7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme – 5

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Verilen KLM üçgeninde MKL açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) [KB] 


2. Yukarıdaki BC ∕∕ DE olduğuna göre x değeri kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Bir beşgenin iki iç açısının ölçüleri 130° ve diğer iki iç açısının ölçüleri 100°dir. Buna göre verilmeyen iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Bir dış açısının ölçüsü 45° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap:

Dış açıları ölçüleri  bütün çokgenlerde 360°dir.
360 ÷ 45 = 8 kenarlıdır. 


5. Krokiye göre 1. 2. ve 4. caddeler birbirine paraleldir. 5. ve 6. caddeler bu caddelere dik konumdadır. Krokide veril
Cevap: C) 140 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Uzunluğu 100 cm olan ip kesilerek yarıçapı 5 cm olan çemberler yapılmak isteniyor. Buna göre kesilen iplerden en fazla kaç çember elde edilir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap:

Yarıçapı 5 cm olacaksa
r = 5 
Çevresi 2πr → 2 . 3 . 5 = 30 cm ip kullanılır

100 ÷ 30 = 3,3 → en fazla 3 çember yapılır. 


7. Bir ayrıtı 30 santimetre olan küp şeklindeki bir paketin yüzeylerine eni 5 santimetre olan şerit çekilecektir. Buna göre paketin şeritler haricinde kalan kısmının alanı kaç cm²dir?
Cevap: D) 4250

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Katlama sonucunda elde edilen kâğıdın Şekil 3’te gösterildiği gibi boyalı bölgesi kesilip atılmıştır. Katlanan kâğıt açıldığında bir yüzünün alanı kaç cm²dir?
Cevap:

Kağıdın alanı = 28 . 18 = 504 cm²
şekil 2 de kısa kenar 14 cm uzun kenar 18 cm
şekil 3’te kısa kenar 7 cm uzun kenar 18 cm
belirtilen üçgenin alanı → (8.7)/2 = 28 cm²
Kağıt katlandığında 4 kat olduğu için 28 . 4 = 112 cm² alan kesiliş olur
504 – 112 = 392 cm² alan kalır. 


9. Bir kenarı 12 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin köşelerinde 4 adet fıskiye bulunmaktadır. Fıskiyeler en çok 5 metre uzaklıktaki bölgeyi sulayabilmektedir. Bu bahçenin sulanamayan kısmının alanı en az kaç metrekaredir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: D) 69


10. Bir anaokul bahçesinin planı yukarıda verilmiştir. Bu planda oyun alanlarının dışındaki bölge çimle kaplanacaktır. Kullanılacak çimin metrekaresi 20 Türk lirası olduğuna göre çimle kaplanacak alan için kaç Türk lirası harcanır?
Cevap: C) 1740

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


11. ABCDEF düzgün altıgen DEGHK düzgün beşgen ise EFG’nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.