Ders Notları

Bir toplumun kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlardan dil, din ve tarih hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bir toplumun kültürünün oluşmasında etkili olan unsurlardan dil, din ve tarih hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Dil Toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi
Cevap :
Dil birliği milleti oluşturan özelliklerin en başında gelmektedir. Bir milletin dili onun tarihi dini ve kültürü ile iç içedir millet için gerekli olan her şey dilde saklanır.
Dil milletin manevi ve kültürel değerlerinin millet olma özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder, dil milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceleri meydana getirir.
Bir milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır. Milletin kültürünü ve tarihini gelecek nesillere aktararak tarih bilincini oluşmasını sağlar. Dil sayesinde sanat eserleri oluşturulur ve milletin estetik anlayışı ortaya konmuş olur. Dil kendi canlılığı ve oluşu milleti canlı ve bir arada tutmayı sağlamış olur.


Din Toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi
Cevap :
Din toplumsal kurumların en kapsayıcılığı olanı ve en güçlüdür. Bu yüzden toplumsal Kural ve ahlak ülkelerinin toplum tarafından benimsenmesi noktasında din büyük rol oynamaktadır.
İnsanlara güzel ahlaki acil davranmayı emreder. Bu sebeple gerçek anlamda dini kuralların önemsendiği toplumlarda kötü davranışlar ve adaletsizlik görülmez toplumlarda tıpkı insanlar gibi psikolojiye sahiptir. Bu noktada toplumun psikolojisi güçlü olması için din insanlara güvenecekleri sığınacakları bir limandır. Dini hassasiyetlerin bulunduğu toplumlarda aile kurumu daha sağlamdır.
Bu sebeple daha mutlu çocuklar yetişir mutluluk topluluğun ruh sağlığını da olumlu etkiler. Toplumlarda farklı gelir seviyesini insanlar yaşar bu durumda toplumsal adaletin sağlanması için din paylaşmayı teşvik eder. Bu hususta İslam’da zekat farzdır. İnsanlar arasında bu paylaşıma aynı zamanda bireylerin birbirlerini sevip saymasını yolunu açar toplum yapılan ibadetler insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını empati yeteneklerini geliştirir. Bu ibadetler onlara ortak ülkelerini hatırlatır birbirlerine daha fazla güvenme sağlamış olurlar


Tarih Toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi
Cevap :
Tarih bir millete dolaylı yollardan sahip olduğu kültürü oluşturan meydana getiren unsurlardan bir tanesidir. Bir toplumun çağlar içerisindeki ilerleyişi ve görünüşü tarih içeriz tarih geçmiştir.
Fakat mazinin bugüne ve yarına etkisi sürmektedir. Millet içerisindeki bağları sıkılaştırır ve güçlendirir. Temel olarak kader birliği de diye bilmekteyiz. Aynı millet içerisinde vatandaşlar yine tarih sayesinde akrabalık bağlarının bilincinde olurlar.
Nereden gelip nereye gideceğiz, ne hayatının nasıl yaşayacağını gelenek ve göreneklerini tarih şekillendirir. Geçmiş ten gelen yaşanmışlıklar ve alışkanlıklar bugünü şekillendirmektedir. Topluluklar aynı şeylerden hoşlanırlar ilgi duyarlar ve o yönde birlikte ilerlerler Sonuç olarak tarih toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri çok büyüktür. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir toplumun kültürünün oluşmasında değil hayır ve geçmişteki medeniyetlerin yaşam olduğu biçimleri oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kültürümüz ayrılmaz bir parçasıdır gelenek ve göreneklerimiz yaşam biçimimizi anlayışımız dilimiz tarihimiz bizim kültürümüze oluşturmaktadır. Kültürümüzün benimsenmesi gereken ve her zaman bilinmesi gereken bir değerdir kültürümüzü yaşatmalıyız sanatlarımızdan yardımlaşmada misafirperverlikten yiyeceklerimiz değişecek dedin biz de özel günlerimizde dini bayramlarımızda kültürümüzün bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.