Ders Notları

Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.

7. Sınıf Türkçe Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Kırgızlar dil olarak Rusça kullanırken; yaşadığımız şehirde Türkçe kullanılmaktadır. Ancak Kırgızlar gibi bizlerde örf, adaleti, gelenek ve göreneklerimize bağlı olan bir yapı içerisinde yaşarız.


Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Kırgızlar sosyal yaşantılarında yaşadığım şehre benzer bir şekilde adalete, örfe, gelenek ve göreneklere bağlı bir millet olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de ülkemizde ve yaşadığımız şehirde adalet, örfler, gelenek ve görenekler büyük bir önem arz ederek korunmaktadır.

Dil açısından Kırgızlar Rusça dili kullanırken günümüzde ülkemizde ve şehrimizde Türkçe kullanılmaktadır.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kırgızlar Rusya bölgesinde yaşadıkları zaman Rusya’yı Türkçede Ayrıca ülkelerine yakın yerlerde ve Türkiye’de bulundukları zaman konuştukları diller arasında yer almaktadır. Kırgızlar örf adetlerini büyük önem verirler. Günümüzde de örf ve adetlerin devam ettiren bir toplumdur. Kırgızlar aynı Türk milleti gibi sahip oldukları ahlaki değerleri benimser ve böylece yaşarlar. Göçmüş oldukları farklı yerlerde farklı diller konuşabilirler.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.