Ders Notları

Sizce hangi kaynakların bilinçsizce kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını tehdit edebilir? Neden?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Sizce hangi kaynakların bilinçsizce kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını tehdit edebilir? Neden? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Sizce hangi kaynakların bilinçsizce kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını tehdit edebilir? Neden? konusu hakkında kısa bir yazı;


Cevap : Bence suyun bilinçsizce Kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyeceğini kabul etmemiz gerekmektedir. Çünkü canlıların yaşamını sürdürebilmesi için su kaynakları korunmalı ve sürekli olarak gelecek nesillere aktarılarak canlı Yaşamının devam ettirilmesi gerekmektedir canlıların yaşamını devam ettirmesi için suya sürekli olarak ihtiyaç duyar.


Sizce hangi kaynakların bilinçsizce kullanılıp israf edilmesi canlıların yaşamını tehdit edebilir? Neden? konusu hakkında uzun bir yazı;


Cevap : Bence su hava ve toprak gibi kaynakların sürekli olarak korunması israf edilmesi canlı yaşamını tehdit edebilir. Canlı yaşamını tehdit edilmemesi ve canlı yaşamını devam ettirilmesi amacıyla su kaynaklarının israf edilmemesi toprakların korunarak ağaçlandırılması ve havaların temiz tutularak canlı yaşamını sürekli olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için su kaynaklarının ilk olarak korunması ve sürekli olarak çoğaltılması gerekir Ayrıca topraklara zarar verilmeden toprakların ağaçlandırılması ve canlılara uygun yaşam koşullarının hazırlanması için hava temiz tutulması gerektiğini kabul etmeli ve Bu doğrultuda hava su ve toprağın korunarak gelecek nesillere aktarılması en önemli görevlerimizden biri olması gerekmektedir.


 

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bilinçsizce kullandığımız her kaynak bir gün tükenmekle karşı karşıya kalabilir. Elektrik su doğal kaynaklar tüketmekte olduğunuz birçok ürün tüketiminde israf ettiğimiz zaman çevreye doğaya ve hayvanlara verdiğimiz büyük zararları ilerki yıllarda etkisini görebileceğiz. En önemli doğal kaynaklardan biri olan su tüketimi ülkemizde ve dünyada nüfusun artışı ve israfın artmasıyla beraber hızla tükenmekte olan bir kaynaktır. Küresel ısınma ile beraber dünyanın hızlı ısınması mevsimlerin değişimi ve yağmurların fazla yağmaması su tüketimine daha az yapmamız gerektiğini benimsetilmesi gerekir.çünkü insan nüfusunun çoğalması ve küresel ısınma birçok hayvanın neslinin tükenmesine kutupların erimesine birçok doğa olayının hızla gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Bunu önlemek özellikle insanoğlunun elindedir. Kullanmakta olduğumuz doğal kaynaklar ve ürünleri israf ve Ziyan etmemekte  bu konuda çok önemli bir etkidir.

  2. Bence, EKMEK  israf edilirse  canlıların yaşamını tehdit eder. Çünkü  Ekmeği israf edersek küresel ısınmaya neden olabilir, sera gazı salınımının artmasına ve her yıl binlerce litre suyun boşa harcanmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden ekmeği israf etmeyelim. 🙂 

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.