Ders Notları

Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz. konusu ile ilgili kısaca bir yazı ;


Cevap: Türkler Müslüman olmadan önce inançları kendi dinleri olan gök tanrı inancına inanıyorlardı. Bunun dışında Maniheizim  inancına mensup olanlar ve de Hristiyan olan Hazarlar vardı.


Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz. konusu ile ilgili uzun bir yazı ;


Cevap: Türklerin Müslüman olmasında Gök tanrı inancının müslümanlığa yakın olmasından kaynaklı bir durum vardır Gök tanrı inancında Tanrı görülemeyen ulaşılamayan her şeyin yaratıcısı Her şeyin sahibi oydu Gök tanrı inancında Cennet ve Cehennem inancı ölümden sonra yaşayış bulunmaktaydı Türkler inançlarının hiçbir zamanında putperest inanca inanmışlardır Bu da Müslümanlığı seçmelerinde etkili olmuştur.

Gök tanrı hükümdarı seçer Kut adı verilen kanda olduğu düşünülürdü hükümdarlar Gök tanrının yeryüzündeki seçilmiş insanlarıydı. Türklerde Güneş Yıldız Ay denizler ve bozkurt kutsal sayılırdı. Gök Tanrı inancının dışında inandıkları dinler animizm Şamanizm totemizmdir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce gök tanrısı denilen bir inanca sahiptiler.Bu inanca göre bir yaratıcının olduğuna ve o yaratıcının onları koruduklarını ve görünür olmadığına inanırlardı.Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam’ın gerekliliği getirmiş olduğu eşitliği adaleti ve samimiyete en güzel şekilde görmüşlerdir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.