Ders Notları

Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Yasama yürütme ve yargı güçleri kuvvetler ayrılığı ilkesine uyularak oluşturulmuş. Bir yönetim şeklidir. Bu şekilde organların birbirinden bağımsız birbirlerini kontrol altında tutmaları sağlanmıştır. Otoriter veya diktatör rejimin oluşması engellenmek için bu sistem kurulmuştur. Bu yönetim şekli demokratik yönetim esaslarının temelini oluşturur.
Yasama meclisi temsil etmektedir. Yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunu yargı ise hakim ve savcıların oluşturduğu mahkemeleri temsil eder. Kanunu meclis yapar meclisin karara verdiği kanunu yürürlüğe cumhurbaşkanı ve bakanlar koyar. Bu kararların Anayasaya aykırı olması durumunda mahkemeler yürütmeyi durdurma gücüne sahiptir. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Yasama yürütme ve yargı elbetteki cumhuriyetle yönetilen ve yasaları esas alan insanların güvenli ve bağımsız bir şekilde yaşamasını sağlayan Temel kurallardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra yasama yürütme ve yargı gibi Temel yasaları benimseyen ve Türkiye vatandaşı olan insanlara ayrım yapmaksızın eşittir hak ve özgürlükleri veren ilkeler ve inkılaplar ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ederek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmesi bu gibi temel kuralları esas almakla yola çıkabileceğini her zaman söylemiştir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.