7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 41-42 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 41, 42


1.Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 41 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız


Soru : 1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu ve çocukluğunu kısaca anlatınız.


Cevap: Peygamber efendimiz 571 yılında doğmuştur. doğmadan önce babasını doğduktan sonra altı yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip bakmıştır. Sekiz yaşında da dedesi vefat edince amcası Ebu Talip bakmaya başlamıştır.


Soru : 2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençlik dönemi hakkında ana hatlarıyla bilgi veriniz. 


Cevap: Peygamber efendimiz amcası Ebu Talip ile ticaret işi yapmaktadır. Herkes tarafından sevilen, güvenilen bir genç olmuştur. Ticaretle uğraşırken 25 yaşında Hz. Hatice peygamber efendimizi beğenip evlenmek istediğini söylemiştir. Peygamber efendimiz de amcaları ile konuşarak kabul etmiştir.


Soru : 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak görevlendirilmesi nasıl olmuştur? Allah Resulü (s.a.v.), kendisine peygamberlik verildiğinde ne yapmıştır? Anlatınız. 


Cevap: 610 yılında Hira mağarasına Cebrail (a.s) ilk vahiyi getirmesiyle Hz. Muhammed’e peygamberlik verilmiştir. Melek peygamber efendimize okumasını söylemiştir. Peygamber efendimiz okuma bilmediğini söylemiştir. Cebrail (a.s) ”Seni yaratan Rabbinin adı ile oku” demiştir. Böylelikle ilk vahiy gelmiştir.


Soru : 4. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin başlangıcında İslam tebliğinde nasıl bir yol izlemiştir? Açıklayınız.


Cevap: İlk olarak kendi ailesi ve yakınlarına anlatarak başlamıştır. Daha sonraları dostlarına anlatmıştır. İlk başladığı zaman gizli bir davet sürecinde ilerlemiştir. Daha sonra açık davet yapmıştır.


Soru : 5. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İslam davetine Mekkeli müşrikler hangi tepkileri göstermişlerdir? Anlatınız.


Cevap: Kendi taptıklarına hakaret edildiğini söyleyerek karşı çıkmışlar, peygamber efendimize zorbalık yapmaya kalkmışlardır.


Soru : 6. Müslümanları, Mekke’den Medine’ye hicrete yönelten sebepler nelerdir? Belirtiniz.


Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zorbalıktan dolayı hicret gerçekleşmiştir.


Soru : 7. Hicret’in sonuçları neler olmuştur? Anlatınız. 


Cevap: Hicretin sonucunda Müslümanlar rahatça dinlerini yaşamaya başlamışlar ve İslamiyet daha kolay bir şekilde yayılmaya başlamıştır.


Soru : 8. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) süt kardeşi değildir?


Cevap: A
A. Ümmü Eymen B. Üneyse C. Şeyma D. Abdullah


Soru : 9. Peygamberimiz (s.a.v.), Mekkelilerin İslam tebliğine karşı çıkmaları üzerine İslam’ı anlatmak için Mekke yakınlarındaki ………………… şehrine gitmiştir. Ancak ………… halkı, Allah’ın Resulü’ne (s.a.v.) çok kötü davranmış, onu taşlamışlardır. Atılan taşlardan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.) yaralanmış, ayakları kanlar içinde kalmıştır. Paragrafta yer alan boşluklara hangi şehrin ismi gelmelidir?


Cevap: B
A. Medine B. Taif C. Cidde D. Şam


Soru : 10. I. Namaz, beş vakit olarak bu gece farz kılınmıştır.
II. Bakara suresinin son iki ayeti bu gece indirilmiştir.
III. Ramazan ayında oruç tutmak bu gece farz kılınmıştır.
IV. Allah’a (c.c.) şirk koşmadan ölenlerin cennete gireceği müjdelenmiştir.
Yukarıdaki olaylardan hangisi, Miraç Gecesi’nde olmamıştır?


Cevap: C
A. I B. II C. III. D. IV.


7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 42 Cevapları


Soru : 11. Peygamberimiz (s.a.v.), 622 yılında Mekke’den Medine’ye ………………….. ile birlikte hicret etmiştir.

Boşluğa hangi isim getirilmelidir?


Cevap: A
A. Hz. Ebu Bekir (r.a.) B. Hz. Ömer (r.a.)
C. Hz. Zeyd b. Hârise (r.a.) D. Hz. Osman (r.a.)


Soru : 12. I. Evs II. Hazreç III. Kaynukaoğulları IV. Nadiroğulları
Yukarıdakilerden kaç tanesi, Medine’de yaşayan Yahudi kabilesidir?


Cevap: B
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Soru : 13. Aşağıdaki olayları meydana geliş tarihlerine göre sıraladığımızda ilk başta hangisi olması gerekir?


Cevap: D
A. Bedir Savaşı B. Mescid-i Nebi’nin yapılması
D. Mekke’nin Fethi D. İlk vahyin gelişi


Soru : B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap:
14. Peygamberimize (s.a.v.) ilk iman edenler Hz. Hatice (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Zeyd b. Hârise’dir (r.a.).
15. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hicret’ten yaklaşık bir buçuk sene evvel (620), Miraç Gecesi’nde Kâbe’den Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya Allah’ın (c.c.) izniyle götürülmesine İsra denir.
16. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), Recep ayının 27. gecesinde, Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürüldükten sonra göğe yükseltilerek kendisine, Allah’ın (c.c.) ayetlerinin ve olağanüstü nimet lerinin gösterilmesine Miraç denir.
17. Mekkeliler, güvenilir ve dürüst bir insan olan Peygamberimize (s.a.v.) el_-Emin yani güvenilir insan diyorlardı.
18. Peygamberimize (s.a.v.) ilahi vahyi ileten melek, Cebrail’dir
19. İslam tarihinde yapılan ilk mescit Kuba Mescidi’dir.
20. Mescid-i Nebi’nin bitişiğine kimsesiz ve yoksul Müslümanların barınması için yapılan üstü kapalı gölgeliğe Suffe, burada kalan kişilere de Ashab-ı Suffe denir.
21. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), Mescid-i Nebi’deki mübarek mezarının bulunduğu bölüm, Ravza-i Mutahhara olarak isimlendirilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının adı Abdullah annesinin adi Amineydi. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin adı ise Halime idi. Küçük yaştan itibaren annesini ve babasını kaybeden peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’de yaşayan dedesi Ebu talip ve amcası abdulmuttalip ile gençlik ve çocukluk hayatını geçirmiştir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük yaştan itibaren annesine babasına kaybettiğini bir üzüntüsünü yaşardı. Daha sonra peygamber efendimizin 25 yaşında Hz Hatice ile evlenmesi ve Hz Hatice’nin 6 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.