Ders Notları

Kurallara neden ihtiyaç duyarız?

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kurallara neden ihtiyaç duyarız? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Kurallara neden ihtiyaç duyarız? konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Kurallara ihtiyaç duymamızın temel sebebi toplum içerisinde birçok insanın bir arada yaşaması ve bu insanları yönetecek bir mekanizmanın olması gerektiğinden dolayı kurallara ihtiyacımız olduğunu ifade edebiliriz.


Kurallara neden ihtiyaç duyarız? konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Kurallar toplum içerisindeki var olan insanların davranışlarını sınırlandıran ve insanların rahat bir şekilde yaşamasını sağladığından dolayı kurallara ihtiyaç duyulmuştur.

Toplum içerisinde bir arada yaşayan insanlar farklı kültürel özelliklere Farklı özelliklere ve farklı konularda farklı düşüncelere sahip olduklarından dolayı birbirlerinin haklarını ihlal etmemesi toplum içerisinde kargaşa ların çıkmaması sorunlarım meydana gelmemesi için insanların davranışları belli kurallar çerçevesinde düzenlenmiş ve insanların bir arada yaşaması sağlanmıştır.

Sonuç olarak kurallara ihtiyaç duyulmasının temel sebebi insanların bir arada yaşama zorunluluğu olarak ifade edilebilir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kurallara elbetteki yaşayabilmek hak ve özgürlüklerimizden faydalanabilmek bir toplum içerisinde sosyal hayattan ve huzurlu ve güvenli bir hayattan faydalanabilmek için ayrıca genel kültürümüzü gelenek ve göreneklerimizi yazıldığı için insanlar arasında bir arada yaşayan mak için kurulmuş olan yazılı veya sözlü olan tüm davranışları benimser. Yazılı olan veya yazılı olmayan kurallara elbette ki insanlar arasındaki yaşanılabilir döngüyü sürdürebilmek dedi bu döngü sayesinde insanlar her türlü hak ve özgürlüklerini rahat hızlı ve güzel bir şekilde faydalandığı gibi insanlar arasında genel ahlakı duyguları da benim sedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.