7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Yurtta Barış, Dünyada Barış Soruları ve Cevapları Sayfa 206 207 208 209


Yurtta Barış, Dünyada Barış Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları 


Soru : Sizce dünyanın en önemli sorunları nelerdir?


Cevap: Sizce dünyanın en önemli sorunları nelerdir?

Bence dünyada en önemli sorunların başında ekonomik adaletsizlik nedeniyle yaşanmış olan problemler gelmektedir.

Dünyaya baktığımızda an belli bir bölge aşırı zenginken belli bölgeler ise aşırı fakirlikten temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma gelmiştir. Afrika Asya’nın bazı bölgeleri Hatta gelişmiş ülkelerin belli kısımları il bile sokakta yaşayan aç kalmış temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bile insanlar görülmektedir.

Bu sorunların çözülmesi için devlet eliyle var olan sorunların temelinde inilmeli uluslararası kuruluşlar ile beraber bu bölgelerin desteklenerek en iyi şekilde insanların temel hak ve hürriyetlerin verilmesi büyük önem arz ettiğini ifade edebiliriz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları 


Soru : Birleşmiş Milletlere bağlı başka hangi kuruluşlar vardır? Araştırınız.


Cevap: Birleşmiş Milletlere bağlı başka hangi kuruluşlar vardır? Araştırınız.

 1. Gıda ve tarım örgütü (FEO)
 2. Gıda ve tarım örgütü açlğı yok etmek ve beslenme şartlarını dünya genelinde daha iyi şartlara getirmek için 1943 te kurulan ve 1946 da Birleşmiş Milletlere bağlanan bir örgüttür. Merkezi İtalya Romadadır.
 3. UNESCO
 4. Birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütüdür. Birleşmiş milletlerin özel bir kurumu olarak 1946  yılında kurulmuştur. Merkezi Fransa Paris ‘te bulunmaktadır.
 5. Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (UNİCEF)
 6. 1946 Yılında kurulmuştur. Daha sonra 1954 yılında Birleşmiş milletler tarafından çocuk haklarının koruması  adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmıştır. Merkezi ABD Newyork’tadır.
 7. Uluslararası para fonu (IMF)

Küresel finansal düzeni takip etmek borsa döviz kurları ödeme planları gibi konular denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek yapmak amacıyla 1944 yılında kurulmuştur. Merkez üssü ABD Washington ‘dur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : BM’ ye bağlı kuruluşların kuruluş amaçlarından hareketle dünya genelinde hangi sorunlar olduğunu söyleyebilirsiniz? Maddeler hâlinde yazınız.


Cevap: BM’ ye bağlı kuruluşların kuruluş amaçlarından hareketle dünya genelinde hangi sorunlar olduğunu söyleyebilirsiniz? Maddeler hâlinde yazınız. 

BM’ye bağlı kuruluşların kuruluş amaçlarından hareketle dünya genelinde var olan sorunlar maddeler halinde şunlardır ;

 • Savaşlar,
 • İç karışıklıklar,
 • Savaş suçları,
 • Açlık,
 • Ekonomik sorunlar,
 • Baskılar,
 • Göçler

Gibi örnekler verilebilir.


Soru : Uluslararası kuruluşlara üye olmanın ülkemiz için faydaları nelerdir?


Cevap: Uluslararası kuruluşlara üye olmanın ülkemiz için faydaları nelerdir?

Ülkemiz birçok uluslar arası kuruluşa üye durumdadır. Bu kuruluşların bazılarında kurucu olma vasfı bulunmaktadır. Türkiye’nin ekonomi ile ilgili kuruluşlara üye olması bölgesinde ve küresel olarak ekonomisinde gelişme sağlamaktadır.

Diğer ülkelerle işbirliği içerisinde olmak o ülkelerle dostane ilişkiler kurar ortak hareket etme özelliği sağlar ülkemiz bu sayede her alanda hamle yapma fırsatı bulur.

Hiçbir ülke tek başına gelişmez mutlaka diğer ülkelerle ortak hareket etmelidir ki ticaretinde ve ekonomisinde gelişmeler olsun. Üye olduğumuz önemli uluslararası kuruluşlar G20 ekonomik açıdan bize fayda sağlayabilecek önemli bir uluslararası iş birliği kuruluşudur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları 


Soru : Uluslararası kuruluşların kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için üye ülkeler neler yapmalıdırlar?


Cevap: Uluslararası kuruluşların kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için üye ülkeler neler yapmalıdırlar?

Uluslararası kuruluşlarının kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kurulmuş olan kuruluşların temel sebepleri dikkate alınarak bütün görevleri ve sorumlulukları üye olan ülkelerin yerine getirmesi gerekmektedir.

Ayrıca Uluslararası kuruluşların üye olan ülkeler ekonomik olarak kültürel olarak birbirine destek olması kurulmuş olan kuruluşun amaçlarının yerine getirilmesi açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek gerektir.


Soru : Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlardaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap: Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlardaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlara baktığımız zaman belli başlı ülkelerin sürekli olarak Kendi menfaatleri doğrultusunda bu kuruluşları idare ettiği ve Bu doğrultuda karar aldığını ifade etsek doğru olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar bütün kararların ortak bir şekilde alınmasını ifade etse de belli başlı büyük ekonomilere sahip olan küresel Güçler sürekli olarak Kendi menfaatleri doğrultusunda kuralları kabul etme veya reddetme yönünde dünya barışı ve dünyanın içerisindeki var olan ekonomik düzenin sağlanmasını olumsuz yönde etkilediğini ifade edebiliriz.

İşte bu neden ne dünyada var olan büyük devletler yerine dünyanın bütün devletlerin bir arada bulundurulduğu orta görüşlere sahip olan ve Bu doğrultuda bütün devletlerin oy kullanabileceği demokratik bir sistemin seçilerek Uluslararası kuruluşların sağlam bir yapıya oluşturulması sağlanabilir.


Etkinlik Zamanı


Soru : I. grupta yer alan ifadelerle, II. grupta yer alan kuruluş adlarını eşleştiriniz. I. gruptaki ifadelerden bazıları birden fazla kuruluş adıyla eşleşebilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 206-207-208-209. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Dünyanın çoğu sorunları vardır.Bu sorunlar bizi çok üzer.Çünkü bu sorunlar bize zarar verir.Bazı sorunlara örnek verecek olursak şunları verebiliriz.Küresel ısınma bizimle dünyayı çok kötü etkiler.Bunun önüne geçebiliriz.Ama bu sorunun önüne geçmek istiyorsak çok çabalamamız gerekir.Dünyanın ısısı  bir derece arsa durumumuz çok kötü olur.Kutup aylarının yaşadığı yer şu an eriyor.Bu hem onlar için hem de bizim için çok kötü bir şeydir.Dünyada ırkçılık çok çoğalmıştır.Irkçıkık benim hoşuma gitmiyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.