Ders Notları

Sizce biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli faktör hangisidir?

5. Sınıf Fen Bilimleri Sizce biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli faktör hangisidir? konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Bence biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli faktör insanlardır. İnsanların yürütmüş oldukları faaliyetler sonucunda ; iklim, su kaynakları, hava ve canlı yaşamına direk olarak olumsuz bir çok yönü olduğunu ifade edebiliriz.
İnsanlar, karbondioksit salımı ile birlikte, iklimlerin değişimi, su kaynaklarının tüketimi, havanın kirletilmesi gibi olumsuzluklara yol açarak biyoçeşitliliğin zarar görmesi ve canlı yaşamının azalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Biyoçeşitliliği etkileyen en büyük sebeplerden biri insan eliyle bozulmuş olan Doğal ortamlar ve insanların doğaya vermiş olduğu zararlar örnek olarak verilebilir. Örneğin insanlar hayvanlar yaşamış olduğu ve doğal ortamları kendi ihtiyaçlarına ve yaşam balondan yapabilmek için kirletmiş ve bu alanlarda elbetteki biyoçeşitliliğe zarar vermiştir. Özellikli çevrenin asla kirlenmesi ses ve hava kirliliğinin olmazsa insanların çok fazla artması tüketimin israflı bir şekilde olmasa çevreyi kirletmek de iklimi değiştirmekte ve iklim değişikliği sebebiyle biyoçeşitlilik zarar görmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.