Eğitici Yazılar

Adalet ve eşitlik ile ilgili hikaye

Bu konuda  Adalet ve eşitlik ile ilgili hikaye konulu hikaye örneği kısa özeti ve uzun hikaye örneği hakkında bilgileri ele alacağız. 


Adalet ve eşitlik ile ilgili hikaye konulunun kısa özet hikaye örneği


Cevap :
PARA VE ADALET
Her insan dogarken eşit haklarla doğar fakat insan statüsünü doğduğu aile veya Hayat içerisinde kazanımlarıyla elde eder Adalet herkese eşit olarak dağıtılmak zorundadır
Bir suç istediğinizde veya kanun dışı hareket ettiğinizde karşınızdaki kişi sizin statünüzü bakmaz kanunlar önünde herkes aynı haklara sahiptir kimse benim param var Ben zenginim Ben doktorum Ben öğretmenim ben Holding sahibiyim gibi statülerini kullanamaz o kişiler statülerini kullanamayacaklar gibi bu kanunları uygulayan kişiler de bu kişilerin statülerine bakarak kanunda esnemeler esneklikler veya görmezlik ler meydana getiremez Bana suç olan ona da suçtur bana yasaksa ona da yasaktır.


Adalet ve eşitlik ile ilgili hikaye konulunun uzun ayrıntılı hikaye örneği


Cevap :
Ben Bir eğitimciyim Eğitimci olarak da her öğrencime eşit ve mesafeli davranmak zorundayım fakat geçenler olan bir olay beni herkese eşit davranım davran almayacağım komşunuzun da biraz zorlamış oldu diğer öğretmen arkadaşlarım bu olay karşısında tarafsız utanma koruyamadıklarını algıla samda sonunda yine adalet ve eşitlik kazanmış oldu.
O gün okulda okul nöbetçisi olarak görev yapmaktayım görevim esnasında bahçenin arka tarafında 2 öğrencinin birbirleri ile kavga ettiği haberini aldım oraya gittiğimde Öğrencinin bir tanesinin babasına iyi tanıdım yoklukla oğluna okutmaya çalışan halde hamallık yapan Veli amcanın oğlu Mehmet dolduğunu gördüm.
Diğeri ise bizim Belediye Başkanının oğlu Hamza idi
Mehmet okulda başarılı kavgayla hırla gürle işi olmayan ögretmenler tarafından takdir edilen bir ögrenci idi.
Hamza ise dersleri çok iyi olmasa da okulun en prestijli ögrenci si di ögretmenler onun üzerine titrer özel dersler verir okulun ihtiyaçları Hamza sayesinde giderilir birçok etkinlik ve faaliyette belediyenin Tüm imkanları kullanılır Bunun için de müdür bey tarafından hatlı sayılar bir öğrencidir.
Aralarına girip kavgaya ayırdım kavganın nereden çıktığını sorduğunda Hamza Veli amcanın oğlunun Kendisine küfür ettiğini söyledi Ben dönerek çocuğa neden küfür ettiğini sorunca O da Hamza’nın kendisine fakirliği ile alay ettiğini söyledi.
Ben orada olayı yapıştırıp iki tarafı barıştırmaya çalışırken Bu esnada Müdür Bey geldi Müdür bey belediye başkanının oğlunun kavgada olduğunu görünce Veli amcanın oğlu Mehmet’i suçlayarak seni disiplin kuruluna veriyorum dedi Bu durum karşısında Ben
Müdür bey Siz ne diyorsunuz Mehmet tek başına kavgaya yapmadı Ayrıca bu kavganın bir sebebi var ya ikisini de disiplin kuruluna sevk etmemiz gerekir veya ikisini de burada barıştırp tarafları bu meseleyi uzatmayı engellemeniz gerekir dedim fakat Müdür bey
Ben buranın müdürüm ben ne dersem o olur burada başkanımızın okulumuza büyük faydaları olmuştur oğlunu gezdirecek halimiz yok ya diyerek Mehmet’i sırf babasının yoksun olmasından dolayı cezalandırmak istediğini anladım.
Disiplin kuruluna çık arıyorsanız Hamza da çıkmak zorunda yoksa bu konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı’na iletirim bir çocuğu dinlemeden etmeden yangın sız infaz yapmanıza izin veremem.
Bu sözlerim kaybolduğunda Müdür Bey biraz harareti Düşünmek zorunda kaldı Tamam o zaman aralarındaki meseleye kurula göndermeden burada aramızda halledelim diyerek Mehmet ve Hamza’yı oturarak konunun özünü öğrendi Hamza ya Arkadaşından özür dilemesini istedik Mehmet e de küfür etmenin yanlış olduğunu bu gibi konularda bize gelmesi konusunda uyardık.
Bu dünyada insanların hepsi eşit olarak doğmuşlardır kimse kimseden üstün değildir birilerinin birisinden daha fazla parası olduğu için adaleti satın alamaz.
Ve kimse birilerinin parası olduğu için ona el pençe divan durup kraldan çok kralcı olmasına da gerek yoktur.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Adaletin eşitliğin yaşandığı bir ortamda verilmesi benimsenmiş olan bir ortamda çocuklar insanlar ve tüm insanlar ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşayabilirler eğer insanlar birbirini de ayrım maruz kalırlarsa elbetteki çeşitli sorunlar ortaya çıkar dünyamıza şu anda bile ayrımcılık yapılmaktadır bu ayrımcılık özellikle çocukları çok fazla etkilemektedir adaletli ve eşit bir şekilde yaşayan ve her türlü olanaklardan eşit bir şekilde sahip olan çocuklarda elbette ki daha iyidir eğitim daha iyi bir hayat ve daha iyi bir yaşam sunulduğunu görebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.