Ders Notları

Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap :Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus fazla, gen. Nüfus ise azdır. Bu şu anlama gelmektedir. Doğum oranı düşük oln ülkelerde nüfusun daha çok otuzlu yaşlar civarında olması ortanca yaşın nüfusta fazla hale gelmesi demektir.


Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Ortanca yaş nüfus grubunun yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan bireylerin yaşıdır. Yani toplam nüfusun yarısı ortanca yaştan büyük, diğer yarısı ise küçüktür. Ortanca yaş nüfusun yaşlılığını gösterme yöntemlerinden biridir.

Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde ortanca yaş düşük, gelişmiş ülkelerde ise yüksektir. Türkiye!de ileriki yıllarda ortanca yaşın yükseleceği ve yükselmektedir olduğu göz önüne alınırsa ülkede doğum oranının düştüğü vede orta yaşın yükselmeye başladığı gözlemlenmektedir.

Buda Türkiye gelişmiş ülkeler düzeyine gelmektedir. Avrupa ülkelerinde kanada ve Japonya’da ortanca yaş  nüfusun yüze kirini oluştururken Uganda gibi 3. Dünya ülkelerinde bu oran yüzde 15 tir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türkiye Cumhuriyeti devleti genç ve artan nüfusu ile bilinen Ayrıca nüfusun hızla çoğaldı bir ülkedir. Birçok Avrupa ülkesinde insanlar çok fazla çocuk dünyaya getirmediği için ülke nüfusu hızla yaşlanmakta dır. Türkiye cumhuriyeti’nde bulunan insanlar genç nüfusu Çalışkan nüfusu ve doğurganlık yaşı küçük yaşta olması sebebiyle birçok avantajlara sahip olan bir ülkedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.