8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 170-172-173-174-175. Sayfa Cevapları Bebeklerin Ulusu Yok

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Çocuk hakları ile ilgili araştırma yapınız. Bütün çocukların bu haklardan yararlanabilmeleri için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Çocuk hakları, doğduğu andan itibaren dünyadaki tüm çocuklar için eşit şekilde tanınan eğitim, sağlık, barınma, oyun oynama, psikolojik ve fiziksel şiddetten korunmasını konu alır.

Çocuk Hakları ile alaklı en gelişmiş çalışma 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 193 ülke tarafından imzalanmış dünyada en çok ülkenin imza attığı sözleşme olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmede en öne çıkan ilkeler çocuklar arasında ayrım gözetmemek, yaşama ve gelişme hakkı ile katılım hakkıdır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden alınan aşağıdaki dizelerde altı çizili olarak verilen kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Güllerin en hası, en goncası
(has) Tahminî Anlamı: Gerçek, en doğrusu
(gonca) Tahminî Anlamı: Dört çıkıntılı yaprak
(has) Cümlem: Yiğidin hası er meydanında belli olur.
(gonca) Cümlem: Bulduğum goncayı koparmamak için kendimi zor tuttum.


Serpilip gelişsinler fidan gibi
Tahminî Anlamı: Dağıtmak, çoğalmak
Cümlem: Elindeki bezi balkona çıkıp içindekileri bir güzel serpti.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Şiirde bebekler hangi varlıklara benzetiliyor?
Cevap: Şiirdeki bebekler çiçeklere, güllere, goncaya, ışığa, üzümlere ve fidanlara benzetilmektedir.

2. Şair bebekleri neden insanların göz bebeği olarak nitelendiriyor?
Cevap: Göz bebeği bir insanın en hassas yapısııdr. Bu nedenle bir bebeğe vereceğimiz dikkat, sevgi ve özen çok hassas olmalı ve çok iyi olmalıdır.

3. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Neden?
Cevap: Şiirin en beğendiğim bölümü son kısmıdır. Bu bölümde bebeklerin evrensel olduğundan, yani her canlı kadar eşit şekilde sevilmesi gerektiğinden bahsedilmiş. Ayrıca bebeklerin narinliğinden de söz edilmiştir.

4. Sizce şair şiire neden “Bebeklerin Ulusu Yok” başlığını koymuş olabilir?
Cevap: Çünkü bebeklerin düşünceleri yoktur. Bu onları masum yapar. Kötü niyetli bir bebek asla olamaz çünkü onlar isteseler bile kimseye zarar veremeyen canlılardır. Bizlerin korumasına muhtaç olan canlılar olduklarından dolayı böyle bir başlık seçilmiştir.

5. “Serpilip gelişsinler fidan gibi” dizesinde kullanılan söz sanatı hangisidir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Burada bebekler bir fidana benzetildiği için teşbih sanatı kullanılmıştır.


3. ETKİNLİK

Aşağıya okuduğunuz şiirle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.
Cevap:

1. Soru: Yazar, babalardan bebekleri için ne beklemektedir?
Cevap: Babaların akıllarından bebeklerini çıkarmamalarını beklemetkedir.

2. Soru: Yazar, annelerden bebekleri için ne beklemektedir?
Cevap:  Annelerin bebeklerini korumasını beklemektedir.

3. Soru: Yazar, bebeklerin nasıl büyümesini beklemektedir?
Cevap: Bebeklerin sevdayla büyümesi ve serpilip gelişmesi beklenmektedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Şiirin konusu: Dünyadaki en değerli varlık olan bebeklere nasıl kıymet verilmesi gerektiği anlatılır.
Şiirin Ana Duygusu: Bebek sevgisi ve merhameti


5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini belirterek doğru cümleyi aşağıya yazınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170-172-173-174-175 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki medya metninin bilgilendirme, olay yorumlama, eğlendirme, ikna etme ya da kültür aktarma amaçlarından hangisi ya da hangileri için hazırlanmış olduğunu altına yazınız.
Cevap: Verilen metin bilgi verme ve olay yorumlama amacıyla yazılmıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Çocuk Hakları” konusunda düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade edecek şekilde ve görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak bir sunum hazırlayınız. Bir sonraki derste sunumunuzu yapmak üzere prova yapınız.
Cevap: Çocuklar bu dünyada hiç kimseye zarar veremeyecek kadar masum, kötü düşüncelerden uzak canlılardır. Ayrıca çocuklar kendilerini savunamayan, haklarını bilmeyen ve yetişkinlerin bakımına ihtiyaç duyan insanlardır. Bu nedenle yetişkin insanlar, çocuklara haklarıın anlatmalı, kullandırmalı ve onların haklarını korumalıdır.

Devletler bunun için birbirleriyle anlaşmış ve milliyeti ne olursa olsun her ülke çocukların haklarını koruyacağına dair bir sözleşmeye imza atmıştır. Bu sözleşme Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. 2 Eylül 1990 tarihinde imzalanan sözleşmeye 196 ülke imza atmıştır. Bu sözleşmeyle beraber ülkeler kendi ülkesindeki çocukların cinisyetini, milliyetini veya başka bir özelliğini gözetmeden koruyarak hizmet edeceğine dair söz vermiştir.


8. ETKİNLİK

Aşağıya “Çocuk olmak” konusunda yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde günlük hayattan örnekler vermeye çalışınız. (…)
Cevap:

Çocuklar, büyüme süreci boyunca, büyürken yaşadığı sorunlar, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşamak ve derslerinde baskı altında kalmak gibi pek çok sorunlarla yüzleşirler.

Yetişkinler, çocukların bu zorluklarla başa çıkabilmesine yardımcı olması önemlidir. İlk adım, çocukları dinlemek ve onların duygularını anlamaya çalışmak olabilir. Çocuklara destek olmak, empati kurmak ve eğlendirmek önemlidir. Yaşadıkları sorunları unutturacak aktiviteler iyi bir fikir olabilir.

Haftada bir kez sevdikleri yemeklerin hazırlanması, piknik düzenlenmesi, sinema veya tiyatroya gidilmesi gibi farklı aktiviteler yapılması çocukların moralinin düzeltilmesi için çok önemlidir. Buna ek olarak aile içerisinde onların varlığını hissettirecek hareketler yapmalı, ailede alınacak kararlarda fikirlerine mutlaka danışmalıyız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.