7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 121-124. Sayfa Cevapları Oran

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ampute Millî Takımımız 2017’de düzenlenen Avrupa şampiyonasında toplam 26 gol atmıştır. Yukarıda verilen tabloya göre:

➢ Millî Takımımızın attığı toplam gol sayısının yediği gol sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 

Attığı toplam gol sayısı → 7 + 9 + 4 + 2 + 2 + 2 = 26
Yediği gol sayısı → 2 
Millî Takımımızın attığı toplam gol sayısının yediği gol sayısına oranı → 26/2


➢ Barış’ın attığı gol sayısının, Serkan’ın attığı gol sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 

Barış → 3
Serkan → 4
Barış’ın attığı gol sayısının, Serkan’ın attığı gol sayısına oranı → 3/4


➢ Fatih’in attığı gol sayısının, Rahmi’nin attığı gol sayısına oranını bulunuz.
Cevap:

Fatih → 5
Rahmi → 5
Fatih’in attığı gol sayısının, Rahmi’nin attığı gol sayısına oranı → 5/5


➢ Ömer ve Kemal’in attığı toplam gol sayısının Muhammet ve Osman’ın attığı toplam gol sayısına oranını bulunuz.
Cevap:

Ömer → 2
Kemal → 2
Toplam → 2 + 2 = 4

Muhammet → 1
Osman → 1
Toplam → 1+ 1 = 2

Ömer ve Kemal’in attığı toplam gol sayısının Muhammet ve Osman’ın attığı toplam gol sayısına oranı → 4/2


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki çoklukların birbirlerine oranını yazınız
Cevap:

a. 18 santimetrenin 72 santimetreye oranı =…..18/72 = 1/4…..
b. 3 metrenin 25 santimetreye oranı =…3/25 = 300/25 = 12….
c. 450 gramın 950 grama oranı =……450/950….
ç. 5 dakikanın 6 saniyeye oranı =..5 . 60/6 = 300/6 = 50….
d. 72 kilogramın 2 tona oranı =….72/2 ….


2. Bir okuldaki öğretmenlerin 2/5’i erkektir. Bu okulda 60 kadın öğretmen olduğuna göre kaç erkek öğretmen vardır?
Cevap:

3/5 = 60 → kadın
60 ÷ 3 = 20
1/5 = 20 ise
2/5 = 2 . 20 = 40 öğretmen erkektir. 


3. 3 kg yoğurttan 27 bardak ayran çıktığına göre 1 kg yoğurttan kaç bardak ayran çıkar, bulunuz.
Cevap:

3kg yoğurt     27 bardak
1 kg yoğurt     x bardak
3x = 27 
  x = 9

1kg yoğurttan 9 bardak ayran çıkar


4. İki sayının oranı 3/8’dir. Bu sayıların toplamı 66 ise küçük olan sayı kaçtır?
Cevap:

3/8
1. sayı → 3k
2. sayı → 8k
3k + 8 k = 66
11k = 66
   k = 6
Küçük olan sayı → 3k = 3 . 6 = 18 olur.


5. Boyları oranı 11/13 olan iki arkadaştan Fatih, Salih’ten 20 cm daha uzundur. Buna göre Salih’in boyu kaç santimetredir?
Cevap:

Fatih → 13k
Salih → 11k
13k – 11k = 20 cm
2k = 20 cm
  k = 10 cm

Salih = 11k ise → 11 . 10 = 110 cm’dir. 


6. Kütleleri oranı 3/4 olan iki kardeşin kütleleri toplamı 140 kg ise kütleleri farkını bulunuz.
Cevap:

1. kardeş → 3 k
2. kardeş → 4 k
3k + 4k = 140
7k = 140
  k = 20

1. kardeş → 3 k → 3 . 20 = 60
2. kardeş → 4 k → 4 . 20 = 80
80 – 60 = 20 olur


7. Aşağıda verilen elma fiyatlarına göre birim fiyatı en ucuz olan elma çeşidi hangisidir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121-124. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.