6. Sınıf Din Kültürü

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9. Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Soruları ve Cevapları Sayfa 9


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı


ÜNİTEYE HAZIRLIK


1. Elçi, nebi, resul ve peygamber kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :

Elçi : Bir sorun hakkında sorunların çözülmesi açısından gönderilen kişi anlamına gelmektedir.

Nebi : Yüce Allah c.c. emir ve yasaklarını buyruklarını insanlara ileten, insanları doğru yola ileten peygamberler anlamına gelmektedir.

Resul : Kendisine kitap indirilmiş olan peygambere denir.

Peygamber : İnsanları doğru yola ileten, insanlara Allah c.c burukların ileten, insanlar arasından özel seçilen kimse anlamına gelmektedir.


2. Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız.


Cevap :

Bakara Suresi, 285. ayet: Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. “O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır” dediler.

Nisa Suresi, 136. ayet: Ey iman edenler, Allah’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.


3. İlahi kitap, suhuf ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :

İlahi Kitap : Yüce Allah c.c. Peygamberler aracılığı ile insanlara için gönderdiği emir ve yasakların, kısaların yer aldığı kutsal kitap olarak kabul edilmektedir.

Suhuf : Yüce Allah c.c. tarafından bazı peygambere gönderilen Allah’ın sözlerinin yer aldığı sayfalar olarak kabul edilmektedir.

Mucize : Akıl yolu ile açıklanamayan, Allah c.c. yardımı ile olduğuna inanılan olaylara denmektedir.


4. Vahiy nedir? Allah (c.c.) niçin vahiy göndermiştir? Araştırınız.


Cevap :

Yüce Allah Celle Celalühü Emir ve yasaklarını Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla peygamberlere Allah’ın sözünü iletilmesine vahiy adı verilmektedir. Vahiyler genel olarak insanları uyarmak amacıyla insanlara doğru yolu göstermek insanlara Yüce Allah Celle Celalühü Emir ve yasaklarını iletmek amacıyla Cebrail Aleyhisselam ile gönderilmiş peygamberlere iletilmiş olan Allah’ın sözleri olarak kabul edilmektedir.

Vahiyler Yüce Allah’ın bizler için uygun gördüğü Emir ve yasakları içerdiği için büyük bir önem taşımaktadır.  günümüzde var olan kutsal kitabımız Kuranı Kerim parça parça vahiy yoluyla inerek günümüzdeki halini almıştır. Burada Kuranı Kerim içerisinde Yüce Allah Celle celale onun bizim için uygun gördüğü ve yasakladığı ve emretmiş olduğu ibadetler nasıl yaşamımız gerektiğini belirten kurallar içermektedir.  İşte bu nedenle vahiyler hayatımızda çok büyük bir öneme sahiptir.

Vahiy nedir? Allah (c.c.) niçin vahiy göndermiştir? Araştırınız.


5. Kuran’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili Genel Ağ’dan ya da İslam Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi gibi kaynaklardan araştırma yapıp sunum hazırlayınız. Sununuzu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :

H.z Muhammed 22 Nisan 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah ve Annesi Amine olarak kabul edilmektedir. Babası doğumdan önce vefat etmiştir. Annesi Peygamberimiz 6 yaşında ilen vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz 8 yaşına kadar Abdülmttalib olan dedesinin yanında kalmıştır. Sonra Ebu Talip olan amcasının yanında kalmaya başladı. Burada amcası ile beraber ticareti öğrendi.

Peygamber Efendimiz amcasının yanında kadındı Ticaret seferlerinde büyük rızıklar elde etmiş ve amcasının yanında Ticaret öğrenmiştir.  Peygamber Efendimiz gençliğinde toplum içerisinde yer alan sıkıntıları çözerek insanlara yardım etmiş ticarete giden insanların malına sahip çıkmış Muhammedül Emin adında alınmış  bir kişi olarak kabul edilmektedir. Peygamberimiz peygamberlik vahiy geldikten sonra yakın çevresinde peygamberliği yayılmaya başlamış olan bir insandır. Zaman içerisinde peygamberliği yayarak belli bir gruba ulaşmış ve peygamberliği ilan ettikten sonra Mekke müşrikleri tarafından çeşitli zulümlere maruz kalmıştır.  Bunun üzerine Peygamberimiz Medine’ye hicret ederek burada İslamiyeti yaymaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz burada Müslümanlığı yayarak gibi savaşlar yapmış ve kazanarak Arabistan Yarımadası’nda Mekke’yi Feth etmiş ardından tüm dünyaya Müslümanlığı yayılmaya başlamıştır. Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma namazı Veda Hutbesi’ni Okuduktan ve müslümanlara ait verdikten sonra 632 yılında Medine’de vefat etmiştir.

Kuran’da adı geçen peygamberlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz peygamberlerin hayatıyla ilgili araştırma sunum yapınız.


6. Kunut dualarının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.


Cevap :

Kunut Duası 1 okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2 okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası 1 anlamı

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 anlamı

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1.  
    Yüce Allah Celle Celalühü tarafından gönderilen vahiyler insanların sürekli olarak doğru yola iletmek amacıyla belli toplumlara gönderilmiş ve son olarak bütün dünyaya ve bütün kavimlere gönderilen İslam dini ile Ve kutsal kitabımız kur’an-ı Kerim’le beraber vahiylerin son bularak Allah’ın sürekli olarak uymamız gereken Emir ve yasaklara ibadetlere ve öğütlere yer vererek bizlere son kutsal kitap olan kur’an-ı Kerim indirmiştir sonuç olarak bir insan olarak sürekli olarak Son gönderilen kur’an-ı Kerim’e ve Son Peygamber Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e İman ederek hayatımızı doğru bir şekilde devam ettirmeli ve Allah’ın saygısını ve sevgisini kazanmaya nazil olmamız gerekmektedir.

  2. 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  3. İlahi kitap yüce Allah Celle celalühü Cebrail Ceylan peygamberlere gönderdiği sözleridir bu sözler bize doğruyu yanlışa gösterir eğer doğruları uygularsak cennete eğer yanlışları uygularsak cehenneme gideriz ilahi kitaplar bir nevi Allah’ın sözleridir ilahi kitaplar Tevrat İncil ve kur’an-ı kerim’dir günümüzde Tevrat ve İncil bozulmuştur.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.