Ders Notları

Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir?

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? konusu ile ilgili kısaca bir yazı ;


Cevap: Türkler Orta Asya’dan çıktıktan sonra birçok bölgeye dağılmışlardır başka milletlerle asilime olan Hristiyan olanlar kendi benliklerini kaybetmiş doğuda Çin içerisine geçenler Çinli leşmiş veya İslamı seçerek özbenliklerinde değişiklikler olmuştur. Gittikleri yerlerde Madencilik hayvancılıkla uğraşmaya devam etmişler İslami seçenler savaşçı ruhlarını kaybetmeyerek Cihat’a yönelmişlerdir


Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? konusu ile ilgili uzun bir yazı ;


Cevap: Türkler millet olarak hiçbir zaman bir başka devletin bir başka milletin boyunduruğu altına girmemiştir göç ettikleri yerlere kendi devlet sistemlerini götürmüşler ve kendi Devletlerini kurmuşlardır bunun en büyük göstergesi Avrupa Hun İmparatorluğu dur orada çok güçlü bir devlet olan Avrupa Hun İmparatorluğu Avrupa’yı bugünkü şeklini vermiş Kavimler göçü’ne sebep olmuş Roma yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır gittikleri yerlerde o bölgenin dinini Seçen Türkler Macarlar Bulgarlar Avarlar gibi Hristiyanlığı seçerek asilime olmuş Türkler gittikleri yerlerde Madencilik hayvancılık el sanatları yapmaya devam ettiler ordudaki onluk sistemi bugün dahi kullanılan ordulara yerleştiren yine Türkler’dir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti kendine genişletmiş ve dünyanın birçok yanına topraklarını yaymayi başarmıştır.Türk milletleri bir arada çalıştıkları ve beraber oldukları sürece birçok zorluğun altından kalkacak larını ve yeni ticaret kapıların açılacağını tarihte de günümüzde de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Türklerin göçebe olarak gelmiş oldukları Anadolu topraklarına beylikten sonra devlet haline gelmesi hem inançlarına hem cesur davranmalarına hem de birçok milli mücadele sebebiyle kurmuş oldukları Selçuklu devleti ve Osmanlı Devleti’nin Türklere ve Türklerin yayılmasına büyük etkisi olmuştur

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.