Ders Notları

Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır? konusu hakkında kısa bir yazı;


Cevap : Çocukların barınma beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için gelişmiş ülkelerin ve dünyada yer alan diğer ülkelerin sürekli olarak bu konu hakkında zorunlu yasalar çıkarması ve devletin yükümlülüğü altında çocukların bütün ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılanarak gelecek nesillerin sağlam bir yapıya oturması gerektiğini bilinmesi ve bu yasaların uygulanması gerekmektedir.


Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır? konusu hakkında uzun bir yazı;


Cevap : Dünyada yer alan çocukların barınma beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için ülkelerin ilk olarak içerisinde bu ihtiyaçlar için kaynaklar ayırması ve gerekli altyapının oluşturulması gerektiği Ayrıca dünya devletleri tarafından çocukların barınma beslenme ve sağlık hizmetleri gibi önemli olgular hakkında Yasalar ve kanunlar çıkarılarak bu yasalar çerçevesinde bütün ülkelerin dahil edilmesi ve uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek çocukların temel ihtiyaç ve hak ve hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekmektedir.

Günümüzde çocukların beslenme barınma ve sağlık hizmetleri gibi alanlardan ücretsiz yararlanacağı gibi birçok faaliyet yürüttüğü size de dünya devletleri tarafından bu garanti altına alınmış olsa bile uygulama ve denetim konusunda birçok eksiklik görülmekte ve çocukların gelişimi sekteye uğradığı görülmektedir.

İşte bu nedenle bir birey olarak çocukların beslenme barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlanacağı konularda ilk olarak kendi içerimizde çocuğun haklarını temel hak ve hürriyet adı altında devlet güvencesine alınması ve uygulanmasını tasdik etmemiz gerekmektedir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çocuklar eğitim barınma beslenme sağlık gibi hakları tanınması ve bu alanda çocukların bilgilendirilmesi çok önemlidir. Çocuklar bir ülkenin geleceğini temsil etmektedir.bu sebeple çocukların yeterince hak ve özgürlüklere sahip olması o ülkenin geleceğini ve eğitim seviyesini oldukça etkilemektedir. Çocuklar mahsun ve savunmasız bireylerdir.bu sebeple savaşlarda yokluklardan ve birçok zorluklarda mağdur olan çocukların hak ve özgürlüklerinin tanınması önemli bir etki olacaktır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.