4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları Öğrenme ve Marie Curie (Meri Küri)

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları KOZA Yayıncılık

HAZIRLIK

1. Hangi bilim dallarına ilgi duyuyorsunuz? Neden?
Cevap: Astronomi bilim dalına ilgi duyuyorum. Çünkü uzay ve gezegenler hakkında bir çok konuda merak ettiklerim vardır.

2. Bilim insanı olmak ister miydiniz? Neden?
Cevap: Bilim insanı olmak isterdim. Kimsenin bilmediği, bulamadığı bir konuda bilgiler sunmak oldukça ilgi çekmektedir.

3. Hangi bilim insanı hakkında araştırma yaptınız? Araştırmanız sonucunda bu bilim insanı hakkında neler öğrendiniz?
Cevap: Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985’te doğmuş bir Türk fizik mühendisi, bilim insanıdır. Canan Dağdeviren’in yönettiği ekip malzeme bilimi, mühendislik, biyomedikal mühendisliği gibi alanlarda çalışmalar yapıyor. Canan Dağdeviren, doğadaki çeşitli dokulardan ve insan vücudundan alınan bilgiler ışığında fiziksel eşyaların bir kodu olduğuna inanıyor.
Canan Dağdeviren genç yaşında bir çok başarıya imza atmıştır. Ayrıca 2018’in Şubat ayında, Birleşmiş Milletler’de Uluslararası Bilimde Kadın ve Kızlar Günü kutlamalarına davet edilmiştir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları KOZA Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan bazı kelimeler verilmiştir. Kelimeleri bulmaca içinde belirginleştirdikten sonra bunların anlamlarını tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

laboratuvar : Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer
yetenek       : Bir kimsenin bir şeyi anlama ya da yapabilme niteliği
tutku           : Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç
heves          : İstek, arzu
deney         :  Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak
burs           : Bir öğrencinin öğrenimini yapması ya da bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet ya da özel kuruluşlarca ödenen aylık para
uranyum    : Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800 °C’ye doğru ergiyen, 18,7 yoğunluğunda demir görünüşünde bir element.
element     :  Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan ya da bireşim yoluyla elde edilemeyen madde

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları KOZA Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Maria ve babası, neden lise müdürüyle konuşmaya gidiyorlar?
Cevap: Maria’nın liseye kaydını yapmak amacı ile lise müdürü ile konuşmaya gidiyorlar.

Maria, okulun ilk günlerinde neden bayılıyor?
Cevap: Maria aç olduğu için bayılıyor. 

Maria, liseyi hangi derece ile bitiriyor?
Cevap: Maria liseyi birinci olarak bitiriyor. 

Maria’nın üniversiteye gitmesi için kim burs veriyor?
Cevap: Maria’nın üniversiteye gidebilmesi için devlet bursa sağlamaktadır. 

Maria ve eşi, laboratuvarlarını neden baraka içine kuruyorlar?
Cevap: Laboratuvar verilmediği için barakaya kuruyorlar. 

Maria’nın bulduğu element hangi amaçlar için kullanılıyor?
Cevap: Maria’nın bulmuş olduğu elementler hastalıkların tedavisi ve ilaçların yapımında kullanılıyor. 

Marie Curie’nin birçok olumsuzluk karşısında pes etmemesinin nedeni nedir? Siz onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
Cevap: Marie Curie insanlara büyük katkılar sağlamak istediği ve başarısından ve azminden dolayı vazgeçmemiştir. Ben de Marie’nin yerinde olsam aynısını yapardım.


3. ETKİNLİK

Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz
Cevap: Marie Curie’nin iyi bir bilim insanı olmak için verdiği mücadele


4. ETKİNLİK

Metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz.
Cevap: Karşılaştığımız zorluklardan yılmayıp mücadele etmeye devam etmeliyiz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları KOZA Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin metnin hangi bölümlerini yansıttığını altlarına yazınız.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

6. ETKİNLİK

Türk bilim insanı “Canan Dağdeviren” hakkında verilen bilgileri okuyunuz. Dağdeviren’in bilime olan merakının nasıl başladığını ve Marie Curie ile arasındaki benzerlikleri söyleyiniz
Cevap: Dağdeviren’in bilime olan merakı babasının ona verdiği Marie Curie hakkında hediye ve Erdal İnönü’den aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eser sayesinde başlamıştır. Marie Curie ile arasındaki benzerlik, ikisini de babaları desteklemiştir. İkisi de burs alarak okumuşlardır. İkisi de bilime katkı sağlayacak buluşlar yapmışlardır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları KOZA Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki çocukların merdivenlerden kolayca çıkabilmesi için kâğıt üzerinde bir makine tasarlayınız. Tasarladığınız makinenin nasıl çalıştığını ve çocuklara nasıl yardımcı olacağını altındaki yazma alanına yazınız.
Cevap: Tekerlekli sandalyedeki çocuk için merdivenlerin kollarında düğme yapardım ve o düğmeye basınca merdivenlerin üzerine basamaksız düz bir yol çıkmasını sağlardım. 

Görme engelli olan çocuk için koşan merdiven yapardım. Her bastığı basamakta kaç tane kaldığını söyleyen bir merdiven tasarlardım.


8. ETKİNLİK

Marie Curie, hedefine ulaşmak için bir an bile olsun çabalamaktan vazgeçmedi. Her türlü zorluğun üstesinden gelerek hayallerini gerçekleştirmeyi başardı.
Bilim insanlarının öğrenmeye karşı istekli olmalarının sebebi sizce ne olabilir? Bu konuda bir konuşma yapınız. Konuşmanıza başlamadan önce bilim insanlarının zorluklar karşısında pes etmemelerinin nedenlerini düşününüz. Ayrıca konuşma esnasında nezaket ifadelerinin kullanımına dikkat ediniz. Konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.
Cevap: 

Bilim insanları, öğrenmeye olan isteklerini besleyen birden fazla faktörden etkilenebilir. Bilim insanlarının araştırma ve keşfetme sürecine olan merakları onları ileriye yönlendirir. Bilim dünyası sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Bu nedenle, yeni gelişmeleri, olayları ve teorileri anlamak ve açıklamak için sürekli olarak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Merak duygusu, bilim insanlarının bu süreçte ileriye gitmelerini sağlar ve daha fazla bilgi elde etmek için gereklidir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları KOZA Yayıncılık

9. ETKİNLİK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), ülkemizdeki bilim insanlarını çeşitli burs ve faaliyetlerle destekleyen bir devlet kurumudur. Aşağıda TÜBİTAK’ın burs başvurusu esnasında istediği belgelerden biri olan özgeçmiş formu verilmiştir.
Formu doldururken anlamadığınız bölümler için öğretmeninizden yardım isteyiniz.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Beynimizin çalışma düzeni hakkında araştırma yapınız.
Cevap:  Beyin, iki yarımküreden oluşur: sol ve sağ yarım küre. Her bir yarımküre, farklı görevleri yerine getiren bölgeler içerir. Örneğin, sol yarım küre dil ve matematik gibi daha karışık işlemlerde aktifken, sağ yarım küre yaratıcılık ve sanatla alakalıdır. Beyin hücreleri olan nöronlar, elektriksel sinyaller iletişimiyle çalışır ve bu iletişim ağı sayesinde bilgi işlenir.

Beyinde bulunan sinir ağları, bilgiyi taşımak ve iletmeye yarar. Bu ağlar, nöronların arasındaki bağlantıları temsil eder. Araştırmalar, beyindeki bu bağlantıların sürekli olarak değişebildiğini ve bu özelliğe “plastisite” adı verildiğini göstermektedir.

Beyin, dikkat, hafıza, duyguların yönetimi ve daha bir çok sistemin çalışmasından sorumludur.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.