8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162-166-167-168-169 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162-166-167-168-169 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Selim’i Anarım

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

“Emek” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Emek bir iş için yapılan çabanın değeri, karşılığını çağrıştırıyor. Bir iş için gönülden enerji harcamak bana göre emektir.


• Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Metinde hiç bir art niyeti olmayan, açık sözlü, Selim isimli bir köylünün tapu çıkarma davası konu alınır. Davasıyla ilgilenen avukata çokça yardım eder, onu sıkboğaz etmezmiş. Aynı şekilde kendi taralasına tapu çıkarmak için ölçüme gelen memurlara tamamen iyi niyetinden dolayı hediyeler verip ayran ikram etmiştir.

• Metindeki kahramanlar kimlerdir?
Cevap: Selim, Selim’in eşi, avukat, çalışan çocuk, yargıç, yazıcı ve tapu fen memuru

• Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
Cevap: Metinde anlatılan olaylar yazıhanede ve Selim’in tarlasında geçmektedir. Zaman olarak ayın on yedisinde geçmektedir.

• Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin seirm bölümünde Selim ve avukatın konuşmaları aktarılarak öğrenilmesi gereken bilgiler verilmiştir.

Düğüm bölümünde ise Selim, tarlasındaki iyileştirmeler için harcadığı emekten, çabadan ve gayretten bahsederek konuyu genişletmiştir.

Çözüm bölümünde ise dava sonuca ermiştir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz.

Kelime/Kelime Grubu: Dam
Tahminî Anlamı: Çatı
Sözlük Anlamı: Dış etkilerden korunması amacıyla inşa edilen kiremit kaplı alan

Cümlem: Evin damına zorlukla tırmanmayı başardı.

Kelime/Kelime Grubu: Ortanca
Tahminî Anlamı: Meyve
Sözlük Anlamı: Kırmızı, pembe veya mor renklerinden olan ve yaz ayında açan gölgelik süs bitkisi

Cümlem: Dedem, bahçemize büyük bir ortanca ağacı dikti.

Kelime/Kelime Grubu: Kına
Tahminî Anlamı: Renkli hamur
Sözlük Anlamı: Kına ağacının kurumuş yapraklarından elde edilen toz

Cümlem: Düğün öncesi gelinin eline kına yaktılar.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selim, ilk gelişinde avukatın iş yerini neden sevmemiştir?
Cevap: Selim ilk gelişinde yazıhanenin karanlık ve harap olmasından dolayı sevmemiştir.

2. Selim, tarlayı almadan önce tarla ne hâldeydi?
Cevap: Selim, tarlayı almadan önce hayvan bağlanmaz haldeydi. Tarla ekilmez, yaz-kış su basar, kovalık, yılan kurbağa yatağıymış.

3. Karısıyla birlikte çalışan Selim, tarlada ne gibi değişiklikler yapmıştır?
Cevap: Karı-koca çalışarak önce evin damını, daha sonra ahırını daha sonra samanlık ve arabalığını yapmıştır.

4. Avukat, Selim’in tarlasını ney benzetmiştir? Neden?
Cevap: Avukat, Selim’in tarlasını bir kınaya benzetti çünkü tarlayı çok iyi işlemişti.

5. Avukat niçin Selim’i anmaktadır?
Cevap: Avukat, kötü halde olan toprakları gördükçe aklına Selim gelirmiş çünkü Selim’de kötü durumda olan tarlasını iyileştirmiştir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. 

Metnin konusu: Tarlası için büyük emek ve fedakarlıkta bulunan Selim isimli çiftçinin tapu davasını ve dava sürecinde çevresindekilere hoşgörülü davranışı konu alır.

Ana fikri: Çok zor durumda olsak, başkaları tarafından eleştiriye maruz kalsak bile doğru bildiğimizden vazgeçmemeli, emek verip çalışmaktan caymamalıyız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Selim’i Anarken” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Yer: Yazıhane ve Selim’in tarlası
Zaman: Ayın on yedisi.
Kişiler/Varlıklar: Selim, Selim’in Eşi, Avukat, Yargıç, Fen ve Tapu Memuru, Yazıcı, Avukat’ın yanında çalışan çocuk
Olay Örgüsü: Tarlasına tapu çıkartmak için dava açan Selim isimli çiftçinin, avukatlığını yapan bir adama hatır amacıyla hediyeler vermesi, ona tarlasına yaptığı yeniliklerden bahsetmesi daha sonrasında tarlasına teftişe gelen yargıca, fen ve tapu memuruna, yazıcıya ve avukata ikramlarda bulunarak yaptıkları yeniliklerden bahsederek emeğiyle, bonkörlüğüyle dikkat çekmesi.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları tespit ediniz. Tespit ettiğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.
Cevap:

Gerçek Unsurlar: Avukatın dava işlerine bakması, yargıcın ve fen tapu memurunun tarlayı dava için denetime gelmesi gerçek unsurdur

Kurgusal Unsurlar: Tarlanın bataklık halde olması, hayvan bağlamaz halde olması; yazıhanenin harap halde olması kurgusal unsurdur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen deyimler verilmiştir. Deyimlerin karşılarında verilen anlamlardan doğru olanı işaretleyiniz ve deyimleri kendi cümlelerinizde kullanınız.

gözüne kestirmek → a) Başarabileceğini ummak.
Benim Cümlem: Bu tepeyi geçmeyi gözüne kestirmemişti.

gönlünü etmek → b) Birini razı ve hoşnut etmek.
Benim Cümlem: Babam, kardeşime bağırdıktan sonra gönlünü etmek için kucağına aldı.

başını ağrıtmak → b) Gereksiz sözlerle birini bunaltmak.
Benim Cümlem: Senin başını ağrıttım, hakkını helal et diyerek çıkıştı.

ayak basmak → b) Deniz, göl vb.nden karaya çıkmak.
Benim Cümlem: Saatler sonra nehirden çıkıp karaya ayak bastık.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “emek”, “tembellik” ve “çalışkanlık” kelimelerinin size çağrıştırdıklarıyla ilgili bir konuşma yapınız. (…)
Cevap: 

Emek, özverili bir şekilde yapılan çalışmanın sonucuyken, tembellik ise isteksizliktir. Çalışkanlık ise disiplinli ve hedefe odaklı bir şekilde çalışmaktır.

İnsanlar, emeklerinin karşılığında bir ödül bekler. Emek, başarıya giden yolda önemli bir unsurdur ve kişinin kendine olan güvenini artırır. Ancak, emeğin değeri her zaman bir teşekkürle bile olsa karşılığı olmalı, ödülü verilmelidir.

Tembellik ise tam tersidir. Tembel kişiler genellikle işlerini ihmal eder, sorumluluklarını yerine getirmez ve kolaycılığa kaçarlar.


8. ETKİNLİK

Aşağıya “serbest yazma” yöntemini kullanarak seçeceğiniz bir konuda masal yazınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz. (…)
Cevap: 

Bir zamanlar, ormanda yaşlı ve bilge bir Aslan Kral varmış. Yıllar boyunca ormanın koruyucusu olarak hüküm sürmüş, ancak artık yaşlandığı için görevlerini yerine getirmekte zorlanıyormuş. Bunun üzerine Aslan Kral, kendisinin yerine geçecek yeni bir kral belirlemek için ormandaki diğer hayvanları toplantıya çağırmaya karar vermiş.

Bir sabah, Fil, Genç Aslan, Sincap, Tavşan ve Koala, Yaşlı Aslan Kral’ın çağrısını alarak kralın bulunduğu yerde toplanmışlar. Ormanda sessizlik hakimdi çünkü herkes merak içindeydi. Yaşlı Aslan Kral, heybetli duruşuyla konuşmasına başlamış:

“Sevgili dostlarım, zaman hızla geçiyor ve ben artık gücümü yitiriyorum. Bu nedenle ormanımızı yönetecek yeni bir kral seçmek istiyorum. Sizler arasından en uygun adayı belirlemem için sizlere bir görev vereceğim.”

Fil hemen söze atılarak, “Sayın Kral, nasıl bir görevdir bu?” diye sormuş. Yaşlı Aslan Kral, ciddiyetle cevap vermiş:

“Sizleri birer temsilci olarak seçtim. Ormanda adaletin ve denge’nin sağlanmasını gözetmeli ve her canlının hakkına saygı duymalısınız. Göreviniz, adayları dikkatle gözlemlemek ve onların liderlik, cesaret ve bilgelik gibi özelliklerini değerlendirmektir.”

Bundan sonra Genç Aslan, Sincap, Tavşan ve Koala, büyük bir sorumlulukla görevlerine odaklanmışlar. Her biri, ormanda yaşayan diğer hayvanları ziyaret ederek, onların fikirlerini aldı. Geçen günlerde tüm adaylar kralın huzurunda toplandı. Yaşlı Aslan Kral, görevlerini başarıyla yerine getiren Fil, Genç Aslan, Sincap, Tavşan ve Koala’ya teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler hepiniz ormanımız için önemli görevler üstlendiniz ve başarılı oldunuz. Bu nedenle her birinizi tebrik ediyorum. Ancak, ormanımızı koruyacak en uygun yeni kral olarak Genç Aslan’ı seçiyorum. Cesareti, bilgeliği ve diğer hayvanlarla olan ilişkileriyle liderlik özelliklerini taşıyor.”

Tüm hayvanlar bu kararı kabul ettiler ve Genç Aslan, ormanın yeni kralı olarak taç giydi. Yaşlı Aslan Kral, huzurla emekli oldu ve ormanın gözetimini Genç Aslan’a bıraktı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.