8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-154-157 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı 6. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 153


6. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 153


1. Atatürk’ün “Barış; milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.” sözü ile ilgili değerlendirmelerinizi ifade ediniz.


Kısa Cevap : “Atatürk’ün “Barış; milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.” sözü ile ilgili değerlendirmelerinizi ifade ediniz.”

Uzun Cevap :

Savaş ve huzursuzluk bir toplum içerisinde herkesi olumsuz etkiler. Bizler her ne kadar yaşımız gereği savaş görmemiş ve bir savaş ortamında olmasakta savaş mağduru olan  insanların neler çektiğini ve ne zorluklar yaşadıklarını görmekteyiz. Savaş olması durumunda bizlerinde böyle olacağı ihtimali açıktır.

Mustafa Kemal Atatürk ‘ te savaş zamanlarında mücadele etmiş ve savaşın en kızgın olduğu anları gören bir askerdi. Savaş gören insanların barışın değerini bilmeleri açıktır ve en kıymet bilen onlardır.

Savaşın acı yüzünü bildikleri için kargaşanın rahatsızlıklarını bildikleri için bir toplumda ve bir devlette barış olduğu zaman halkın güven ve mutluluk içerisinde yaşadığını ve büyük ilerlemeler kat edildiği görülmektedir.

Atatürk “Barış; milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.” demiş ve barışın insanları mutlu ve rahata erdiren en büyük etken olduğunun altını çizmiştir.


2. Devletler arası ilişkilerde karşılıklı nüfus değişiminin hangi durumlarda yaşanabileceği hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.


Kısa Cevap : “Devletler arası ilişkilerde karşılıklı nüfus değişiminin hangi durumlarda yaşanabileceği hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.”

Uzun Cevap :

Osmanlı Devleti birçok azınlığı barındıran ve geniş topraklara sahip olan bir imparatorluktu. Lozandan ve savaşlardan sonra sınırlar daralmış, birçok ülke elden gitmiş ve bu ülkelerde yaşayan insanlar kendi vatanları içerisinde bir anda farklı bir vatanda kalmışlardır. Çünkü her ne kadar topraklar aynı olsa da yöneticiler ve halk artık değişmiştir.

Lozan Antlaşması sonrasında mübadelenin başlaması kararlaştırılmıştır.
Nüfus Mübadelesi Türkiye ile Yunanistan Krallığı arasında kendi vatandaşlarının antlaşmalar gereğince zorunlu göç ettirilmesidir.

Mübadele boyunca ülkemizde yaşayan Rumlar Yunanistan’a göç etmiştir. Aynı şekilde Yunanistan’da yer alan Türkler de ülkemize göç etmiştir.
Nüfus mübadelesi sorunu, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmış “Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokolü” ile kaldırılmak istenmiştir.

Nüfus Mübadelesi’nin Maddeleri

Türk ve Yunan vatandaşları, öncesinde bulundukları ülkeye izin almadan geri dönüş yapamayacaklardır,
İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler mübadele dışı tutulacak,
Hükümetler göç edenlere yardım edecek,
Göç edenler eski ülkenin vatandaşlığından çıkarak geldikleri ülkenin vatandaşlığını alacak,
Göç edenlerin yanlarında bulunan eşyalarından vergi alınmayacak,
Geri kalan mallar için karma komisyon kurulacak.
Mübadeleden İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yer alan Rumlar ve Batı Trakya Türkleri muaftır.

Nüfus Mübadelesi’nin Sebepleri

Yunanistan’ın da Türkiye’nin de ulusal bir devlet kurma istekleri, kendi ırkına ait olan insanları bir bayrak altında toplama istekleri, Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmak için nüfus mübadelesi gerekli görülmüştür.

Nüfus Mübadelesi Sonuçları Nedir

Türk ve Yunan ilişkileri olumsuz etkilenmiştir
Batı Trakya’da gelen Türkler, Rumlardan kalan boş evlere yerlerşmiştir, gönderilmiştir
İstanbul’da yer alan Rumların ve Batı Trakya’daki Türkler büyük sıkıntı çekmiştir
İki ülke arasında ithalat ve ihracat azalmıştır.
1.200.000 Hristiyan ve 500.000 Müslüman göç ettirilmiş hayatları değişmiştir


3. Atatürk’ün vatan sevgisini gösteren sözlerine ve davranışlarına örnekler vermeye çalışınız.


Kısa Cevap : “Atatürk’ün vatan sevgisini gösteren sözlerine ve davranışlarına örnekler vermeye çalışınız.”

Uzun Cevap :

Atatürk’ün vatan sevgisini gösteren sözleri

“Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”

” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”

”Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!..”

“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir”

“Yurt toprağı, sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin.”

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar.

Millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.

Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.

Gerektiği zaman vatan için bir tek birey gibi tek istek ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük bir geleceğe lâyık ve aday olan bir millettir. 1927

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların lânetlenmeyi gerektiren tutkularına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. 1921

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Atatürk’ün vatan sevgisini gösteren davranışlarına örnekler

… Mustafa Kemal İstasyon’dan şehre doğru, bir süre yaya olarak yürüdü. O’nu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran Tarsusluların arasından neşe ile selamlar vererek, ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı.

Bir kadın, Atatürk’ün yolunu keserek ayağına kapandı. Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu:
– “Bastığın toprağa kurban olayım Paşam!”
Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş Savaşında cephelerde çarpışmış olan (Adile Çavuş) olduğunu fısıldadılar.

Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa Kemal, bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle seslendi:

– “Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın.”
… Afyonkarahisar’ın hatlarının çözülmesi sonunda birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal’in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi, Muzaffer Generalin doğup büyümüş olduğu Selanik’ten gelmişti. Yüz, kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir bellilik görmediğinden kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamıştı.
– Binbaşı mısınız?
– Hayır.
– Albay mı?
– Hayır.
– Korgeneral mi?
– Hayır.
– Peki nesiniz?
– Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım! Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:
– Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değil de!..


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Atatürk dönemi Türk Dış Politikası Cevapları Sayfa 154, 155, 156, 157


Atatürk dönemi Türk Dış Politikası Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 154


Soru : Aşağıda Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini görüyorsunuz. Bu ilkelere dayalı bir dış politikanın sağlayacağı yararların neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap:

Bu ilkelere dayalı olan bir dış politika çok başarılı olur. Çünkü akıllıca ayakları yere basan bir siyaset elde edilmiş olur. Milli menfaatleri öncelediği için gerektiğinde herkesle iş birliği yapabilir ve yeri gelince uzak durabilir . Türk ve dünya kamuoyunu dikkate aldığı için adımlarını daha sağlam atabilir. Bu ilkeler başarılı olabilirse başarılı bir devlette elde edilmiş olur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 157 Cevapları


Soru : Atatürk’ün UNESCO belgesinde belirtilen özelliklerini aşağıdaki şemada gördüğünüz noktalı yerlere kendi ifadelerinizle yazınız.


Cevap: “Atatürk’ün UNESCO belgesinde belirtilen özelliklerini kendi ifadelerinizle yazınız.”

Maddeler halinde Atatürk’ ün UNESCO belgesinde belirtilen özellikler

 • Uluslararası anlayışa sahip olabilen
 • İş birliği yapabilen
 • Barış yolunda çaba gösteren ve bu konuda üstün beceriye sahip olabilen
 • İnkılapçı
 • Sömürgecilik karşıtı
 • İnsan haklarına saygılı
 • Dünya
 • Barışının öncüsü
 • Renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen
 • Eşsiz insan
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 8 sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı hazır yer alan bilgi ve cevapları Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerini ve Türkiye Cumhuriyeti için önemini neler olduğunu yukarıdaki bilgi ve cevapları da güzel bir şekilde öğrenerek defterime geçiriyorum vermiş olduğu gibi cevaplar sayesinde her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Osmanlı Devleti’nin imzalanmış olduğu anlaşmaların önemi ve maddelerini iyi bir şekilde öğrenerek defterine geçiriyorum ve tarihi hakkında birçok konu elde ediyorum sizlere çok teşekkür ederim aşağıda cevaplarınızı her zaman takip ederek ödev yapacağım.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.