6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık

6.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 256-261-262-265. Sayfa Cevapları Sıvı Ölçme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları ATA Yayıncılık

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda günümüzde kullanılmayan hacim ölçüleri kullanılmaktaydı. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda hangi sıvı ölçüleri kullanılırdı? Araştırınız.
Cevap: 1925 ve 1931’li yıllarda gerçekleştirilen takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması inkılabına uygun şekilde arşın, endaze ve okkanın yerini metre, kilogram ve litre gibi birimler getirilmiştir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Dönüştürmelerdeki noktalı yerlere, uygun sayıları yazınız.
Cevap:

a) 0,8 L = …800… mL
0,8 L → 0,8 x 1000 = 800 mL

b) 50 000 mL =…50… L
50 000 mL → 50 000 ÷ 1000 = 50 L

c) 88 cL = …880.. mL
88 cL → 88 x 10 = 880 mL

ç) 2200 mL = ..220.. cL
2200 mL → 2200 ÷ 10 = 220 cL

d) 4 L =…400… cL
4 L → 4 x 100 = 400 cL

e) 6000 cL = …60…. L
6000 cL → 6000 ÷ 100 = 60 L

f) 5 dm³ = ….5… L
5 dm³ → 5 x 1 = 5 L

g) 86 000 cL = ..860 000… cm³
86 000 cL → 86 000 x 10 = 860 000 cm³

ğ) 50 000 L =..5 000 000..
50 000 L → 50 000 x 100 = 5 000 000 m³

h) 13 200 cL = ..132..dm³
13 200 cL → 13 200 ÷ 100 = 132 dm³

ı) 12 m³ = …12 000 000…mL
12 m³ → 12 x 1 000 000 = 12 000 000 mL

i) 32 dm³ = ..3200…. cL
332 dm³ → 32 x 100 = 3200 cL


2. Yanda verilen sürahilerdeki sular, boş bir bidona boşaltılıyor. Buna göre bidonda kaç cL su olur?
Cevap:

1500 mL → 1500 ÷ 1000 = 1,5 L
1,5 + 1,25 =2,75 L
2,75 x 100 = 275 cL su olur


3. Kutucuktaki işlemde verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:

22 dm³ + 3 L + 30 000 mL – 0,05 m³ = ……………………….. cL

22 dm³ → 22 x 100 = 2200 cL
3 L → 3 x 100 = 300 cL
30 000 mL → 30 000 ÷ 10 = 3000 cL;
0,05 m³ → 0,05 x 1 000 000 = 50 000 mL
                     50 000 ÷ 10 = 5000 cL

2200 + 300 + 3000 – 5000 = 500 cL


Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık

Limonata üreticisi Özge Hanım, 100 L’lik kazanın içindeki limonatayı 2 L, 1 L veya 0,5 L’lık şişelerden sadece birine doldurarak dağıtmayı düşünüyor. Siz Özge Hanım’ın yerinde olsaydınız limonatayı kaç L’lik şişelerde dağıtırdınız? Nedenini açıklayınız.
Cevap: 0,5 L’lik şişelere koyardım. Çünkü daha fazla şişe elde ederdik. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yanda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki boş bir kum havuzuna, kum doldurulacaktır. Buna göre ayrıt uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki tam olarak dolu kaplarla kum havuzuna kaç kez kum dökülürse kum havuzu tamamen dolar?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık

2. 1 litre benzinle yaklaşık 9 km yol giden bir aracın deposu boş hâldeyken 45 litre benzinle doluyor. Buna göre aracın deposunun 1/3’i benzinle dolu iken gittiği yol, dolu depo ile gittiği yoldan kaç km azdır?
Cevap:

45 L tam dolu depo
45 ÷ 3 = 15 L → 1/3 dolu depo

15 L dolu olan depo ile 15 x 9 = 135 km yol gider
45 L dolu olan depo ile 45 x 9 = 405 km yol gider.
Frakı → 405 – 135 = 270 km


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 256-261-262-265 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Burcu Hanım’ın evindeki musluk bozuldu ve su damlatmaya başladı. Suyu israf etmek istemeyen Burcu Hanım, çağırdığı tamirci gelene kadar bozuk musluğun altına 6 L’lik boş bir leğen koydu. Musluk her seferinde 3 mL su damlatmaktadır. Musluk saatte 200 damla su damlattığına göre boş leğen kaç saat sonra dolar?
Cevap: 

Boş leğen → 6 L
Saatte 200 damla her damla 3 mL su akıtıyor. 
Saatte → 200 x 3 = 600 mL su akıtmaktadır. 
600 mL → 600 ÷ 1000 = 0,6 L → Saatte akıttığı su miktarı. 

Boş leğen 6 L olduğuna göre;
6 ÷ 0,6 = 10 saatte tam bir şekilde dolar. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.