5. Sınıf Din Kültürü

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları Lisans Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 78-79-80-81-82


3. Ünite : Adap ve Nezaket Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Toplumda uymamız gereken nezaket kurallarından üç tanesini yazınız.


Cevap :

Toplum içerisinde uymamız gereken Nezaket kurallarının 3 Örnek vermek gerekirse telefonla yüksek sesle konuşmamak argo kelimeler kullanmamak Otobüste yaşlılara hamilelere ve yardıma muhtaç insanlara yer vermek küçükleri sevmek büyükleri saygı göstermek gibi nezaket kuralları örnek olarak verilebilir.


2. İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallardan üç tanesini yazınız.


Cevap :

İnternet ve sosyal medyada dikkat etmemiz gereken kuralların başında isim ve soy ismimizi vermemek adres bilgilerimizi vermemek anne ve babamız hakkında bilgi vermemek okulumuz hakkında bilgi verme ve temiz ve kimlik bilgilerimizi saklamak gibi örnekler verilebilir.


3. Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir? Kısaca yazınız.


Cevap :

Hz Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem Peygamberimiz konuşma sırasında kötü sözden kaçınmayı yalan söylemeyi Gıybet etmeyi fitne çıkarmayı gibi konularda konuşma adabı hakkında bizlere bilgiler vermektedir. Ayrıca topluluk içerisinde de gizli konuşmayı uygun görmemiştir.


4. Yemek yerken uymamız gereken kurallardan beş tanesini yazınız.


Cevap :

Yemek yerken ilk olarak ellerimizi yıkamalıyız ve yemeği oturduktan sonra Besmele ile başlamamızın gerekmektedir Ondan sonra tabanımızda var olan bütün yemekleri bitirmemiz gerekmektedir yemeğimiz bittikten sonra Elhamdülillah diyerek bulaşıklarınızı mutfağa götürmeli ve Elimizi ve dişlerimizi yıkamalıyız.


5. Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız.


Cevap : Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız. 

Dinimizde Tahiyyat duası namazın son rekatında okunmaktadır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


helal kazanç hayır besmele adap

1. Adap, bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
2. İslam dini  helal kazanç elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder.
3. Yemeğe besmele  ile başlarız.
4.”Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.”


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


( Doğru ) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
( Doğru ) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
( Doğru ) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
( Yanlış ) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
( Doğru ) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları Lisans Yayıncılık
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı

1. Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?


A) Namaz B) Adap C) Selam D) Dua


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları Lisans Yayıncılık
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Yukarıdaki tabloya göre selamlaşma ile ilgili olarak hangi öğrencinin söylediği ifade doğru değildir?


A) Hasan B) Buse C) Duygu D) Ayşe


3. “Bir kişinin odası, dolabı, çekmecesi, çantası, cüzdanı, telefonu veya özel eşyalarına izinsiz olarak bakmak ve onları kullanmak, o kişinin özel alanına girmek demektir. Bu da doğru değildir.”


Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kibir B) Mahremiyet C) Nezaket D) Müsamaha


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları Lisans Yayıncılık
5. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Sosyal iletişim araçlarını kullanırken yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak yanlış bir davranıştır?


A) I-II B) II-III-IV  C) I-II-III D) I-II-IV


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı


5. “…Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Suresi, 18. ayet.)


Yukarıda verilen ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?


A) Müsamahakâr olmak B) Kibirli olmak
C) Alçak gönüllü olmak D) Dürüst olmak


6. Ettahiyyâtü …………… vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ………… eyyühennebiyyü
ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ………… ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Eşhedü en lâ …………. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ………. ve rasûlüh.


Yukarıda Tahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?


A) lillahi – aleynâ – aleyke – abdühû – ilâhe
B) lillahi – aleyke – aleynâ – ilâhe – abdühû
C) abdühû – ilâhe – lillahi – aleynâ – aleyke
D) aleynâ – ilâhe – abdühû – lillahi – aleyke


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı


Soru : Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları Lisans Yayıncılık

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  2. Toplumda uymamız gereken birçok nezaket kuralları vardır bu nezaket kuralları büyüklerimize saygı göstermek küçüklerimize Sevgi göstermiş güvenilir bir kişi olmak emanetlere sahip çıkmak yalan söylememek dürüst bir insan olmak gibi iyi huylu ahlaklı davranışlar yapmamız gerekmektedir

  3. Din kültürü ders kitabı cevaplarını bizlerle Paylaştığınız için sizlere Çok teşekkür ederim

  4. İnternet gibi sanal ortamlarda kendimiz ve ailemizi korumak için sürekli olarak kendimiz hakkında ve ailemiz hakkında var olan bilgileri saklamamız gerekir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.