Ders Notları

Hz. Musa (a.s.) hakkında neler biliyorsunuz?

8. Sınıf Din Kültürü Hz. Musa (a.s.) hakkında neler biliyorsunuz? konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Hz. Musa İsrail oğullarının Hz. Yusuf peygamberi Mısıra götürmelerinin sonucunda Mısır topraklarında dünyaya gelmiştir. Mısır halkı İsrail oğullarını alt tabaka olarak görmüş ve onlara işkence etmişler, eziyet etmişlerdir. Mısırı yöneten Firavun kendisine gelen kehanetler sonucunda İsrail oğullarından doğan tüm bebeklerin öldürülmesini emretmiştir. Hz. Musa’nın annesi bebeğini bir sepete koyarak Nil nehrine bırakmıştır.
Hz. Musa bir sepet içerisinde giderken Firavunun eşi bunh bularak himayesi altına almıştır. Musa Firavunun eşi tarafından bakılırken süt anne aranır ve bulunamaz. Sonunda annesinin sütünü emer. Annesi ile birlikte Firavunun sarayında büyüyen Musa bir gün dayak yiyen bir İbrani köle gördüğünde Musa bu duruma çok üzüldü ve de tüm İsrail oğullarını toplayarak Kızıldeniz’den Midiyana’ya kaçtı. Kaçarken Kızıldeniz’i ikiye bölmesi onun mucizelerindendir.
İsrail oğulları ile Firavun arasında barış yapmak için Musa Mısıra tekrar döndü. Burada anlaşma yaptıktan sonra kırk yıl Sina dağına yerleşti. Kırk yıl bu bölgede  yaşadıktan sonra vaad edilmiş topraklara giderek orada öldü.


Cevap:
Hz. Musa Mısır’da yaşayan İbranilerin peygamberidir. Musa peygamber bebekken firavun bir rüyası üzerine tüm İbrani bebeklerin öldürülmesini emretmiştir. Annesi Musayı Nil nehrine bırakmıştır.
Firavunun eşi tarafından bulunan Musa Firavunun sarayında büyütülmüştür. Toplumuyla birlikte bir gün eziyet gördüğü toplumunu toplayarak onları mısırdan çıkardı. Kızıl denizi  geçerek Sina dağına yerleştirdi. Burada kırk yıl yaşadı.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hz Musa hakkındaki birçok kıssaları büyüklerimizden ve bir kere dersinde görebiliyoruz. Hz Musa Mısır’da yaşamış Mısır döneceksin hükümdarlardan biri olan firavunla çeşitli kıssaları geçmiş olan ve insanları doğru yola ulaştırmak için çaba gösteren ve bu şekilde Firavun’un zulmünden doğru yolu bulmuş olan insanlara desteklediği için koskocaman bir deniz’i asasıyla ikiye bölen ve çeşitli mucizeleri olan bir peygamber olarak tanınmaktadır. Kur’an’da geçen birçok peygamber elbette ki hazreti Musa’nın ismi de kur’an-ı Kerim’de geçmekte de Hz Musa gibi tüm peygamberler insanları doğru yola ulaştırmak ve kötülükten alıkoymak için birçok çaba harcamış ve bu alanda mucizelerle göstermişlerdir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.