5. Sınıf Din Kültürü

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Cevapları Lisans Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 33-34-35-36


1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.


Cevap:

Güneş’in sürekli olarak doğudan doğması ve batıdan batması ikinci örnek ise ağaçların sonbaharda yapraklarını dökmesi ve ilkbaharda tekrar canlanması örnek olarak verilebilir.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.


Cevap:

“Allah’ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.” (Müslim)

“Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim)

 “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî)


3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.


Cevap: Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.

Yüce Allah Celle Celalühü bize her zaman gördüğünü ve eşitliğini bilmek sürekli olarak davranışlarımızı düzeltmek zorunda kaldığımız bir durum olacaktır. Allah’ın bizi izlediğini ve eşitliğini duyduğumuz zaman kötü sözlerden kaşınır iyi davranışlara yönlendirir kötülüklerden uzaklaşır ve Allah’ın istediği bir insan oluruz. Çünkü bu düşünce ile yaşayan bir kişi yaratıcısına karşı mahçup olmamak için sürekli olarak doğru yolda ilerleyecektir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


İhlas samed Rahîm Esmâ-i Hüsnâ


1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına samed denir.
2. Allah’ın (c.c.) Rahîm. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere Esmâ-i Hüsnâ denir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


( Doğru ) Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.
( Yanlış ) Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf” denir.
( Doğru ) Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir. İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.
( Doğru ) Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif” denir.


D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Cevapları Lisans Yayıncılık
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


– Evrendeki gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının değişmemesi
– Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması
– Güneş’in her zaman doğudan doğup batıdan batması
– Gece ve gündüzün birbirini izlemesi


1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B) Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C) Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D) Atmosferin kat kat yaratıldığı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı


2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) İhlas B) Tevhid C) Basar D) Kudret


3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” (Enbiya Suresi, 22. ayet.)

Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


A) Evrende bir düzenin bulunduğu
B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C) Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D) Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı


4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.”

Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?


A) İnsanın sıradan bir varlık olduğu B) İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C) Bütün varlıkların birbirine benzediği D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu


5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?


A) Hadis B) Suhuf C) Ayet D) Sure


6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.)

Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?


A) Semi B) Kudret C) İlim D) Basar


7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) İbadet B) Tevhid C) Dua D) Zekât


8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D) Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı


Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Cevapları Lisans Yayıncılık

İlgili Makaleler

10 Yorum

  1. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  2. Evrendeki mükemmel düzene iki örnek vermek gerekirse

    Gece ve gündüzün ayın ve güneşin ardalanması
    Evrende binlerce yıldır Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

  3. 5. Sınıf Din Kültürü Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevaplarınız bir harika siz değerli öğretmenlerime ödevime yardımcı olduğunuzdan dolayı çok mutluyum.

  4. destek lütfen bize de yazıklar bir daha ki ben seni her türlü anlaşırım ve ben seni her türlü anlaşırım ve bu nedenle merhaba 

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.