6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30 Cevapları FCM Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 27, 28, 29, 30


1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 27 Cevapları


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.


1. Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Cevap:
Peygamber : Yüce Allah c.c. tarafından seçilen, emir ve yasaklarını ileterek, insanların kurtuluşa ermesini sağlamakla görevli olan seçilmiş kişilere denir.
Vahiy : Yüce Allah c.c. tarafından Hz. Cebrail a.s. aracılığıyla peygamberlere iletilen Yüce Allah c.c.’ın sözü anlamına gelmektedir.


2. Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.


Cevap:
Peygamberler ilk olarak Yüce Allah c.c. tarafından seçilen elçilerdir. Peygamberler geldikleri toplumlarda bütün insanlara Yüce Allah c.c.’ın emir ve yasaklarını ileterek doğru bir yolda ilerlemelerini sağlamışlardır.
Ayrıca peygamberler toplumlarda örnek davranışlarıyla güzel sözlü olmayı, adaletli olmalı, emanete sahip olmayı, kalp kırmamayı, canlılara sevgiyi, merhameti, sevginin en güzel örnekleri bizlere göstermişlerdir.


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.


Cevap:
Yüce Allah Celle celalühü insanlara vahiy göndermesinin insanlık için büyük bir yol gösterici ve kurtarış amacı taşıdığı için büyük öneme sahiptir. Gönderilen vahiyler içerisinde insanların yapmış olduğu yanlışlar hatalar bir bir ifade edilerek doğru yola dönmeleri istenmiştir.
Peygamberler aracılığıyla insanlara iletilen bu bayiler ile beraber insanlık yapmış olduğu hatalar anlamış ve toplum içerisinde yapılan kötü davranışlar terk etmiş ve insanlar dünyada ve ahirette mutlu bir yaşam sürmüşlerdir. İşte bu nedenle dünyada ve ahirette güzel bir yaşam sürmemiz açısından yüce Allah Celle celalühü tarafından gönderilen vahiyler bizler için büyük fayda sağladığını söyleyebiliriz.


4. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.


Cevap:
Hz Adem Aleyhisselam ilk olarak cennette yaşamış ardından dünyaya sınav için gönderilmiştir. Hz Adem Aleyhisselam ilk tevhid mücadelesi veren ilk evlat acısı çeken ve toprağa ilk işleyen insan olarak da kabul edilmektedir.
Hazreti Adem insanoğlunun atası ilk peygamber olarak kabul edilen dinler ve insanlar tarafından kabul edilmiş olan bir peygamberdir. Hasret Adem’in dünyaya gelmesi ile beraber insanoğlunun nesli’nin başladığı kabul edilmektedir.
Hazreti Adem Aleyhisselam’ın cennette yaşamı devam ederken yasaklı olan meyveyi yemesi sonucunda dünyaya gönderilmiş ve hazreti Havva anamız da onunla beraber dünyaya indirildiği kabul edilir. Burada dünyaya indirildikten sonra eşiyle uzun süre ayrı kalmışlardır.
Hz Adem ve Hz havva’nın çocuklarından olan Kabil habil’i öldürerek yeryüzünde ilk kardeş cinayetini işlemiş oldu ve cehenneme gitmiştir. Hz Adem Aleyhisselam’ın kaç yılında vefat ettiği bilinmemekle beraber cuma günü vefat ettiği kabul edilmektedir.
Hazreti Adem’in 930 veya 1000 sene yaşadığı rivayet edilmektedir kabri rivayetlere göre Mekke’de Ebukubeys veya hindistan’da Nevz da bulunmaktadır.


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 28 Cevapları


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Allah’ın (c.c.) yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?


A) Vahiy B) Mucize C) Risalet D) Fetanet


2. Aşağıda, peygamberlerin sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?


A) Sıdk: İş ve davranışlarda doğru olmak.
B) Fetanet: Üstün bir zekâya ve anlayış gücüne sahip olmak.
C) İsmet: Dürüst ve güvenilir olmak.
D) Tebliğ: Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri, olduğu gibi insanlara tebliğ etmek.


3. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ………………….. yılları arasında, ayet ve sureler hâlinde, parça parça indirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir?


A) 571-610 B) 610-632 C) 622-632 D) 632-663


4. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?


A) Tevrat – Hz. İbrahim (a.s.)
B) Zebur – Hz. Davud (a.s.)
C) İncil – Hz. İsa (a.s.)
D) Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed (s.a.v.)


5. “Sizin en ……………. Kur’an’ı ……………. ve öğreteninizdir.” Buhârî, Fedâilü’l – Kur’an, 21.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?


A) üstününüz – anlatan
B) akıllınız – ezberleyen
C) hayırlınız – öğrenen
D) faziletliniz – süsleyen


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 29 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız


(doğru, güzel, risalet, iyiye, okurken, erdemli, vahiy, insanlığın, 114, anlamaya, 6666)


 • Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da risalet kavramlarıyla ifade edilir.
 • Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
 • Peygamberler güzel ahlakları ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.
 • Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet ve 114 sure yer almaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz.
 • Hz. Âdem (a.s.) tüm insanlığın atasıdır.
 • Atalarımız Kur’an-ı Kerim’i okurken ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir.

Ç. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ile eşi Hz. Havva’yı ilk olarak dünyada yaratmıştır.
 2. ( Doğru ) Tevrat, Zebur ve İncil adlı ilahi kitaplar, insanlar tarafından değişikliğe uğratıldığından, Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.
 3. ( Doğru )  Kunut duaları, vitir namazının üçüncü rekâtında okunur.
 4. ( Yanlış ) Peygamberlerin güvenilir olma sıfatına tebliğ adı verilir.

D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.


Cevap:
Allâhümme innâ nestefnüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minübike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnf aleykel hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfüruk Ve nahleu ve netrukü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na’büdü Nercû ve nescüdü ve nahşâ ve leke nüsallî rahmeteke ve ileyke nesâ ve nahfid azâbek İnne azâbeke bilküffâri mülhık.


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 30 Cevapları


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


SOLDAN SAĞA
1. Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimse.
2. Allah’ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği vahiylerin yer aldığı kitap.
3. Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. Musa’ya (a.s.) indirdiği ilahi kitap.
4. Peygamberlerin Yüce Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri insanlara bildirmeleri.
5. Peygamberlerin, kendilerine inanmayanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın (c.c.) izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar.
6. Yüce Allah’ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği son peygamber.
7. Yüce Allah’ın (c.c.) bazı peygamberlere gönderdiği sayfa sayısı az olan kitapçıklara verilen ad.
8. Peygamberlerin günahtan uzak olduklarını ifade eden sıfatları.
9. Vitir namazının son rekâtında, Fâtiha ve ek sureden sonra okunan dua.


YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Peygamberlerin güvenilir kişiler olduğu anlamına gelen sıfatları.
2. Son ilahi kitap.
3. Allah’ın (c.c.), peygamberler aracılığıyla insanlara nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı.
4. Hz. İsa’ya (a.s.) indirilen ilahi kitap.
5. Peygamberlik anlamına gelen ifade.
6. Peygamberlerin üstün bir zekâya sahip olduğu anlamına gelen sıfatları.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30 Cevapları FCM Yayıncılık
“6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 27-28-29-30 Cevapları FCM Yayıncılık”

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. Teşekkürler cevaplarınız çok güzel kolaylıkla ödev yapacağım bir site buldum

 2. Çok güzel bir yer ama ödevlerin cevapları hocaların anlamayacagi bir şekilde olursa daha güzel olur olsun çok güzel

 3. çok güzel bir site ama hocaların anlamayacağı kadar olursa daha güzel olur ama çok güzel bir site. Thanks çok güzel bunlar hepbu sıteye gircem Allah razı olsun sizden cevaplarınız çok işime yaradı.

 4. Teşekkürler gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz adamm yaa COK TESEKKÜR ederim ödevden kurtuldum Çok yardımcı oldunuz teşekkür ediyorum Çok güzel bir site cok uygun

 5. Çok iyi cevaplar Allah razı olsun forum sayfa cevapları ailesi  Uygun bir site ♥️ Allah razı olsun cevaplarınız çok işimize yaradı. Çok güzel bir site yazan: kopyacı COK TESEKKÜR ederim ödevden kurtuldum ADAM YAA ADAM GELDİ YAA:) sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizleri seviyorum

 6. 6 sınıf din kültürü ahlak bilgisi ders kitabımızda yer alan bilgi ve cevapları baktığımız zaman tüm peygamberlerin hayatını kısa ve özlü bir şekilde öğrenme imkanına sahip olabiliyoruz Forum sayfa sizin vermiş olduğu bilgilerle ödevi yaptığım zaman her zaman ödevleri başarılı bir şekilde bitiriyorum özellikle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgi edinmek veya diğer peygamberler hakkında kısa özlü bilgilere sahip olmak istediğim sen bu sayfayı ziyaret ediyorum.

 7. tahminim doğru çıktı ama yazım hatası yapmışım teşekkürler başka ödevim olduğunda tekrardan yardımınızı alırım ☺️?

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.