6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193-194. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193-194. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 193-194. Sayfa Cevapları 1.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı faaliyetlerin ortak özelliklerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

1→ Sonradan Kazanılan Refleksler
2 →  Doğuştan Kazanılan Refleksler


B. Aşağıda ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde görülen bedensel değişimler verilmiştir. Bu değişimlerin başındaki numaraları Venn şemasının ilgili kısımlarına yazınız. Hem kızlarda hem erkeklerde görülebilen bedensel değişimlerin numaralarını ise kümelerin kesişim kısmına yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193-194. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

C. Yandaki modelde merkezî sinir sistemini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Refleks davranışlarının kontrol merkezi, modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Bu yapının adı nedir?
Cevap: 4(Omurilik)

b. Vücudun denge ve hareket merkezi, modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Bu yapının adı nedir?
Cevap: 2(Beyincik)

c. İsteğimiz dışında çalışan iç organlarının faaliyetlerini kontrol eden yapı, modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Bu yapının adı nedir?
Cevap: 3(Omurilik soğanı)

ç. Vücudun öğrenme, yönetim ve hafıza merkezi modelde hangi numarayla gösterilmiştir? Bu yapının adı nedir?
Cevap: 1(Beyin)


Ç. Aşağıdaki kutucuklarda iç salgı bezleri, bu bezlerin salgıladığı hormonlar ve bu hormonların görevleri verilmiştir. İç salgı bezleri ile salgıladıkları hormonları, salgılanan hormonlar ile bunların görevlerini örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193-194. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.