Ders Notları

Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Dünyada var olan hava kirliliğinin temel sebebi insanların ekonomik olarak yapmış olduğu çalışmalar arabaların içerisinde var olan egzoz sisteminin tam olarak fosil yakıtlardan sağlanması fabrika bacalarından çıkan Dumanlar sürekli olarak dünyamızın havasını kirlettiğini ifade etmek mümkün olacaktır.

Bu hava kirliliğinin nedeni ile küresel ısınma meydana gelerek tutuklar evrilmek devi birçok yaşamın getirildiğini ifade etmek mümkün olacaktır. Bu sorunun çözülmesi için gerekli filtrelerin takılması ve fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjilerin kullanılması hava kirliliği önlenecek en önemli faktörler arasında geldiğini ifade etmek mümkün olacaktır.


Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Dünyada var olan açlık sorunu Gün geçtikçe çoğalmakta ve Yoksul ve sokakta yaşayan insanların sayısının artarak çeşitli sıkıntılarla insan faktörünün karşı karşıya kaldığını ifade etmek mümkün olacaktır.

Günümüzde özellikle Afrika Kıtası’nda yer alan insanların Su kaynaklarını ulaşamaması Eğitim sağlık gibi olanaklarından yoksun kalmaları çeşitli hastalıklara maruz kalmaları birçok çocuğun ölmesi ne ve hastalanmasına neden olacağından dolayı bu sorunun acil bir şekilde çözülmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca günümüzde dünyayı baştan sona kadar Sara yoksulluk sorunum diğer insanların Yani işverenlerin sürekli olarak cebini doldurma sından işçi haklarının düşünün memesinden dolayı yoksulluk seviyesi gitgide artarak insanların açlık sınırının altında kalarak Zor bir dönem geçirdiğini ifade etmek mümkün olacaktır.

Bu sorunların çözümü için insanların eşit ve doğru bir şekilde gelir dağıtımının yapılması ve insanların devlet eliyle sosyal devlet olanaklarıyla desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca uluslararası kuruluşlarla beraber bu sorunların ortadan kaldırılınca ya kadar mücadele etmesi büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek gerekmektedir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dünyamızda bulunan en büyük sorunlarından biri bence doğanın korunmaması çevrenin hızla kirletilmesi bilinçsizce tüketim yapılması ve sahip olduğumuz doğal kaynakların değerlendirilmeyerek bilinçsizce tüketilmesi başlıca olabilir. Ayrıca doğal kaynaklarımızdan biri olan denizlerimizin fabrika atıklarıyla kirletilmesi Ayrıca insanlar tarafından denizlere çöp atılması hem denizdeki canlıları tehdit ettiği gibi hem de sahip olduğumuz bu doğal kaynaklarının kirlenmesine hatta bu gibi kaynakları kaybetmemize sebep olabilir. Ayrıca doğal ortamlarda yaşayan hayvanlarda çevre kirliliğinden oldukça etkilenir. Özellikle doğal ortamları mısın kirletilmesi ormanlarımızın bilinçsizce kirletilmesi ormanlarda bulunan ağaçların kesilmesi ve orman yangınlarından ortaya çıkan sebeplerden dolayı ağaçlarda yok olması çevre kirliliğinin temel sebeplerinden biri olduğu gibi orada bulunan hayvanların da ciddi şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Bu konuda insanların bilinçlendirilmesi temel kuruluşların bu gibi alanlarda çalışma yapması ve çevrenin korunması ve temizliği için çalışmalar yapılması çözüm odaklı olabilir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.