8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-37 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-37 Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türkçenin Söz Denizinde-Sevmek konusunun bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-37 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-37 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 30-33-34-35-37 Sayfa Cevapları Türkçenin Söz Denizinde-Sevmek

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İnsanların konuşurken kullandığı kelimeler bize o kişi hakkında ne tür bilgiler verir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: İnsanların konuşurken kullandığı kelimeler o kişinin edebi, ahlakı, dil bilgisi hakkında bizlere bilgi verir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Sevi
Cümlem: Evcil hayvanına sevi ile bağlıydı.

Kelime/Kelime Grubu: ar
Cümlem: Laf anlatana kadar ar damarı çatladı.

Kelime/Kelime Grubu: müşfik
Cümlem: Kızı çok müşfik bir çocuktu. 

Kelime/Kelime Grubu: lehçe
Cümlem: Lehçe hakkında bilgiler edindim. 

Kelime/Kelime Grubu: şıpsevdi
Cümlem: Şıpsevdi bir çocuk olduğu için güvenmiyorum. 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Sevgi ile ilgili kimlerin sözüne yer verilmiştir?
Cevap: Sevgi ile ilgili metinde Yunus Emre, Karacaoğlan ve Saik Faik’in sözlerine yer verilmiştir. 

2. Dilimizde sevgi mesajı veren atasözlerini TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten araştırınız
Cevap: 

Gülü seven dikenine katlanır
Kalp kalbe karşıdır
Deniz dalgasız olmaz gönül sevdasız olmaz.

3. Yunus Emre, “Sevelim sevilelim,/Dünya kimseye kalmaz.” dizeleriyle sizce ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Yaşadığımız dünya gelip geçici yani sonu olan bir yerdir. Hayatımızı başkalarını üzmek yerine sevgi ve saygı içerisinde geçirmemiz gerekir. 

4. “Sev-” sözcüğünden türeyen kelimeleri ve anlamları söyleyiniz.
Cevap: Sevim, Sevgi, Sevgili Sevecen kelimeleri “sev” sözcüğünden türeyen kelimelerdir. Hepsi sevgi anlamı taşıyan kelimelerdir.

5. İçinde “sevgi, sevmek” gibi sözcükler geçmese de bu anlamlarda kullanılan sözcük grupları nelerdir? Anlamlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap: 

Mutluluk: Sevinmek, sevinç
Bağlılık: sevgi ve saygı ile duyulan yakınlık
Aşık olmak: bağlılık, aşk ile bağlanmak 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. Neden bu başlıkları tercih ettiniz? Açıklayınız.
Cevap: Sevgiden, sevmekten geçmişten günümüze farklılıklarını, farklı dillerdeki anlamlarını belirttiği için bu başlıkları vermeyi tercih ettim. 

Sevginin Tanımı
Sevginin Farklı Dilleri


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilen cümlelere “nesnel yargı bildiren”; yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişen, yorumlanabilen cümlelere “öznel yargı bildiren” cümleler denir.
Yukarıdaki açıklamadan yararlanarak yazarın metinde kullandığı öznel ve nesnel yargı bildiren cümleleri tespit ediniz. Aşağıya bu cümlelerden örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-37 Cevapları Ferman Yayıncılık


5. ETKİNLİK

Aşağıda, okuduğunuz metinden bir paragraf verilmiştir. Yazar, bu paragrafta anlatım biçimlerinden biri olan açıklayıcı anlatımdan yararlanmıştır. Siz de okuduğunuz metinden açıklayıcı anlatım örneği bularak örneğinizi noktalı alana yazınız.
Cevap: Türkçede sev- kökünden türetilmiş pek çok sözümüz bulunmaktadır:
Sevecen, ‘acıyarak ve koruyarak seven’ anlamındadır. Yabancı kökenli şefkâtli ve müşfik de aynı anlamdadır. Sevecenlik ise ‘acıyarak ve koruyarak sevme’ karşılığındadır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

okuduğunuz metinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, benzetme) belirleyiniz. Seçtiğiniz düşünceyi geliştirme yolunu örnekleyen paragrafı noktalı alana yazınız.
Cevap:

Tanımlama → Sevgili sözü sevgiden türemiştir ve ‘sevgi ve bağlılık duyulan’ anlamındadır
Örneklendirme → Sait Faik de her şeyin bir insanı sevmekle başlayacağını söylüyor…*
Tanık Gösterme → Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’e göre sevmek sözü Türkiye Türkçesinde ‘Sevgi ve bağlılık duymak.’…
Karşılaştırma → İlk yazılı kaynaklarımızda seb- biçiminde geçer bu sözümüz… Eb sözünün ev, sab sözünün sav olması gibi seb- sözü de Türkiye Türkçesinde de sevmek biçiminde değişmiştir
Sayısal verilerden yararlanma → ‘Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek.’, ‘Çok hoşlanmak.’, ‘Okşamak.’, ‘Yerini, şartlarını uygun bulmak.’ gibi beş ayrı anlamda kullanılmaktadır.
Benzetme → ‘Sevilmeyen, hoşa gitmeyen bir davranışta bulunan kimseler’ için alay yollu söylediğimiz söz de sevsinler biçimindedir


7. ETKİNLİK

Herhangi bir hazırlık yapmadan sınıfınızda “sevginin gücü” konulu bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan yaptığınız konuşmayı değerlendirmelerini isteyiniz
Cevap: Sevgi karşımızdaki kişiye karşı beslediğimiz yakınlıktır. İnsanları bir arada tutmaya ve huzuru sağlamaya yarayan bir duygudur. Annenin çocuğuna olan sevgisi, arkadaşımıza olan sevgimiz, bunlara örnek olarak gösterilebilir. 


8. ETKİNLİK

Defterinize 2. etkinlikte araştırdığınız atasözlerinden biriyle bir hikâye yazınız. Yazacağınız metinde öncelikle zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyiniz. Ardından yazacağınız hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarınızı planlayınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz.
Cevap: Mert yaz tatili için gün saymaya başlamıştı. Yazın yazlıklarına gidip orada kendi bahçesini yapacaktı. Bunun için sabırsız olan Mert karnesini alır almaz eve koştu. Annesi hazırlık yaparken Mert’e seslendi;
-Mert, giymek istediğin kıyafetleri ayarlayıp valizine yerleştirir misin?
-Tamam annecim hemen ayarlıyorum.
-Yanına yaz tatilinde çözmen gereken testleri ve istediğin oyuncakları da alabilirsin.

Mert bunu duyunca hemen koşup bahçesi için gereken malzemelerini aldı. Hayatında ilk defa bir bitki yetiştireceği için çok heyecanlı olan Mert sevinçle eşyalarını hazırladı. Babası da gelince eşyalarını arabaya yükleyerek yola çıktılar. Yo9lda giderken annesine bahçesi için tohum alması gerektiğini söyledi. Annesi de bir tohumcudan alacaklarını söyleyerek o yöne doğru gitmeye başladı. Tohumu da alıp yola koyuldular.

Sonunda yazlığa ulaştılar. Eşyaları yerleştirdikten sonra bahçeye koştu. Babası ile tohumların dikimini yaptılar. Babası ona nasıl bakması gerektiğini anlattı. Mert ilk bir kaç gün ilgilenmeye devam etti ama daha sonra sıkılıp sulamayı yapmadı. Annesi bu durumu fark edince onu karşısına alıp bitkisine bakması gerektiğini bunun kendisinin istediğini söyleyip Gülü seven dikenine katlanır senin de katlanman lazım diyerek sözlerini bitirdi. Mert bu konuşmadan sonra bitkisine daha dikkatli bir şekilde bakmaya devam etti. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Aşağıda Eleanor H. Porter (Elenor H. Portır) tarafından yazılan Pollyanna (Polyanna) adlı eserin iki farklı çevirmen tarafından yazılmış, iki farklı baskısından bölümler yer almaktadır. İki metni dil, anlatım ve içerik yönünden karşılaştırınız. Metinlerin farklı ve benzer yönlerini yazınız.
Cevap:

Farklı Yönleri:

  • Anlatım Biçimleri 
  • İl metinde betimlemeye yer verilmiştir. İkinci metinde betimleme yapılmamıştır. 

Benzer Yönleri:

  • Öznel bir dille anlatımdan yararlanılmıştır

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hayatta bazen zorluklarla karşılaşsak da, sevgi ve sabır her zaman bize yardımcı olabilir. Bu dersten öğrendiğim en önemli şeylerden biri, sevginin gerçekten güçlü bir duygu olduğu ve herkesin hayatında önemli bir rol oynadığıdır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.