7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayınları

7.Sınıf Berkay Yayınları Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Berkay Yayınları

1. [LN, yandaki KLM’nın açıortayıdır. m(MLN) = 2x – 25° ve m(KLN) = x + 35° olduğuna göre x kaç derecedir?
Cevap: D) 60°

x + 35 = 2x – 25
x = 35 + 25
x = 60°


2. Yandaki şekilde a // b ve c, a ile b’yi kesen bir doğrudur. m (ABC) = 2y-40°, m(DBE) = x + 15°, m(BEH) = y + 10° ve m(KEH) = 3z’dir.
Buna göre x, y ve z açı ölçüleri kaç derecedir?
Cevap:

2y – 40 = y + 10
y = 50°

x + 15 = y + 10
x + 15 = 50 + 10
x+ 15 = 60
x = 45°

3z = 180 – (y + 10=
3z = 180 – 60
3z = 120
z = 40°


3. Yandaki şekilde m, n ve z doğruları verilmiştir. m(KLN)=78° m(TMU)= 93° Olduğuna göre m ile n doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:  m ile n doğruları birbirine paralel değildir.


4. Bir açının ölçüsü ile ters açısının ölçüsü toplamı 130°dir. Buna göre açının bütünlerinin ölçüsü, açının ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: C) 50°

180 – 130 = 50 °


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Berkay Yayınları

5. Yandaki çokgen, bir düzgün sekizgendir. Şekilde verilenlere göre x açı ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

x – 40 = 135
x = 135 + 40
x = 175°


6. Bir düzgün yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap:  (7 – 2) x 180 = 900°


7. Bir düzgün otuzgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap:  360°


8. Yandaki ABCDE beşgeninde m(BAE) = 109°, m(AED)  = 125° , m(EDF) = 90°, m(BCD) = 108° ise m(ABC) = x kaç derecedir?
Cevap: C) 108°

109 + 125 + 108 + 90 = 432°
540 – 432 = 108°


9. Bir dörtgen ve yedigen çiziniz. Çizdiğiniz çokgenlerin köşegenlerini belirtiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayınları


10. Yandaki ABCD dikdörtgeninde |AC| köşegen, m(DAC) = X + 10° ve m(BCA) = 2x – 40° ise x kaç derecedir?
Cevap:

x + 10 = 2x – 40
x = 40 + 10
x = 50°


11. Yandaki ABCK yamuğunda m(KA B) = y – 10°, m(ABC) = 61°, m(BCK) = x + 10° ve m(AKC) = 123°’dir. Buna göre x + y toplamı kaç derecedir?
Cevap: D) 176

123 + 61 = 184°
360 – 184 = 176°
x + 10 + y – 10 = 176
x + y = 176°


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Berkay Yayınları

12. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) a. Yamuğun paralel kenarları yoktur.
(D) b. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir.
(Y) c. Paralelkenarın iç açılarının ölçüleri her zaman 90°dir.
(Y) ç. Dikdörtgenin köşegenleri her zaman birbirine diktir.
(D) d. Karenin tüm kenar uzunlukları eşittir.
(D) e. Karenin bir köşegeni, kareyi iki eş parçaya ayırır.


13. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde |AB| = 25 cm, |AK| = 20 cm, |BK| = 15 cm ise |BH| kaç cm’dir?
Cevap: 24


14. Yandaki PRST dik yamuğunda |TS|= 6 cm ve |PR| = 18 cm’dir. Yamuğun alanı 60 cm2 ise çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

((18 + 6) x |TP|) ÷ 2 = 60 cm²
24 TP = 60 x 2 = 120
|TP| = 5 C-cm
18 + 6 + 5 + 13 = 42 cm


15. Yanda, Esra Hanım’ın bahçesinin planı kareli kâğıt üzerine çizilmiştir. Verilenlere göre bahçede çim ekili alan kaç m² dir?
Cevap: 64


16. Yandaki O merkezli çemberde m(AOB) = 60°, |ACB| =88 cm ise çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

|ABC|/ 2pr = (AOC)/360
88 = (2 x 3 x r)/ 60/360
88 = 6r . 1/6
88 = r


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Berkay Yayınları

17. Aşağıdaki çemberlerde verilenlere göre x açı ölçülerini bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayınları


18. Bir dairenin alanı 75 cm²dir. Dairenin yarıçap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç cm2²olur?
Cevap:

Dairenin alanı = π x r²
75 = π x r²
75 = π x 2r²
75 x 4 = 300


19. Yandaki O merkezli dairede, m(AOB) =120° ve mavi daire diliminin alanı 15 cm² ise dairenin alanı kaç cm² dir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

120°    15 cm²
360°   x cm° 
120x = 360 x 15
x = 45


20. Yandaki tabloda, bazı dairelerin yarıçap uzunlukları (cm) veya alanı (cm²) verilmiştir. Buna göre tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız (p’yi 3 alınız.).
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199-200-201-202. Cevapları Berkay Yayınları


21. Yandaki M merkezli dairede, MK =8 cm ve mor daire diliminin alanı 80 cm² ise m(TMK) kaç derecedir (p’yi 3 alınız.)?
Cevap:

Alan = πr² = 3 x 8² = 192 cm²
192 cm²     360°
80  cm ²    x°
192x = 360 x 80
192x = 28 800
x = 150°

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu bölümdeki matematik sorularını çözerken bazen zorlandığımı itiraf etmeliyim. Özellikle açılar ve çemberler hakkındaki sorular bazen kafa karıştırıcı olabiliyor

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.