Ders Notları

Mustafa Kemal’in tarihe olan tutkusu ve bu alandaki gayretleri ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Mustafa Kemal’in tarihe olan tutkusu ve bu alandaki gayretleri ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Mustafa Kemal’in tarihe olan tutkusu ve bu alandaki gayretleri ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Tarih bir milletin ortak değeri ve sahip çıkması gereken ortak bir mirasıdır. Mustafa Kemal tarihe büyük önem vermiş ve bizlere de öğrenmemizi tavsiye etmiştir. Çünkü tarihini bilmeyen bir millet düşmanını tanıyamaz ve aynı hatalara düşer.


“Mustafa Kemal’in tarihe olan tutkusu ve bu alandaki gayretleri ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Atatürk’ ün Tarihle İlgili Sözlerinden Bazıları;

 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.
 • Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.
 • İnsan tarihin mânasını ancak olgun bir yaşa eriştikten sonra anlıyor. Ve tarih ancak bu yaştan sonra yazılabilir. Çok arzu ederdim ki bir kaç arkadaşla beraber hayatımızdan geri kalan zamanı tarih yazmakla geçirelim!
 • Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan ziyade duygulardır. 1923 (Atatürk’ün S.D. II, S. 116)
 • Tarih ne güzel aynadır. İnsanlar, özellikle ahlâkta gelişmemiş kavimler, en büyük kutsal kavramlar karşısında bile hasis duygulara tâbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geçen büyük hâdiselerde, bu hâdiseler içinde âmil ve fâil olanların hal, hareket ve muameleleri onların ahlâk seviyelerini ne açık gösterir. 1915 (Mustafa Kemal, Anafartalar M.A.T. Yay: Uluğ İğdemir, S. 27)
 • Tarihte şanlar, şöhretler kazanmış pek çok insanlar millî noktadan fazilete sahip değildir. Meselâ hakikaten askerî kudret sahibi olan, Moskova’ya kadar giden, yangınlar harabeler üstünden Fransız ordusunu sürükleyip eriten Napolyon’u düşünürüz. Onun hareketleri Fransız milletinin hakiki ve millî menfaatlerine değil, kendi cihangirane emellerini tatmin içindi. Bunu tatmin için Fransa’nın milyonlarca seçkin evlâdını eritti ve nihayet hepinizin bildiğiniz âkıbete uğradı. Bizim Osmanlı tarihindeki en büyük ve şanlı görülen hareketleri de aynı noktadan tetkik, aynı mahiyette mukayese etmek mümkündür. 1923 (Atatürk’ün S.D. II, S. 161-162)
 • Ankara ve İstanbul şehirlerinden birine “Atatürk”adı verilmesi için bir kanun teklifinin hazırlığı üzerine verdiği cevap: Bir adın tarihte kalması ve ağızlarda söylenmesi için, şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. Tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir. Fikirleri tercih eder. (Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk, S. 135)
 • Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., S. 297)
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Afetinan, Atatürk Hakkında H. B., S. 297)
 • Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan görüş bizim de içimize girmiştir. Dörtyüz çadırlık bedevî bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini başlatmak suretiyle imparatorluk zamanında Türklerin görüşü de bu merkezdeydi. Evvelâ millete, tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz. 1930 (Ahmet Hamdi Başar, Atatürkle 3 ay, S. 122)
 • Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. (Hikmet Bayur, T.D.K., Türk Dili, Belleten, No: 33, 1938, S.16)
 • Türk çocuklarında kabiliyet her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için lâzım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir. (Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dili Kurultayı, S. 33)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk her zaman almış olduğu kararlarla ülkemizin geleceğini desteklemiş ve almış olduğu kararlarla birçok yeniliği ve birçok ilke ve inkılapları ülkemizde benimsetmiş bir lider olarak tanınmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk tarihi olan tutkusu da bilinen bir liderdi her zaman asker olmayı çok istemiş asker olarak ülkesi ve vatanı için savaşmayı mücadele etmeyi her zaman düşünmüş olan bir lider olduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.