Ders Notları

Doğal afetlerin oluşmasını engellemek için neler yapabilirsiniz?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Doğal afetlerin oluşmasını engellemek için neler yapabilirsiniz? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Doğal afetlerin oluşmasını engellemek için neler yapabilirsiniz?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Bazı doğal afetlerin oluşmasını engellemek mümkün bazılarını ise engellemek mümkün değildir.

Deprem için sağlam konutlar inşa edilmeli çığ gibi durumlar için ormanlar ve yeşillik alanlar artırılmalı, sel gibi durumlar için suyu tahliye edecek özelliklerin bulunması yangın gibi durumlar için yeşillik alanlarda ateş yakma gibi etkinliklerin yasaklanması veya denetilmesi lazımdır.


“Doğal afetlerin oluşmasını engellemek için neler yapabilirsiniz?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Yangınları ve etkilerini engellemek için yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalı, gereksiz yangın yükü kaldırılmalı, korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli, her türlü iş yerinde yangın söndürme tüpü bulunmalı düzenli bakımları yaptırılmalıdır. Aşık olanlarda Ateş yakma ve mangal gibi etkinlikler yasaklanmalı veya yetkililer tarafından denetimle güvenlikleri sağlanmalıdır.

Seli önlemek için çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve yeşil alanlar artırılarak erozyon ve sel önlenmelidir. Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır. Çukur alanlarda, binaların bu durum katlarına su basma tehlikesi yüksek olduğundan bu tür yerlerde Bodrum yapılmamalı su basman kodu yüksek tutulmalıdır.

Heyelandan korunmak için heyelan riskini azaltmak gerekir. Bu riski azaltmak için arazi çalışmaları yapılmalı, risk olan bölgeler yerleşimden uzak durmalı, heyelan riski olan yamaçlarda doğal denge bozulmamalı ve drenaj kanallar açılmalı, tabakların fazla su alınması önlenmeli, heyelan görülebilecek yamaçların eteklerine istinat duvarı inşa edilmelidir.

Depremi engellemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle zararı en aza indirilmelidir. Bunun için yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli, yapılar depreme karşı dayanıklı inşa edilmeli, imar planında konuta ayrılmış yerler dışında yerleri eve bina yapılmamalı, dikyarların yakınına, dik boğaz ve valilerin içine bina yapılmasına izin verilmemelidir.

Çığın etkilerinden korunmak için yeni yerleşim yeri olarak çığ riski taşıyan bölgeleri seçmemek mevcut yapıları sigortalamak, yamaçlardaki ağaçları, bitki örtüsünü ve ormanları korumak, kar yağan aylarda hava ve yol durumu raporlarını dikkatle izleyerek hareket etmek gereklidir.

Volkanik patlamaları engellemek için bazı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bundan en az etkilenmek için yanardağ’a yakın bölgelere yerleşim alanı kurulmaması, aktif yanardağların uzağında durulmalı ve aktifleşme olasılığı düşünerek o bölgelere gidilmemelidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Doğal afetler insan hayatındaki olumsuz etkileri bilinmektedir doğal afetler bitkileri ve hayvanlarda ciddi şekilde zarar vermektedir doğal afetler bunun yanı sıra ekonomik zararı da oldukça fazladır toplum içerisinde korku yapan iyi sebep olabilir bu sebepten dolayı doğal afetleri önlemek için çalışmalar yapmalı ve insanlar bilinçlenmelidir özellikle birçok can ve mal kaybına sebep olan depremler önlenmek amacıyla çeşitli bilgilendirmeler yapılmalıdır insanların yapmış olduğu davranışlar elbette bu gibi sonuçlar en aza indirebileceğini söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.