6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100 Cevapları FCM Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 97, 98, 99, 100


4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 97-98-99-100 Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 97 Cevapları


A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.


1. Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’a davetine niçin en yakınlarından başlamıştır? Açıklayınız.


Cevap:
Peygamber Efendimiz , Müdessir Suresi nazil olunca İslamı gizli olarak yakınlarına anlatmaya başlamış daha sonra açık davet emri gelince herkese bildirmiştir. Bu şekilde emredildiği ve yakın akrabalarla başlamak daha doğru olacağı için bu şekilde yapmıştır.


2. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de yayarken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Bilgi veriniz.


Cevap:
Peygamberimiz , İslamı yayarken sözel ve fiziksel hakaretlere uğramış, daha önce ona saygı duyan insanlardan eziyetler görmüştür. En sonunda Müslümanlara yapılan işkenceler artınca göç etmişlerdir.


3. İsrâ ve Miraç Olayı ne demektir? Açıklayınız.


Cevap:
Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya bir gece götürülmesi olayına“İsrâ”, bu noktadan sonra yaşadığı olaya da “Miraç” denilmektedir.


4. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar niçin Medine’ye hicret etmişlerdir? Belirtiniz.


Cevap:
Peygamberimiz ve Müslümanlar yapılan işkenceler giderek artınca dayanamayarak , dinlerini yaşamak ve canlarını kurtarmak için Medine ‘ ye göç etmişlerdir.


5. Mescid-i Nebi’nin, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ne gibi sosyal işlevleri vardı? Belirtiniz.


Cevap:
Mescid -i Nebi ; ders halkalarının kurularak ilim tahsil edildiği, meselelerin halledildiği, namaz ve ibadetlerin yapıldığı, yolcuların konaklaması gibi birçok işleve sahipti.


6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de sosyal barışı sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.


Cevap:
Peygamber Efendimiz sosyal barışı sağlamak için Müslümanları birbirine kardeş yapmış ve küsleri barıştırmıştır. Böylece aradaki kin ortadan kalkmış ve herkes kendine kardeş seçilen kişi ile bağ kurmuş , sahip çıkmıştır. Böylece herkes kimi sahipleneceğini bilmiş, kimse ortada kalmamıştır.


7. Bedir Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir? Belirtiniz.


Cevap:
Bedir Savaşı’nın başlıca sonuçları;

 • Ebu Cehil dahil olmak üzere 70 müşrik öldürülmüştür.
 • 70 esir alınmıştır
 • Bir zafer kazanılarak Müslümanların gücü kanıtlanmış ve kafirlere büyük bir gözdağı verilmiştir.

6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 98 Cevapları


B. Aşağıdaki şemaları doldurunuz.


1. İlk Müslümanların adlarını aşağıdaki şemaya yazınız.


Cevap: İlk Müslümanlar ; erkeklerden Hz Ebubekir, kadınlardan Hz Hatice , çocuklardan Hz Ali , kölelerden Hz Bilal ‘ dir.


2. Hicret’in Müslümanlar için ne gibi faydaları ve sonuçları olmuştur? Aşağıdaki şemaya yazınız.


Cevap: Hicret eden Müslümanlar canlarını emniyete almışlar ve dinlerini daha rahat bir şekilde yaşamaya başlamışlardır. Artık daha rahat din öğrenimi yapabiliyor ve güven hissediyorlardı.


C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetler aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bakara suresinin ilk beş ayeti
B) Müddessir suresinin ilk beş ayeti
C) Alak suresinin ilk beş ayeti
D) Fâtiha suresinin tamamı


2. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?


A) Medine B) Habeşistan
C) Taif D) Şam


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 99 Cevapları


3. “Akabe Biatları” kimler arasında gerçekleşmiştir?


A) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında
B) Peygamberimiz (s.a.v.) ile müşrikler arasında
C) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Habeşistan hükümdarı arasında
D) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medineli Müslümanlar arasında


4. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …………………………….., onlara Medine’de
yardım eden, destek olan Müslümanlara da ……………………. adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?


A) Ensar – muhacir B) Muhacir – ensar
C) Sahabi – muhacir D) Ensar – hicret


5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?


A) Yahudiler dinlerinde özgür olacaklar.
B) Yahudilerle Müslümanlar arasında çıkan sorunlarda, Hz. Peygamber (s.a.v.) hakem kabul edilecek.
C) Medine’ye bir saldırı olursa iki taraf şehri birlikte savunacaklar.
D) Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerinin düşmanlarıyla ittifak kurabilecekler.


6. Aşağıdaki olay ve tarih eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?


A) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy gelişi – 610
B) Mekke’den Medine’ye hicret – 620
C) Uhud Savaşı – 625
D) Hudeybiye Antlaşması – 628


7. I. İlk Müslümanlardan biridir.
II. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve sadık dostudur.
III. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin yanında yer almıştır.
Yukarıda sözü edilen sahabi kimdir?


A) Hz. Ömer (r.a.) B) Hz. Ebu Bekir (r.a.)
C) Hz. Osman (r.a.) D) Hz. Zeyd (r.a.)


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 100 Cevapları


8. Peygamberimiz (s.a.v.), Hendek Savaşı’ndan önce müşriklerle yapacakları savaşta nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda, sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Bunun  sonunda Selman-ı Farisi adlı sahabinin Medine’nin etrafına hendek kazılmasına dair teklifi uygun bulunmuştur. Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğini ortaya koymaktadır?


A) Peygamberimizin (s.a.v.) merhametli olduğunu
B) Peygamberimizin (s.a.v.) ilme önem verdiğini
C) Peygamberimizin (s.a.v.) istişareye önem verdiğini
D) Peygamberimizin (s.a.v.) sabırlı olduğunu


Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Yanlış ) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy Sevr Mağarası’nda gelmiştir.
 2. ( Doğru ) Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Hatice (r.a.) ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla “Hüzün Yılı” adı verilmiştir.
 3. ( Doğru ) Peygamberimiz (s.a.v.) ilk mescidi hicret sırasında Kuba’da yapmıştır.
 4. ( Yanlış ) Peygamberimizin (s.a.v.) kabri, Mekke’de Kâbe’nin yanındadır.
 5. ( Doğru ) Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer’in (r.a.) art arda İslam’a girmesi, Mekke’de İslam’ın yayılmasına ve Müslümanların güçlenmesine katkı sağlamıştır.
 6. ( Yanlış ) Hudeybiye Antlaşması, Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılmıştır.
 7. ( Doğru ) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Veda Haccı” sırasında Arafat’ta yaptığı konuşmaya “Veda Hutbesi” adı verilir.
 8. ( Yanlış ) Hz. Muhammed (s.a.v.) Taif’e gittiğinde, insanlar Peygamberimizi (s.a.v.) büyük bir sevgiyle karşıladı ve çok sayıda insan İslam’ı kabul etti.

D. Aşağıdaki Nasr suresinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.


Cevap:
Bismillahirrahmânirrahîm.
İzâ câe nasrullahi velfeth ve raeytennâse . yedhulûne fî
dinillâhi  efvâcâ. Fesebbih bihamdi . Rabbike .vestağfirh
İnnehû kâne tevvâbâ.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tuğçe dedi ki:

  6 sınıf din kültürü ahlak bilgisi ders kitabımızın bilgi ve cevapları ayrıca peygamber efendimizin hayatı hakkındaki tüm bilgileri ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke ve Medine’de yapmış olduğu İslamiyet’in yayılması ve Müslümanların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için yapmış olduğu etkinlikler ve çalışmaların neler olduğunu yukarıdaki cevaplar ve bilgilerle güzel bir şekilde öğrenerek defterinize geçirdik ve bu ödevimizi başarılı bir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.