6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23-27 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Güneş Sistemi Cevapları Sayfa 23


Güneş Sistemi Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 23


Soru : Gökyüzünde gördüğünüz parlak bir gök cisminin yıldız mı yoksa gezegen mi olduğunu nasıl anlarsınız? Sizce gezegen ve yıldızın görünüşü nasıldır?


Kısa Cevap : “Gökyüzünde gördüğünüz parlak bir gök cisminin yıldız mı yoksa gezegen mi olduğunu nasıl anlarsınız? Sizce gezegen ve yıldızın görünüşü nasıldır?”

Uzun Cevap :

Yıldızlarınızın ışınları uzaktan gelir ve atmosferdeki dalgalanmalardan dolayı etkilenir. Baktığımız zaman yıldızların titreşiyor gibi olduğunu görmemiz bu sebeptendir. Gökyüzüne baktığımız zaman parlak cisimlerin eğer titreştiğini görüyorsak bunun yıldız olduğunu anlayabiliriz.

Gökyüzündeki parlak cisim eğer titremiyorsa gezegen olduğunu anlayabiliriz. Bir gezegenin parlaklığı güneşten almış olduğu ışığı yansıtabilme gücü ile alakalıdır. Bu yüzden parlaklığı düşüktür.


SIRA SİZDE
Gök Cisimlerini Araştıralım
Amaç: Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin özelliklerini resimler yoluyla tanımak
Yapılışı:
1. Sınıfta dörder kişilik gruplar oluşturunuz.
2. Grup arkadaşlarınızla “güneş”, “gezegen” hakkında çeşitli bilimsel dergilerden bilgi toplayınız.
3. Güneş sisteminde yer alan gezegenler ile ilgili (edu, org ve gov uzantılı Genel Ağ adresleri kullanarak) bulduğunuz fotoğrafları grup içinde inceleyiniz.
4. Grup arkadaşlarınızla bu fotoğrafları kullanarak bir poster hazırlayınız.
5. Fotoğraflarda gördüklerinizi ve elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


Soru : Grup arkadaşlarınızla “güneş”, “gezegen” hakkında çeşitli bilimsel dergilerden bilgi toplayınız.


Kısa Cevap : ““Güneş”, “gezegen” hakkında çeşitli bilimsel dergilerden bilgi toplayınız.”

Uzun Cevap :

Güneş , güneş sisteminin tam merkezinde alan bir yıldız türüdür.

Güneşin yarıçapı, 695.508 km‘dir.
Güneş saatte 1.5 metre küçülmektedir.
Güneş 4,6 miyar yaşında olduğu düşünülmektedir.
Güneş saniyede 220 kilometre hızla ilerlediği düşünülmektedir.
Güneş’in çevresi 4,3 milyon km. olduğu düşünülmektedir.
Güneşin; %70’i hidrojen, %28 helyum, %2’si de diğer elementlerden meydana gelir.
Güneş ile dünyamız arasındaki mesafe 149 milyon km dir.
Güneş’ten dünyamıza gelen ışınlar 8 dakika da ulaşabilmektedir..
Güneş kendi etrafındaki bit tam turu 27 günde tamamlamaktadır.
Güneş’in yarıçapı, 695.508 km‘dir.
Çekirdeğinde 15.5 milyon Santigrat derece sıcaklık bulunmaktadır.
Güneş katı değildir, plazma hâlindedir.
Güneş yanan gazlardan oluşur.
Güneş, Dünya’dan 109 kat daha geniş ve 330.000 kat daha büyük.
Güneş’in çok güçlü bir manyetik alanı vardır.

Güneşten yayılan enerji fotosentez yoluyla dünya üzerindeki hayatım var olmasını sağlar ayrıca dünyanın iklimi ile hava durumunun belirlenmesini sağlar.

Güneşin kütlesi sıcak gazlardan meydana gelir ve çevresini ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş yaklaşık olarak hesaplandığında dünyanın çapının 109 katına yani 1,5 milyon kilometre hacminin 1,3 milyon katına ve kütlesinin 333.000 katına sahiptir.

Gezegen ; güneş’in çevresinde dolanan kendi ışıkları bulunmayan ve güneş’ten almış oldukları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak ismidir.

Gezegen bir yıldız veya Yıldız kalıntısı etrafında yörünge izleyen gök cisimlerine denir.

Gezegen kendi yer çekimi sayesinde yuvarlak hale gelecek kadar büyük olan fakat bir termonikler füzyon başlatacak kadar büyük olmayan gök cismidir.

Gezegenler Kayalık Gezegenler ve Gaz Devi Gezegenler olmak üzere ikiye ayrılır;
Kayalık Gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)
Gaz Devi Gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün)

Uluslararası Astronomi Birliği’ne göre gezegenler sekiz adettir. Bunlar;

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.


1. Araştırdığınız gezegenlerin özellikleri nelerdir?


Kısa Cevap : “Araştırdığınız gezegenlerin özellikleri nelerdir?” 

MERKÜR

Güneş’e en yakın gezegendir. En küçük gezegendir.
Uydusu ve halkası yoktur.
Merkür’ ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yirmide biri kadardır.

VENÜS

Güneş’e en yakın 2. gezegendir.
Uydusu ve halkası yoktur.
Dünya’nın ikizi olarak isimlendirilir.
Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı ve Tan Yıldızı olarak da isimlendirilmektedir.
Karbondioksit (CO2) ten oluşan kalın bir atmosferi vardır. Bu nedenle yüzey sıcaklığı çoktur.

DÜNYA

Güneş’e yakınlık bakımından 3. dür
Uydusu Ay’ dır.
Güneş sisteminden yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
Atmosferi ve sıcaklığı canlılar yaşaması için uygundur.
Yüzeyinin 4’te 3ü sularla çevrilidir.

MARS

Güneş’e yakınlık bakımından 4. dür
İki adet uydusu bulunur.
Yüzeyindeki demir oksitten dolayı Kızıl Gezegen olarak da isimlendirilmektedir.
En çok uzay aracı gönderilen gezegendir.

JÜPİTER

Güneş’e yakınlık bakımından 5. dir.
Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
Görünmeyen ama var sayılan bir halkası vardır.
79 adet uydusu bulunur.
Güneş sistemindeki en büyük uyduya sahiptir (Ganymede Mars’tan büyüktür).
Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi bulunur.

SATÜRN

Güneş’e yakınlık bakımından 6.dır.
82 adet uydusu bulunur
Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi bulunur.
Halkaları vardır.
En büyük 2. gezegen olarak kabul edilir.

URANÜS

Güneş’e yakınlık bakımından 7. dir.
27 adet uydusu bulunur
Amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır.
Halkası vardır.
En büyük 3. gezegendir.
Güneş etrafında 900 ye yakın eksen eğikliği nedeniyle varil gibi döner.

NEPTÜN

Güneş’e yakınlık bakımından 8. ve son sıradadır.
Güneş’e en uzak gezegendir.
14 adet uydusu bulunur.
Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.


2. Gezegenler arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?


Kısa Cevap : “Gezegenler arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?”

Gezegenler arasındaki benzerlikler;

Yıldız patlamaları sonucunda meydana gelmişlerdir.
Hepsinin Güneş etrafında döndükleri belirli bir yörüngeleri vardır
Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Kendi ışıkları yoktur.
Bütün gezegenler yapısal olarak yıldızlardan küçüktür. Çünkü onların kalıntılarından meydana gelebilmektedirler. Büyüklük için olması gereken kütle çekim gücü çok fazla olması gerekmektedir.
Yıldızların kalıntı ve parçaları  oldukları için aynı maddelerden oluşurlar.

Gezegenler arasındaki farklılıklar;

Uydu sayıları açısından farklıdırlar. Kimilerinde hiç uydu yoktur.
Atmosfer yapıları açısından arklıdırlar.
Üzerinde bulunan yaşantı ve kalıntılar açısından arklıdırlar. Yaşam olduğu bilinen tek yer şu an itibariyle Dünya’ dır.
Çevrelerini saran halkalar açısından farklıdırlar.
Güneşe yakınlık ve uzaklık açısından farklıdırlar. Sıralamaya göre uzaklık ve yakınlıkları vardır.
Güneş ışığını yansıtma güçlerine göre farklıdırlar. Uzaklıklarına göre de değişmektedir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Gezegenlerin Temel Özellikleri Cevapları Sayfa 24, 25, 26 ,27


Gezegenlerin Temel Özellikleri Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 27


Soru : Gezegenleri büyüklüklerine ve Güneş’e olan yakınlıklarına göre sıralayınız.


Cevap:

Güneşe yakınlıklarına göre sıralama:

 1. Merkür,
 2. Venüs,
 3. Dünya,
 4. Mars,
 5. Jüpiter,
 6. Satürn,
 7. Uranüs,
 8. Neptün.

Gezegenlerin büyüklüklerine göre sıralaması;

 1. Merkür,
 2. Mars,
 3. Venüs,
 4. Dünya,
 5. Neptün,
 6. Uranüs,
 7. Satürn
 8. Jüpiter.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Sizler de Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin özelliklerini merak ediyorsanız büyüklük küçüklük özellikleri ve uyduları neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız 6 sınıf fen bilimleri ders kitabımızda bulunan bu bilgilerden faydalanabilirsiniz bu bilgi ve cevaplara baktığımız zaman gezegenlerle ilgili birçok konuyu öğrenebilirsiniz gezegenler hakkında birçok bilgi ve cevap her zaman bu sayfada bulunmaktadır fen bilimleri dersi merak ettiğiniz tüm konuları hemen yapmak istiyorsanız bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

 2. Sizler de 6 sınıf fen bilimleri ders kitabında öğretmeninizin verdiği veya öğrenmiş olduğunuz dersleri ya da ödevleri yapmak ödev tekrarı yapmak ödevlerdeki tüm bilgileri güzel bir şekilde çözmek ve öğrenmek istiyorsanız muhakkak bu ödev dostu olan siteyi ziyaret edebilirsiniz bu sayfa sayesinde ödevlerinizi hemen yapabilirsiniz birçok konu ve bilgi bu sayfada var bu sayfaya baktığınız zaman ödevlerinizi hem daha iyi anlarsınız, hem de ödevlerinizi çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.