6. Sınıf Din Kültürü

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 22-24-25-29 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 22-24-25-29 Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir konusunun bulunduğu 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 16-22-24-25-29 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 22-24-25-29 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6.Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı 22-24-25 Sayfa Cevapları İlahi Kitaplar

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Dörtel Yayıncılık

İlahi kitap ne demektir? Bu kitapları diğer kitaplardan farklı kılan özellikler nelerdir?
Cevap : Yüce Allah, insanları iletmek amacıyla Cebrail (a.s.) ile peygamberlere üretmiş olduğu emir ve yasaklara insanların Nasıl davranması gerektiğine kadar insanların hayatını düzenleyen Yüce Allah’ın sözlerine ahit denmektedir vahiylerin bir araya gelerek İlahi kitapları oluşturduğu kabul edilmektedir.

İlahi kitaplar insanların hayatımda Nasıl davranması gerektiği nasıl ibadetler yapması gerektiği Allah’ın rızasını kazanmak için neler yapması gerektiğini nelerden uzak durması ve nelerin helal ve haram olduğu hakkında insanlara bilgi veren kutsal kitaplar olarak kabul edilmektedir.

 Sonuç olarak sürekli olarak hayatımızın düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi ve Allah’ın saygısını ve sevgisini kazanabilmek amacıyla ilahi kitaplar içerisinde var olan Emir ve yasaklara uymamız Allah’ın koyduğu yolda sürekli olarak ilerlememiz gerekmektedir. 

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Sizce Kur’an-ı Kerim’e olan sevgi ve saygımızı hangi davranışlarımızla gösterebiliriz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.
Cevap: Dinimizin kutsal kitabı ve bizlere yol gösteren Allah’ın emir ve yasaklarını içeren kutsal kitabımız Kuranı Kerim sürekli olarak başucumuzda durması gereken ve bütün ihtiyaç anlarımızda okumamız ve ferahlamamız gereken bir ilahi kitap olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Dinimizin kutsal kitabı kur’an-ı Kerim’e sevgi ve saygımızı göstermek amacıyla sürekli olarak evlerimizin baş köşesinde yer alması gerekmektedir.  Ayrıca dinimizin kutsal kitabı kur’an-ı Kerim’e saygımızı ve sevgimizi göstermek amacıyla günde 1 sayfa olsa bile onu okumalı Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemiz gerekmektedir.

 Kuranı Kerimi sürekli olarak sevmemiz ve saygı göstermemiz amacıyla Kuranı Kerim içerisinde yer alan Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını bizleri çizdiği ilahi yolda ilerlemek ve bu ilahi Yol hakkında diğer insanlara sürekli olarak bilgi vermek Kuranı Kerimi yüceltmek ona duyulan sevgi ve Saygının en güzel örneklerinden bir tanesi olarak görülmesi gerekmektedir. 

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Dörtel Yayıncılık

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”
(Secde suresi, 7. ayet.)

Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap : Yukarıda yer alan hadiste insanların ıssız bir şekilde yaratıldığı ve insan yapısının ilk olarak çamurdan yapılarak şekillendirildiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir.

Öyle tek Yüce Allah Celle Celalühü yaratmış oldu kaynata baktığımız zaman Allah’ın eşsiz bir yaratıcı olduğu görülmektedir.  insan yapısına bakıldığı zaman gözleri bunları elleri parmakları eşsiz bir şekilde yaratılarak insanların kolay bir şekilde yaptıkları hareketler davranışlar bütün vücut yapısına uygun bir şekilde Dizayn edilmiş Ne Bir Eksik Ne Bir fazla düzgün bir şekilde yaratılan Biz canlıdır.  sadece insanım beden yapısı dikkate alındığı zaman eşsiz bir yaratıcının olduğuna kanaat getirmek mümkün olacaktır.


Hz. Âdem (a.s.) kıssasında verilen bilgileri de dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Hz. Âdem (a.s.) ne gibi özelliklere sahiptir?
Cevap: Hz. Adem, cennette ilk koyulan ve cennetten yasaklı meyveyi yedikten sonra dünya hayatına gönderilen ilk insan olarak kabul edilmektedir.  bütün insanlığın soyu Hz. Adem tarafından türemiş ve günümüze kadar insan topluluğu oluşmaktadır.

 Hz Adem Aleyhisselam topraktan yani çamurdan yaratılmış bir insandır. Ayrıca Hazreti Adem Aleyhisselam bilgiyi anlayabilen geliştirebilen ve bitki araştıran bir kişilik olduğu için bilgili bir kişi olduğu kabul edilmektedir.

 Hz Adem Aleyhisselam Hazreti Havva annemizle beraber günümüze kadar gelen insan topluluğunun annesi ve babası olarak ilk insanlar olarak kabul edilmektedir. 


2. Allah (c.c.), meleklerden Hz. Âdem’e (a.s.) nasıl davranmalarını istemiştir?
Cevap: Yüce Allah meleklerden Hz. Adem’e secde etmelerini istemiş ancak İblis ben ateşten Oysa topraktan yaratıldı diyerek üstünlüğünü ifade etmiş ve Hz. Adem’e secde etmemiştir. Bunun üzere İdris lanetlenmiş Kıyamet gününe kadar onun yolundan giden kişilerin Cehenneme gönderilmesine kadar süre sürede süre tanınmış bel lanetlenmiştir.

Sonuç olarak biz Müslümanların sürekli olarak Allah’ın yolunda ilerlememiz gerekmektedir Ayrıca iblisin oyunlarından da uzak durmalı ve Allah’ın istediği Allah’ın emir ve yasaklarını uygun bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekmektedir. 


3. Allah’ın (c.c.) emrine kim, niye karşı çıkmıştır?
Cevap: Yüce Allah’ın emrine Şeytan yani İblis ben ateşten yaratıldım O ise çamurdan yaratıldı diye karşı çıkmış üstün olduğunu ifade etmiş.


4. Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva niçin cennetten çıkarılmıştır?
Cevap: Yüce Allah tarafından Hz. Adem arkasından Hz. Havva annemiz yaratılmış ve melekleri onlara secde etmeleri istenmiştir ancak şeytan ateşten yaratıldığını onlardan üstün olduğunu belirterek secde etmemiştir bunun üzerine şeytan lanetlenmiştir.

 Hz Adem ve Hazreti Havva aleyhisselam cennette kendilerine yer edinmiş ve sadece yasaklı olan bir meyveyi yememeleri hususunda onlara uyarılarda bulunmuştur. yasaklı olan meyve yediklerinde Cennet Hayatlar sona ermiş ve dünya hayatına gönderilerek sınava tabi tutulmuşlardır. 


5. Hz. Âdem’in (a.s.) iki oğlu Kabil ve Habil arasında neler yaşanmıştır? Bu olaylardan hangi dersleri çıkarabiliriz?
Cevap : Hz. Adem’in Kabil Habil adında iki oğlu dünyaya gelmiştir. Kabil elde ettiği ürünler de kötü olanları seçerek Allah’a sunmuş, Habil ise elde etmiş olduğu kuzulardan ve eşyaların en güzelini seçerek Allah’a sunmuştur. Bunun üzerine Kabil, Habile karşı kıskançlık ve hasat içinde olmuş ve şeytanın vesveseleri sonucunda kardeşi Habili öldürmüş canını almıştır.

Bu olay sonucunda Kabil lanetlenecek cehenneme gönderilmiş ve habil hayatını kaybetmiştir.  Bu olaydan Anlaşılacağı gibi insanlar arasında kıskançlık ve Hasretin oluşabileceğini den ve bu kıskançlık ve Haset hakkında insanların korunması gerektiği önemli konulardan kötü davranışlardan iki tanesi olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekmektedir.

6.Sınıf Dörtel Yayıncılık Din Kültürü Ders Kitabı 29 Sayfa Cevapları Kunut Duaları ve Anlamları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Kunut dualarında yer alan ifadelere göre Rabb’imizden (c.c.) neler istemeli ve nelerden ona sığınmalıyız? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Kunut dualarının anlamlarına baktığımız zaman bir insanın sadece Allah’a kulluk etmesi gerektiğini anlıyor. 

Ayrıca sadece Namaz ibadetinin Yüce Allah Celle Celalühü için yapılacağından Allah’ın rızasını kazanmak için sürekli olarak insanların çabalaması gerektiğinden Allah’ım bizleri çizdiği yolda ilerlemek için gayret edeceğim izden Allah’ın azabından korktuğumuz ve Allah’ın gazabını sadece kafirler üzerinde olacağından söz edilmektedir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1.  
    Bir Müslüman olarak kutsal kitabımız kur’an-ı Kerim’e saygımızı göstermek amacıyla yapmamız gereken birçok örnek davranış vardır kur’an-ı Kerim’e var olan saygımızı ve sevgimizi göstermek amacıyla kur’an-ı Kerim sürekli olarak her gün okumamız ve kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan öğütleri bilgileri ibadetleri hayatımızda uyarlayarak en güzel şekilde uygulamamız gerekmektedir Ayrıca kutsal kitabımız kur’an-ı Kerim’de saygımızı göstermek amacıyla kur’an-ı Kerim’i diğer insanlara öğretmeli ve Kuranı Kerim’in en iyi şekilde okunmasını ve yayılmasını sağlamamız bizlere kur’an-ı Kerim’e göstereceğimiz en güzel saygıya örnek olan bir davranış olarak kabul edilebilir.

  2. 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 22-23-24. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  3. ilahi kitaplar diğer kitaplardan farklı olmasının temel nedeni Allah Celle celalühü sözlerinden oluşmasıdır Allah Celle celalühü Cebrail aracılığıyla peygamberler gönderdiği kurallar sözler ve kısalardan oluşmaktadır

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.