Ders Notları

Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri nelerdir? Bu hâl değişimleri ile ısı alışverişi arasında nasıl bir ilişki vardır?

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri nelerdir? Bu hâl değişimleri ile ısı alışverişi arasında nasıl bir ilişki vardır? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri nelerdir? Bu hâl değişimleri ile ısı alışverişi arasında nasıl bir ilişki vardır?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Günlük yaşamda meydana gelen hal değişimleri; erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, süblimleşme ve kırağılaşmadır. Bu hal değişimleri ısı alışverişi sayesinde olur.


“Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri nelerdir? Bu hâl değişimleri ile ısı alışverişi arasında nasıl bir ilişki vardır?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Günlük hayatta ısı alarak bir buzun erimesi veya yine ısı sebebiyle dolması, tencereye konan suyun belli bir zaman sonra buharlaşmaya başlaması günlük hayatta meydana gelen hal değişimlerine örnektir.

Bu hal değişimleri ısı alışverişi sayesinde olur. Maddeler hal değişimi sırasında çevreden ısı alır veya çevreye ısı verirler. Çevreden ısı alarak katı iken sıvı hale geçmeye erime, sıvı halden gaz hale geçmeye ise buharlaşma adı verilir. Çevreye ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma, sıvıdan katı hale geçmeye ise donma adı verilir.

Gaz haldeki su buharının çevresine ısı verip sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesine kırağılaşma, katı haldeki maddeninse çevreden ısı alıp sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine de süblimleşme denmektedir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 8 sınıf fen bilimleri ders kitabımızda yer alan bilgi ve cevapları baktığımız zaman bazı maddelerin sıcaklık ve soğukluk etkisi ile hal değişimi uğradıklarını görebiliriz bunlar genellikle sıcaklık etkisiyle olabilir ya da soğukluk etkisine maddede değişiklik Bahar değişimi olabilir bunların çeşitli örnekleri yukarıdaki ödevimizde ve bilgilerinizde verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim sizler sayesinde fen bilimlerimi dersimi Türkçe dersimi zaman ayırabildim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.