5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Cevapları Sayfa 82, 83, 84, 85


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 82-83-84-85


Soru : Görselde gördüğünüz sıvıların ve katıların ne olduğunu biliyor musunuz? Sizce bu maddeleri nasıl ayırt ederiz?


Cevap:
Bazı maddeleri tat, renk, koku gibi duyu organları ile algılayabileceğimiz özelliklerine bakarak ayırt edemeyiz. Örneğin renk, birçok madde için aynı özellik olabilir. Bir maddenin ne olduğunu bilmeden tatmak ve koklamak çok tehlikeli olabilir. Dolayısıyla maddeler tadılarak veya koklanarak ayırt edilemez.
Ayrıca her maddenin kokusu yoktur. Öyleyse maddeleri ayırt etmek için daha farklı özelliklere ihtiyacımız vardır. Her maddenin kendine özgü özellikleri vardır. Bunlara ayırt edici özellikler denir. Erime/donma noktası ve kaynama noktası maddenin ayırt edici özellikleri arasında yer alır.


Etkinlik 3


BUZUN VE NAFTALININ ERIME/DONMA NOKTASINI BULUYORUM


Hangi Malzemeler Gerekli?
• Beherglas (1000 mL) • Buz
• Termometre • Parafin
• Üçayak • Kıskaç
• Deney tüpü • İspirto ocağı
• Tek delikli tıpa • Kibrit
• Sacayak • Tel kafes
• Kronometre ya da saat
• Destek çubuğu ve bağlama parçası


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 83 Cevapları


Etkinlik Nasıl Yapılacak?


Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Aşağıdaki tabloyu,
üç ayrı deney için ayrı ayrı defterimize çizelim.
1. Deney
Beherglası buz parçalarıyla dolduralım.
Termometre ile beherglastaki buzun sıcaklığını ölçüp tabloya yazalım.
Beherglası ispirto ocağında ısıtalım. Sıcaklık değerlerini 1 dakika aralıklarla buzun tamamı eriyinceye kadar ölçerek tabloya kaydedelim.
2. Deney
Deney tüpü içerisine bir miktar parafin koyalım. Deney tüpünü tıpa ile kapatarak termometreyi yerleştirelim. Deney tüpünü görseldeki gibi beherglas içerisine yerleştirelim.
Suyu ısıtmaya başlayalım ve 1 dakika aralıklarla parafinin sıcaklığını termometreden
okuyup tabloya kaydedelim.
Parafinin tamamı sıvı hâle geçinceye kadar ısıtmaya devam edelim.
3. Deney
Erimiş hâldeki parafini bir süre soğutalım ve son sıcaklığı, tabloya kaydedelim.
Sıvı hâldeki parafinin sıcaklığını, birer dakika aralıklarla ölçerek tabloya kaydedelim. Bu işleme parafin tamamen donuncaya kadar devam edelim.


Sonuçları Değerlendirelim


1. 1. deneyde buz hangi sıcaklık değerinde erimeye başladı?


Cevap: Buz 0 °C’de erimeye başladı.


2. 2. deneyde parafin hangi sıcaklık değerinde erimeye başladı?


Cevap: Parafin 64 °C’de erimeye başladı.


3. 3. deneyde parafin hangi sıcaklıkta donmaya başladı?


Cevap: Parafin 64 °C’de donmaya başladı.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 84 Cevapları


Etkinlik 4


SUYUN VE ETİL ALKOLÜN KAYNAMA NOKTASINI BULUYORUM


Hangi Malzemeler Gerekli?
• İspirto ocağı (2 adet) • Su ve etil alkol
• Deney tüpü (2 adet) • Sacayak
• Üçayak (2 adet)
• Termometre (2 adet)
• Tel kafes (ikişer adet)
• Tek delikli tıpa (ikişer adet)
• Tüp tutacağı (2 adet), kibrit
• Beherglas (600 mL)(2 adet)
• Destek çubuğu ve bağlama parçası (ikişer adet)


Etkinlik Nasıl Yapılacak?


Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Aşağıdaki tabloyu defterimize çizelim.
Beherglasları, yarısına kadar suyla doldurarak sacayaklar üzerine yerleştirelim.
Deney tüplerini yarısına kadar su ve etil alkol ile dolduralım. Tek delikli tıpayla kapatılan deney tüplerine, termometreleri yerleştirelim.
Deney tüplerini görseldeki gibi beherglaslar içerisine yerleştirelim.
Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini, tablolara ayrı ayrı yazalım.
İspirto ocaklarını yakarak deney tüplerini ısıtmaya başlayalım. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini her 2 dakikada bir okuyarak tabloya kaydedelim.
Bu işlemlere su ve etil alkol kaynayıncaya kadar devam edelim.


Sonuçları Değerlendirelim


1. Su ve etil alkol hangi sıcaklık değerinde kaynamaya başladı?


Cevap: Su yaklaşık 100 °C’ta, etil alkol de yaklaşık 78 °C’ta kaynadı.


2. Kaynamaya başlamadan önce deney tüplerinde buharlaşma meydana geldi mi?


Cevap: Kaynama başlamadan önce buharlaşma başladı ve kaynama başlayınca çok hızlı bir hâle geldi.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 85 Cevapları


Kendimizi Değerlendirelim 4.2


1. Bir öğrenci katı hâldeki 100 g bir madde için aşağıda verilen deney düzeneğini kurarak deneyini gerçekleştirmektedir. Deney esnasında termometrede okunan değerleri, belirli aralıklarla verilen tabloya yazıyor.


Öğrenci, maddelerin hâl değiştirirken sıcaklıklarının değişmediğini bildiğine göre;


a. Maddenin erime noktası kaç °C’tur?


Cevap: Maddenin erime noktası 25 °C’dir.


b. Maddenin kaynama noktası kaç °C’tur?


Cevap: Maddenin kaynama noktası 100 °C’dir.


c. 20 °C’ta madde hangi hâldedir?


Cevap: 20 °C’de madde katı haldedir.


ç. Maddenin donma noktası kaç °C’tur?


Cevap: Maddenin donma noktası 25 °C’dir.


d. Maddenin yoğuşma noktası kaç °C’tur?


Cevap: Maddenin yoğuşma noktası 100 °C’dir.


e. Maddenin erimesi kaç dk. sürmüştür?


Cevap: Maddenin erimesi yaklaşık 15 dk. sürmüştür.


f. Aynı maddeden 200 g olsaydı erime, donma ve kaynama sıcaklıkları kaç °C olurdu?


Cevap: Aynı maddeden 200 g olsaydı erime, donma ve kaynama sıcaklıkları 100 g ile aynı olacaktı.


g. Aynı madde iki ocakla ısıtılsaydı, erime ve kaynama hangi sıcaklıklarda meydana gelirdi?


Cevap: Aynı madde iki ocakla ısıtılsaydı, erime ve kaynama aynı sıcaklıklarda meydana gelecekti.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Maddenin birbirinden farklı özellikleri ve ayırt edici özellikleri arasında herpetik rengi kokusu şekli yapısı esnekliği yumuşaklığı ve sertliği örnek olarak verilebilmektedir. Doğada maddeler üç gruba ayrılmaktadır bunlar katı sıvı ve gaz maddeleri dir. Bu maddelerin elbette ki belirli özelliklere sahiptir örneğin suyun rengi yoktur ve akışkan bir yapıya sahiptir bulunduğu kabın şeklini almaktadır. Aynı şekilde piknik tüpünde bulunan nasıl rengi yoktur kokusu ağır bir kokudur ve bulunduğu metalin şeklini almaktadır çevremizde gördüğümüz birçok katı maddenin özellikleri sahip olduğunu gözlemleyebiliriz oradayım pamuklu kuşak bir yapıya sahiptir tahta sert ve katı bir maddedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.