, bileşikler, karışımlar karışık olarak verilmiştir. Bu tabloda verilenleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

1- Hangileri elementtir?


Cevap:  Na, K, O, Al


2- Hangileri bileşiktir?


Cevap: CO2, HCl, NaCl, H2O, HNO3, NH3


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları


3- Hangileri karışımdır?


Cevap: Salata, kumlu su, şekerli su, kolonya.


4- Hangileri homojen karışımdır?


Cevap: Şekerli su, kolonya.


5- Hangileri heterojen karışımdır?


Cevap:  Salata, kumlu su


D) Verilen çözeltilerin altındaki numaraları kullanarak çözünme hızlarını sıralayınız. Çözünme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap: Çözünme  hızlarının kıyaslanması: III = IV > I > II şeklinde sıralamamız olur. z. Çözünme hızını etkileyen faktörler; sıcaklık, karşımın cismi, cisimlerin kütlesi, yapılan işlemler etki etmektedir.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları


E) Aşağıdaki bileşik formüllerini örnekteki gibi adlarıyla eşleştiriniz.


Cevap:

 1. NH3=Amonyak,
 2. HNO3=Nitrik asit,
 3. NaCl=Sodyum klorür,
 4. HCl=Hidrojen klorür,
 5. CO2=Karbondioksit

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147 Cevapları MEB Yayınları
“7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1- Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm açısından diğerlerinden farklı bir grupta incelenir?


A) Plastik ambalaj atıkları B) Atık piller C) Yemek atıkları D) Kullanılmış defter


2- Aşağıda verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir?


A) Proton B) Elektron C) Nötron D) Çekirdek


3- Aşağıdakilerden hangileri molekül olarak adlandırılabilir?


A) I-II B) II-IV C) I-II-III D) I-II-III-IV


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları


4-Yukarıdaki şekilde aynı ve farklı cins atomlardan oluşan molekül modellerinin sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


a- 2 3
b- 4 3
c- 3 4
ç- 3 2


5- Günlük hayatta birçok element kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları magnezyum, altın, alüminyum ve civadır.Verilen bu elementlerin kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır?


A) Magnezyum Diş dolgusu
B) Altın Ziynet eşyası
C) Alüminyum Mutfak eşyası
D) Civa Termometre


6- Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


A) İnce ve kalın kumu ayırmak Eleme
B) Toplu iğnelerin plastik ataçlardan ayrılması Mıknatısla ayırma
C) Deniz suyundan tuz elde etmek Damıtma
D) Çayın posasını ayırma Süzme


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları


7-Yukarıdaki grafikle ilgili hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?


A) Engin: 2002 yılından itibaren dünyada geri dönüşüm konusunda bilinçlenme oranı artmıştır.
B) Eymen: Ham madde tüketiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı miktarı 2002 yılından itibaren daha hızlı artmıştır.
C) Merve: Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım oranındaki en hızlı artış 2004-2005 yılları arasındadır.
D) Elif: Ham madde tüketiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artması ülkeleri ekonomik açıdan zarara uğratır.


8- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir.Verilen tanecik modelleri hangi seçenekteki maddelere ait olabilir?


A) Su-zeytinyağı Su Sirke
B) Su Su-şeker Su-zeytinyağı
C) Meyve suyu Sodyum klorür Ayran
D) Ayran Sirke Nitrik asit


İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. fen bilimleri ders kitabında bu konu ile beraber verdiğiniz açıklayıcı cevaplar sayesinde ödevlerimi yapmak artık çok kolay ödevini yaparken fazla zaman kaybetmiyorum çünkü sayfanızı ziyaret ettiğinden beri hem sen benim de dersini çok seviyor hem de fen bilimleri dersinde daha başarılı olduğumu düşünüyorum verdiğiniz cevaplar fen bilimleri dersinde anlamı ve kavram ama etkiliyor zaten fen bilimleri araştırmaya gözlemleri ve deneyimleri dayalı bir derstir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.