6. Sınıf Din Kültürü

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31 Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30-31 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6.Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı 30-31 Sayfa Cevapları 1. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz.
Cevap :

Peygamberler yapmış oldukları davranış ve söylemiş oldukları sözlere bakıldığı zaman insanların yaşantısı içerisinde örnek alınması gereken en önemli kişiler olarak görülmesi gerekmektedir.

Peygamberlerin davranışlarına bakıldığı zaman güzel sözlü güzel ahlaklı Doğru sözlü yalan söylemeyen Haset etme yani Gıybet yapmayalım Allah’ın çizmiş olduğu yolda ilerleyen Allah’ın koyduğu Emir ve yasaklarına uyan insanları seven hayvanları seven insanlar olarak kabul edilmektedir.

Sadece yukarıda vermiş olduğumuz birkaç tane Erdem’den yola çıkarak peygamberlerin sürekli olarak örnek alınması gereken insanlar olduğuna kanaat getirebiliriz. Güzel ahlaklı temiz kalpli insanlar dünyamızı güzelleştirici için sürekli olarak bütün insanların Peygamberleri örnek alması gerekmektedir.

 


2. Peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız.

a. Sıdk: Peygamberlerin yalan söylemediğini, doğru konuştuğu anlamına gelir.
b. Emanet: Peygamberlerin güvenilir kimseler olduğunu gösterir.
c. Tebliğ: Allah’ın sözlerini doğruca insanları aktararak elçilik yaptığı anlamına gelir.
ç. Fetanet: Peygamberlerin normal bir insandan daha zeki ve akıllı olduğunu gösterir.
d. İsmet: Peygamberlerin günahsız olduğu, asla hata yapmadıklarını gösterir..


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap : Yüce Allah, insanlara sözlerini iletmek amacıyla Cebrail (a.s.) aracılığıyla peygamberlere vahiy göndermiş peygamberlerin de bu vahiyleri insanlara ileterek Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını bilmelerini tebliğ etmiştir.

Yüce Allah’ın Celle celaluhu göndermiş olduğu vahiy lerde peygamberlerin insanlara iletmesi insanların Allah’ın yolunda ilerlemesi gerektiğini Allah’ın emir ve yasaklarına uyması gerektiğini Allah’ın helal kıldığını yemeleri haram kıldıklarından ise uzak durmaları hakkında insanlara bilgi vermektedir.

Ayrıca  Gelen vahiyler içerisinde Yüce Allah Celle Celalühü insanlara öğüt ve uyarılarda bulunarak geçmiş helak olan Kavimler hakkında insanlara Bilgi vererek aynı yanlışlardan gitmemeleri hususunda bilgiler vermiştir.


4. Aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız.

Tevrat: Hz. Musa (a.s)
Zebur: Hz. Davud (a.s)
İncil: Hz. İsa (a.s)
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)


5. Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz.
Cevap : Kunut dualarının anlamlarına baktığımız zaman sadece yüce Allah Celle Celalühü bir insanın kulluk etmesi gerektiğini anlıyor. 

Ayrıca sadece Namaz ibadetinin Yüce Allah Celle Celalühü için yapılacağından Allah’ın rızasını kazanmak için sürekli olarak insanların çabalaması gerektiğinden Allah’ım bizleri çizdiği yolda ilerlemek için gayret edeceğim izden Allah’ın azabından korktuğumuz ve Allah’ın gazabını sadece kafirler üzerinde olacağından söz edilmektedir.


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Elçi
II. Haberci
III. Mucize
IV. Haber getiren
Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
Cevap: C) 3 


2. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
Cevap: D) Şit (a.s.)


3. I. İlk insandır.
II. Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir.
III. Bir süre cennette yaşamıştır.
IV. İlk peygamberdir.
Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I, III ve IV 

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Dörtel Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

1. Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere __peygamber__ denir.

2. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, Allah’ın (c.c.) izniyle peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara __mucize__ denir.

3. __Tevhid__ Allah’ın (c.c.) tek ve eşsiz olduğuna inanma, hiçbir şeyi O’na eş koşmadan ibadeti sadece Allah’a (c.c.) yapmaktır.

4. Yüce Allah’a inanmakla birlikte, başka varlıkları da ilah kabul etmeye __şirk__ denir.

5. __İlahi kitap__ insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen; inanç, ibadet, ahlak ve her türlü toplumsal kuralları içeren vahiyler bütününün içinde yer aldığı kitaplara denir.

6. Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına __vahiy__ denir.

7. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara __suhuf__ denir.


Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız.

(Y) Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
(Y) Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
(D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
(D) Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
(Y) Bütün ilahi kitaplar indirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmıştır.
(D) Nübüvvet ve risalet, peygamberlik anlamına gelen iki kavramdır.

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 30-31. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  2. Allah’ın vahiy göndermesinin sebebi bize doğruyu yanlışı göstermek harama helal göstermek bize neyin farz neyim sünnet neyin vacip olduğunu ve neleri yapıp yapmayacağımız öğretmek bizi cenneti nasıl kazanacağımızı cehennemden nasıl kurtaracağımızı söylemek peygamberlerin ibret edici kıssalarını anlatarak bizim ibret almamızı sağlamak bizi dünya ve ahirette mutlu olmamız için vahiy göndermektedir

  3. 2.peygamberlerin sifatlarını birer cumleyle aciklayinis oralar cok uzun emaneten tebliğ oraya geldim yazamadim ss aldim

     

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.