Ders Notları

Biyoçeşitliliği nasıl tanımlarsınız? Açıklayınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Biyoçeşitliliği nasıl tanımlarsınız? Açıklayınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Biyoçeşitliliği nasıl tanımlarsınız? Açıklayınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Biyoçeşitlilik, diğer adı ile biyolojik çeşitlilik var olan bir bölgedeki tüm türlerin, ekosistemlerin veya genlerin oluşturduğu bütüne verilen addır. Biyoçeşitlilik insanlar için  büyük önem taşımaktadır. Birçok bitki ve hayvan türleri biyoçeşitliliği oluşturmaktadır. Bunlar tarım, hayvancılık, balıkçılık ve eczacılık gibi alanlarda temiz hava ve su olarak kullanılmasını sağlamaktadır.


Biyoçeşitliliği nasıl tanımlarsınız? Açıklayınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Biyoçeşitlilik; kara, deniz, diğer sucul ekosistemler ve parçası oldukları tüm diğer yaşam ortamları dâhil olmak üzere her türlü kaynaktan canlı organizmalar arasındaki farklılıklardır. Ülkemizde bulunan bitki çeşitliliği özellikle dağlardaki bitkiler  erozyonu önlemektedir. Ayrıca bu bitkiler doğada olan hayvanlara ve insanlara beslenme ihtiyacı sağlamaktadırlar. Hayvan çeşitliliği beslenme, giyim, tıp alanında büyük önem taşımaktadır. Biyoçeşitlilik insanlar için büyük önem olan bir çeşitliliktir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Biyoçeşitliliği tanımanın en temel yollarından biri hayvan türlerinin fazla olması ve hayvan türlerinin bu döngü ve düzen içerisinde bulunması aynı şekilde bitkilerin çeşitliliği ve bitkilerin devamlılığı ve çeşitli birçok canlının çeşitliliği ve devamlı gibi temel ilkeleri yer alan ve bütünü kapsayan bir ülke olduğu söylenebilir dünyamız için oldukça önemlidir biyoçeşitliliğin halkalarının her birinin düzgün bir şekilde yaşamakta elbetteki Doğal çevrenin devamlılığı ve dünyanın genel döngüsü için çok gereklidir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.