Ders Notları

Çalışmalarınızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemini açıklayınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Çalışmalarınızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemini açıklayınız. konusunu kısaca ele alacağız. 


“Çalışmalarınızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemini açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Maddeler halinde Çalışmalarımızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemi

  • Bilim ahlakının etik kuralıdır
  • Bilginin asıl sahibini belirtir ve intihali engeller
  • Araştırmacının katkısını gösterir
  • Çalışmanın güvenirliğini artırır.
  • Çalışmanın derinliği konusunda fikir verir
  • Sunulan bilgiyi veya görüşü destekler
  • İsteyenlerin kontrol ve teyidini sağlar
  • Daha fazla bilgi edinilmesini sağlar

“Çalışmalarınızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemini açıklayınız.” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Çalışmalarımızda kaynak göstermek ve kaynakların aslını koruyarak alıntı yapmak çok önemlidir.

Ancak bu şekilde yapılan bir çalışma sağlam ve güvenilir olabilir.

Çalışmalarımızda kaynak göstermek ve kaynakların aslında korumak bilim ahlakının etik kuralıdır. Bu şekilde sanki konumun sadece bize ait olduğu gibi bir anlaşılmanın engellenmesi ve bilginin asıl sahibi belirterek hem ona olan saygı hem de bilimin etik kuralı yerine getirilmiş olur.

Çalışmalarımıza kaynak göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de araştırmacının katkısını göstermesidir. Böylece bunları okuyan insanlar araştırmacının yapmış olduğu çalışmaları okumuş olduğu kitapları ve araştırmanın boyutunu öğrenerek ona göre bir değerlendirme yapar

Çalışmalarımızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de çalışmanın güvenilirliğinin artmasıdır.  Böylece insanlar çalışmanın sadece siyasi bir görüş olmadığını ve güvenilir kaynaklardan araştırma yaptığını ve gerektiğinde bu kaynaklara başvurarak başvurarak bilginin kaynağını teyit etme imkanını sağladıklarını fark ederler.

Çalışmalarımızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de çalışmanın derinliği konusunda fikir vermesi ve bu konudaki kaynakları da öğrenmemize yardımcı olmasıdır.

Çalışmalarımızda kaynak göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de sunulan bilgiyi veya görüşü desteklemesi böylece bu görüşü destekleyen ne kadar insan olduğunu veya ne kadar bilimsel çalışma olduğunun da ortaya çıkarılması katkısı olur.

Çocuklarımızda kaynağı göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de isteyenlerin kontrol ve teyit olanağını sağlamasıdır. Böylelikle bu çalışmalarda insanlar istemiş oldukları kaynak kitapları elde ederek bilginin kaynağını teyit eder hem de böylelikle o kitapta yer alan başka birçok bilgiyi okumuş mu öğrenmiş olurlar.

Çalışmalarımıza kaynak göstermenin ve kaynakların aslında korumanın öneminden bir tanesi de daha fazla bilgi edinilmesini ve insanların sadece görüş belirtilen bir kitabı okumaktansa birçok bilgi ve sağlam ifadeleri elde etmesini sağlar.

Bu yüzden bir çalışma yaparken bu yararları sağlamak ve sağlam bir çalışma ortaya koymak için kaynak göstermek ve kaynakların aslında korumak çok önemlidir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Sosyal bilgiler dersinde öncelikle hak ve özgürlüklerimizden bahsedildiği zaman çocukların hak ve özgürlüklerinden daha rahat bir şekilde faydalanmak için her zaman öncelikli sırada bulunduklarını söyleyebiliriz çocukların hak ve özgürlüklerini kullanabileceği bir dünyada elbette ki çocuklar daha ferah daha rahat yaşayabilir bu özelliklere ve bu şeylere sahip olan çocuklar geleceği daha güzel bakar hak ve özgürlüklerin yaşandığı bir ortamda tüm çocuklara özgü bir şekilde yaşadıkları gösterilebilir.

  2. Araştırmalarımızda her zaman doğru kaynakları kullanmak ve doğru kaynakları sunmak elbette ki yapmış olduğunuz çalışmaların ya da herhangi bir konuyu araştırma konusu yaptığımız zaman bu konu hakkındaki bilgileri daha gerçekçi daha doğal ve daha güzel bir şekilde desteklemenize ve yapmamıza yardımcı olan bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.